Lasten oikeudet Lapissa ja hallintolainkäyttölain 33§

Lapin alueuutiset 7.8.2019

Lapin alueuutisissa kerrottiin 7.8., että moni maahanmuuttajaperhe on odottanut turvapaikkapäätöstä jo neljä vuotta. Jutussa haastateltiin perhettä jolla on 7 ja 10 vuotiaat lapset. ”Perheen kouluikäiset lapset suomalaistuvat nopeasti” sekä ”Sopeutuminen vanhempien entiseen kotimaahan tai johonkin muuhun maahan olisi vaikeaa” uutisessa todettiin.

Hallintolainkäyttölain 33§ kuuluu:

”Asian selvittäminen

Valitusviranomaisen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi, ja tarvittaessa osoitettava asianosaiselle tai päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää.

Valitusviranomaisen on hankittava viran puolesta selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat.”

YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa todetaan:

”Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.”

Oikeusasiamies kertoo lapsen oikeuksista NÄIN.

Mikä sitten olisi esimerkiksi kyseisessä uutisjutussa kerrotun perheen lasten edun mukaista? Entä otetaanko lasten etu riittävästi huomioon kun perheen turvapaikkapäätöstä tehdään? Pitäisikö päätös tehdä ajatellen ensisijaisesti juurikin lasten etua?

Entä jos perhe, perheen asiamies, ei ole huomannut turvapaikkahakemuskäsittelyssä vedota YK:n lasten oikeuksien sopimukseen? Mielestäni tuolloin oikeuden tulisi soveltaa juurikin hallintolainkäyttölain 33§:ää ja pyytää perhettä esittämään selvitystä siitä mikä heidän näkemyksensä mukaan olisi lasten edun mukaista ja miksi. Tottakai oikeuden pitäisi myös itse viran puolesta hankkia selvitystä siitä mikä olisi lasten edun mukaista.

Mikä tässä kyseisessä tapauksessa, uutisjutun perusteella, sitten olisi lasten edun mukaista? Olisiko lasten etu palauttaa perhe, ja suomalaistuneet lapset, sinne mistä ovat tulleet, tai lähettää heidät jonnekin ihan muualle?

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu