Ovatko rasistit kansanryhmä?

Mikä siis on laissa tarkoitettu (kansan)ryhmä. Itse pykälässä kansanryhmä mainitaan vain otsikossa, muuten puhutaan pelkästä ryhmästä. 

”Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Onko mahdollista, että Husu on syyllistynyt rikoseen kun on nimittänyt perussuomalaisia rasisteiksi?

Itse kysyin eräässä kommentissani: Jos minä nimittäisin tietyn koulun tietyn luokan oppilaita idiooteiksi joita ilman maailma olisi parempi, niin syyllistyisinkö kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, vai useaan kunnianloukkaukseen, vai olisiko se rikos lainkaan?”

Eräässä vastauksessa todettiin, että kyseessä olisi kunnianloukkaus. Jos noin on niin mielestäni myös perussuomalaiset ovat sellainen ryhmä, että Husun kommenttia voitaisiin pitää kunnianloukkauksena.

Mutta, mutta… voivatko siis perussuomalaiset olla kansanryhmä? Entä mensalaiset? Entä julkimensalaiset?
-muuttuuko tilenne jos ryhmää uhkaillaan esim. väkivallalla, entä jos uhkaus myös toteutetaan?

Voitaisiinko jonkin edellä mainitsemani ryhmän, tai siihen kuuluvan henkilön, oikeutta kirjoittaa blogia rajoittaa mainittuun ryhmään kuulumisen vuoksi? Tai kieltää blogikirjoittaminen kokonaan? Vai olisiko kyseessä sananvapauden loukkaaminen, entä syrjintärikos?

”Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu