Ei aihetta toimenpiteisiin – osa potilaista ”saa jäädä hoitamatta”? (korko juoksee, mutta mistä?). Olenko minäkin ilkeä?

Oikeuskanslerinviraston laillisuusvalvoja antoi aikanaan päätöksen jonka perusteella piti antaa asetus.

Heräsin kyselemään, että missä vaiheessa asetuksen antaminen on. No: vaiheessa on:

KANTELU

Viittaatte oikeuskanslerille 22.10.2019 osoittamassanne kirjoituksessa 13.12.2012 antamaani päätökseen OKV/691/1/2011, joka koski hoitoon pääsemistä ja tiedustelette, onko oikeuskanslerin tiedossa, missä vaiheessa päätöksessä tarkoitetun asetuksen antaminen on.

RATKAISU

Edellä mainitussa päätöksessä oli kysymys siitä, ettei tuolloin voimassa ollut lainsäädäntö säännellyt hoitoon pääsyn enimmäisaikojen soveltamisesta niissä tilanteissa, joissa hoidon jär-jestämisvastuussa oleva toimintayksikkö muuttuu potilaan muuton vuoksi kesken tutkimuksen tai hoidon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) oli asiassa antamansa lau-sunnon mukaan esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että hoitoon pääsystä olisi kyseisiltä osin tarpeen säätää tarkemmin terveydenhuoltolain 55 §:n nojalla annettavalla asetuksella. En ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin Valviran edellä mainitun esityksen vuoksi. Päätöksessäni ei velvoitettu mitään tahoa toimittamaan asian etenemisestä tietoa oikeuskanslerinvirastolle, minkä johdosta virastolla ei ole tietoa mahdollisista toimenpiteistä asiassa.

Koska asia oli päätöksestä ilmenevällä tavalla Valviran aloitteesta toimitettu ministeriön arvioi-tavaksi, voitte olla asian etenemistä koskevien lisätietojen saamiseksi yhteydessä joko sosiaali- ja terveysministeriöön tai Valviraan.

Kirjoituksenne ei ole antanut aihetta toimenpiteisiini.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

Esittelijäneuvos Marjo Mustonen”

 

OK – oikeuskanslerinvirasto ei tiedä, onko asiassa ryhdytty toimenpiteisiin. Jos tämän lukee niin tietää: EI OLE 😀

Niin no. Toiminta eri virastoissa on hidasta. Poliisi/Suomen valtio on minulle edelleen velkaa ja viivästyskorko juoksee 🙂

Kela teki onneksi kivan päätöksen: 14.1.2020 lukien minusta tulee työkyvytön! Omissa ennustuksissani en ole aina yhtä tarkka. Alkaakohan tuo työkyvyttömyys heti kun vuorokausi vaihtuu?

Ennen joulua Kela teki toisen kivan päätöksen, tykkään. Aiemmin vuokrani oli liian suuri, mutta nyt se on ok 🙂

*  * *

Miten sain alussa sitatoimani vastauksen? No kun kysyin:

Valtioneuvoston oikeuskanslerille ……………………………………… 22.10.2019
Oikeuskansleri on päätöksessään 13.12.2012, OKV/691/1/2011 todennut, että hän ei ryhdy asiassa toimenpiteisiin koska oikeuskanslerin tuolloin saaman tiedon mukaan asiassa on ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin, eli kaiketi valmistelemaan asetusta asiassa.
Tiedustelisin onko oikeuskanslerin tiedossa missä vaiheessa asetuksen säätäminen tällä on hetkellä, vaikkakaan aikaa ei ole vielä kulunut kymmentäkään vuotta. Toisaalta jos sote-alueita toteutetaan tulevaisuudessa niin ehkä sitä pitää odottaa ensin?
Kuitenkin kiinnostaisi kuulla oikeuskanslerin mielipide siitä, että onko asiaa valmisteltu riittävällä joutuisuudella. Varmasti ainakin huolella.
Ystävällisesti,
Juhani Vehmaskangas”
P.S. US:n lukijoille. Piti tänään kirjoittamani lääketieteellinen juttu, mutta se nyt siirtynee…?(?) [mm. LDarvot yms.]

 

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu