Johtaako koranaepidemia laittomiin päätöksiin?

Hallintopäätöksiä on pakko tehdä!

Vaikka koronaepidemia on päällä niin hallinnossa pitää silti tehdä päätöksiä. Päätöksiä on tehtävä sekä kuntatasolla, että valtionhallinnossa. Osa päätöksistä joudutaan tekemään ns. tosiasillisena toimintana. (Onko se aina asiallista? :-D).

Blogisti Mika Flöjt kyseenalaisti päätöksen jonka tekemiseen on itsekin osallistunut. Kirjasiko hän päätökseen eriävän mielipiteen?

Blogisti Timo Kokko on ansiokkaasti kyseenalaistanut päätöksen Uudenmaan rajan sulkemisesta. Liikkumisvapauden rajoittamisesta. Viimeksi tänään blogissaan: Pakko kuolla. Oikeus elää. Ristiriita?

Laittomia kuntapäätöksiä

Lahdessa tehtiin taannoin päätös siitä, että toimielimet voivat kokoontua ja tehdä päätöksiä sähköisesti. Kyseessä oli valtuuston päätös hallintosäännön muuttamisesta (25.3.2020). Läsnä kokouksessa oli 54 valtuutettua. Nimenhuutolistaa Lahden kaupunki ei ole kyennyt laittamaan nettiin.

YLEn TV-uutisten mukaan kuitenkin osa päätöksentekoon osallistuneista oli varavaltuutettuja, joista ainakin osan paikalla-olon syyksi kerrottiin, että varsinainen valtuutettu ei ollut koronatilanteen vuoksi uskaltautunut valtuuston kokoukseen.

Väitän, että koronanpelko ei ole hyväksyttävä syy jäädä pois kokouksesta ja lähettää tilalleen varavaltuutettua. Jos päätöksentekoon osallistuu tuollaisella perusteella yksikin varavaltuutettu, niin päätös virheellisesti tehty, ja valituksella kumottavissa.

Hämeenlinna lainoittaa polkupyöriä

”Hämeenlinna antaa henkilöstölleen lainan kalliin polkupyörän hankintaan” – ”Pyöräliitto kehuu Hämeenlinnan avausta ainutlaatuiseksi kuntien joukossa.”

Voiko kunta sitten päättää polkupyörälainan antamisesta? Tottakai voi, mutta voiko päätös rikkoa perustuslakia, sisältää syrjintää? Eli voidaanko määritellä se missä lainan saajan pitää olla töissä, tai asua? Entä voiko kunta vaatia, että se saa periä lyhennyksen suoraan lainoitetun palkasta? Voiko kunta asettaa ehtoja lainalla hankitun tuotteen myynnille?

Aikoinaan on todettu, että kunta ei voi kesätyötuen ehdoksi asettaa sitä, että kesätyöläinen olisi kunnan jäsen (asukas).

Asettaako Hämeenlinnan päätös polkupyörälainasta kunnan jäsenet yhdenvertaiseen asemaan?

Lainsäädäntöä: ”Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvollisuus suunnitelman laatimiseen ei koske evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa eikä julkista hallintotehtävää hoitavaa sellaista yksityistä, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähemmän kuin 30 henkilöä.”


Anonyymi PALAUTE – klik!

Johtaako koronaepidemia jopa laittomiin toimeentulotukipäätöksiin?

 

(-> 12:00)

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu