Elokapinan mielenilmaus 29.9.-8.10.2021. Mitä tekee poliisi?

US: ”Elokapina Lääkärit -ryhmä on mukana, kun ilmastoliike aloittaa 29. syyskuuta kymmenpäiväisen Syyskapinan.”

YLE: ”Poliisi kehottaa Elokapinaa siirtämään tulevan mielenosoituksensa pois Mannerheimintieltä”

Poliisin näkemys on, että mielenosoitus aiheuttaisi merkittävää ja pitkäaikaista liikennehaittaa jos se järjestettäisiin suunnitellusta kymmenen päivän mittaisena (29.9.-8.10.2021). Poliisi on pyrkinyt neuvottelemaan elokapina-liikkeen kansa, jotta mielenosoituspaikaksi vaihdettaisiin kansalaistori.

Laissa on mielenosoituksesta säädetty mm. seuraavaa: ”[mielenilmaus on] järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle.” sekä; ”[POLIISIN] on edistettävä kokoontumisvapauden käyttämistä turvaamalla oikeus kokoontua ilman ulkopuolista häiriötä ja luomalla edellytyksiä yleisten kokousten järjestämiselle.” sekä;Jos yleisen [mielenilmauksen] järjestäminen ilmoitetussa paikassa vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä poliisi voi osoittaa kokouksen siirrettäväksi toiseen, kokouksen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan.”

KYSYMYKSET KUULUVAT

Häiritseekö Mannerheimintien tukkiminen kymmeneksi päiväksi kohtuuttomasti liikennettä? 

Onko Mannerheimintien tukkimisesta kohtuutonta haittaa sivullisille?

Aiheuttaako Mannerheimintien tukkiminenen haittaa ympäristölle ja jos niin onko haitta huomattava?

Elokapinan Lauri Autere: ”arvioimme, että kymmenen päivän mielenilmauksesta Mannerheimintiellä aiheutuva häiriö on kohtuullinen suhteessa tilanteeseen, jossa olemme…”

Yksi seikka, jolla mielestäni on asiassa ratkaiseva merkitys, on se millaiset mahdollisuudet liikenteellä on kiertää mielenosoitus. Kun kymmenen päivän ajan useat autot, joissa lienee kohtuuton määrä myös raskaan liikenteen ajoneuvoja, kiertävät mielenosoituksen kuka mitäkin kiertoreittiä pitkin niin minkä verran siitä aiheutuu KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ?

VAIHTOEHTO

Poliisi on ehdottanut paikan vaihtamista siten, että mielenosoitus tulisi vähemmän huomatuksi. Entä jos…

Tuli vaan mieleeni, että voisiko elokapina-liike toimia siten, että sulkisi vain Mannerheimintin toiseen suuntaan menevät kaistat?

Elokapina voisi, mielestäni sen tulisi, järjestää liikenteen ohjauksen. Liikenteenohjaus tulisi nähdäkseni järjestää nimenomaan elokapina-liikkeen taholta jotta se ei kuormittaisi 1]- ylityöllistettyä ja jossain määrin OSAAMATONTAKIN POLIISIA. (2]- Poliisin tietämys, 3]- oi voi poliisi).

Kun Mannerheimintie olisi puoliksi auki siitä aiheutuisi tottakai vähemmän haittaa myös hälytysajoneuvoliikenteelle. En toki epäile, etteivätkö mm. sairaankuljetus ja pelastuslaitos osaisi mielenosoituspaikkaa sujuvasti ja viiveettä kiertää, mutta kun on myös poliisi (vitsi, vitsi?)

LOPPUKYSYMYS, elokapinalle

Minkä verran liikenteen päästöt lisääntyvät mielenilmauksen johdosta?

 

 

 

 

 

 

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu