Faktaa: ”tajunnanräjäyttävää” tosiasiatietoa toimeentulotuesta

Ihmisillä on paljon tietoa toimeentulotuesta. Tietoa on sekä henkilöillä jotka saavat toimeentulotukea, ovat joskus saaneet toimeentulotukea, että etenkin sitä tuntuu olevan henkilöillä jotka eivät ole koskaan saaneet toimeentulotukea, eivät välttämättä edes tunne ketään joka joskus olisi saanut toimeentulotukea.

Onko toimeentulotuen perusosa tulo vai meno?

Sain alkuvuodesta asiaa koskevan puhelun, eräältä puheenvuorn blogien lukijalta. Hän totesi, että moni kuvittelee, että perusosa on tuen saajan eräänlainen minimituki jonka toimeentulotukeen oikeutettu aina saa – perusosa on kuitenkin meno. Se, että perusosa on meno selviää laskelmasta alla:

Kuten näette on perusosa tuen saajan meno, ei mikään ”automaattinen minimitulo” käyhälle.

Tiliotteet – nehän on pakko esittää jotta Kela tukea maksaa!

Kuten kirjoituksiani seuranneet tietävät niin noin ei ole. Aikoinaan asuin Siikaisissa ja siellä ”tappelin” asiasta, ja sain sitten toimeentulotukea esittämättä tiliotteita. Samanlaisen ”tempauksen” tein myöhemmin Porissa. Lopputulos oli sama. Kelakin asian lopulta ymmärsi, kun olin toimittanut Kelaan kopiot noista aiemmista päätöksistä – hyvä Kela, osasitte lopulta!

Erään tuensaajan luulottelua: (+vastauksia)

Ainakin lapsille voi saada täydentävää toimeentulotukea polkupyörän hankintaan. Lapsi voi pyörää tarvita vaikkapa koulumatkojen kulkemiseen, harrastuksissa ja kavereiden luona käymiseen. Aikuinen voi käydä pyörällä töissä, kaupassa…

Tukea on myönnetty myös mm.: lapsen turvaistuimen hankintaan (autoon, pyörään), sivuleikkureihin,…

Sukset ja luistimet, harrastusvälineet, kyllä niihin kannattaa hakea täydentävää tukea, ainakin jos on pitkään joutunut olemaan toimeentulotukiasiakkaana, samaan tapaan tukea voi saada vaikkapa uimahallilippuun. Se, että henkilö saa toimeentulotukea ei tarkoita, että saisi uimahallimaksusta alennusta kuten isoa eläkettä saava työuransa jo päättänyt henkilö, tai työtön.

Pyykkikoneeseen saa tottakai täydentävää toimeentulotukea jos pyykkikone on välttämätön, eli kun ei ole esim. taloyhtiön pyykkitupaa. Itselleni on myönnetty tukea kuivaavan pyykinpesukoneen hankintaan, mukaan lukien tottakai kuljetus.

Tiliotteista vielä…

Laillisuusvalvonta on yksi ongelma. Laillisuusvalvojat kun pyrkivät tekämään päätöksiä: viranomaisen toiminta on ollut oikein. Ei aihetta moitteisiin, eikä ainakaan huomautukseen. Missään tapauksessa kyseessä ei ole rikos tms. Itse hämmästelen sitä, että vaikka toimielimelle toimittaisi selkeät lakipykälät miten jokin asia tulee ratkaista, niin ei se välttämättä onnistu. Niin no… eipä onnistu aina oikeusasiamieheltäkään oikeuslaitoksen kanssa yhteneväinen tulkinta. Miettikääpä: miksi ei onnistu?

AOA 7.11.2012
Dnro 4181/4/11

”Selvityksen mukaan ’Tiliotteista katsotaan asiakkaan tulotiedot ja lisäksi tiliotteella näkyvät maksutiedot toimivat tositteena ja kuittina toimeentulotuessa hyväksyttävistä menoista. Tiliotteella
näkyvän tulon maksajaa ei voi peittää, koska toimeentulotuen kannalta on merkitystä sillä, onko
tulo esimerkiksi Kelan etuus, sukulaiselta saatu laina tai jonkin työnantajan maksama palkka.’
Edelleen selvityksen mukaan ’Mikäli jokin tapahtumarivi on kokonaan peitetty, ei siitä käy ilmi,
onko kyseessä tulo vai meno, millä on merkitystä toimeentulotuen määrittämisen kannalta.’ ”

12.4.2018
EOAK/6048/2017

”Pankin tiliotteet voivat olla toimeentulotuen määräämisen kannalta välttämättömiä tietoja hakijan mahdollisten rahavarojen selvittämiseksi. Kelalla on siten lähtökohtaisesti oikeus pyytää
toimeentulotuen hakijaa esittämään hänen ja hänen perheenjäsentensä kaikkien pankkitilien
tiliotteet. Tiliotteiden esittäminen varsin pitkältäkin ajalta saattaa joissakin tapauksissa olla tarpeen toimeentulotuen tarpeen määräämiseksi.
Korostan, että toimeentulotuen hakijan on esitettävä asian käsittelemiseksi välttämättömät
tiedot. Mikäli tuen hakija ei näin toimi, tuen saanti voi viivästyä tai kokonaan estyä.”

14.6.2018
EOAK/5423/2017

”Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä 3.6.2009 (dnro OKV/986/1/2007) oli kysymys tilanteesta,
jossa kunnan viranhaltija oli myöntänyt kantelijoille toimeentulotukea lokakuulle 2006. Saman
vuoden marras- ja joulukuun toimeentulotukihakemusta käsitellessään viranhaltija oli huomannut, että lokakuun laskelmasta oli tuloista puuttunut kantelijoiden saama asumistuki. Viranhaltija
teki lokakuulle uuden laskelman, jossa asumistuki otettiin tulona huomioon ja peri liikatuen ta-
6 / 7
kaisin vähentämällä sen marras-joulukuulle myönnetystä toimeentulotuesta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että toimeentulotukilain 15 §:n 2 momentissa säädetty mahdollisuus tulojen jaksottamisesta koskee suuria kertaluontoisia tuloja.
Apulaisoikeuskanslerin mukaan yhden kuukauden asumistukea ei voida pitää lainkohdassa tarkoitettuna tulona. Apulaisoikeuskansleri totesi vielä, että lain 15 §:n 3 momentti koskee pelkästään ansiotuloa, joten silläkään ei ole voitu perustella asumistuen jälkikäteistä huomion ottamista. ”

*

Kuinka tulikaan vielä mieleeni: vaikka henkilö olisi töissä niin hänellä voi silti olla oikeus toimeentulotukeen. Lisäksi ansiotulosta jätetään huomioon ottamatta 20%, enintään kuitenkin 150 euroa kuukaudessa. Ansiosidonnainen päiväraha on niin ikään sellainen tulo josta tuo määrä pitää toimeentulotuen tarvetta laskettaessa jättää huomioimatta tulona.

 

Joskus taas, jotain. Mielelläni otan vastaan yhteydenottoja aiheesta: sähköposti, txt, puhelimeen saatan joskus vastatakin…

Kommentoinnit luen tottakai 🙂

 

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus jota voi saada sitten kun perusturvakaan ei välttämättömiin  elinkustannuksiin riitä.

Aikaisempia kirjoituksiani toimeentulotukeen liittyen:

28.12.2019: Köyhät asuvat aina vaan edullisemmin

08.12.2019: Kela kilpailuttaa mitä haluaa – veronmaksjat maksavat…

17.04.2018: Oikeusasiamies ei välttämättä ole oikeassa.

06.09.2017: Pitääkö tuen saajan olla kirjoilla kunnassa joka tuen maksaa?

13.08.2017: Sähkössä voisi tuen saajakin säästää – kannattaisiko?

*

(08:08), (13:07), 13:13

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu