JOKA VANHAA MUISTAA: Muinaismuistoja – mitä on opittu, kuka on oppinut?

19.11.2003 Turun hallinto-oikeus jätti vammaispalvelutaksaa koskeneen valituksen tutkimatta perustellen tätä sillä että hallinto-oikeus ei tutki uudelleen asiaa jonka se on aiemmin jättänyt tutkimatta.

5.11.2003 Kihlakunnansyyttä Tapio Niemensalo päätti jättää syytteen nostamatta perhepäivähoitoa koskevan lainsäädännön todetusta rikkomisesti. Päätöstään Niemensalo perusteli mm. seuraavasti: ”…olisi kohtuutonta, että erään kaupungin sosiaalisihteeri Ikonen todettaisiin vastuullisena henkilönä syylliseksi kyseisessä asiassa rikokseen, koska hän on tiennyt lapsilukujen ylityksistä.”

7.10.2003 Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen vastaus: ”Kaupunki on korjannut menettelynsä saatuaan tiedon uusimmasta oikeuskäytännöstä. Lisäksi kaupunki on ilmoittanut olevansa valmis vaadittaessa palauttamaan liikaa perityn jätemaksun osan sille, jolta sitä on peritty.”

26.2.2003 Turun hallinto-oikeus totesi koulutuslautakunnan valitseman kansainvälisyystyöryhmän käsittelyä koskeneen asian rauenneeksi koska allekirjoittanut on peruuttanut asiaa koskeneen valituksensa. Kaupunki kuitenkin kuulutti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, että allekirjoittanut on hävinnyt valituksen. Laillisuusvalvontaviranomainen toteaa ettei kaupungin kuulutusmenettelyssä ole mitään mihin hänen olisi syytä puuttua.

19.11.2004 Oulun lääninhallitus moitti Pudasjärven kaupunkia siitä, että kunta oli julkistanut www-sivuillaan sellaista tietoa joka oli viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n mukaan salassapidettävää.

19.10.2004 Apulaisoikeuskanslerin sijainen Nils Virtanen kiinnitti päätöksellään 872/1/03 Paimion kaupungin huomiota tasa-arvolain oikeaan soveltamiseen ja päätösten riittäviin perusteluihin valittaessa jäseniä kunnallisiin työryhmiin, jotka ovat kunnallisia toimielimiä.

4.8.2004 Valtionsyyttäjä määräsi Porin poliisin jatkamaan salassapitoa koskeneen virkarikoksen tutkintaa jonka kihlakunnansyyttäjä Katri Lyytikäinen oli aiemmin määrännyt tutkinnanjohtaja Juha Joutsenlahden esityksestä keskeytettäväksi.

25.11.2003 (5.11.) Euroopan Komissio ilmoitti olevansa erittäin kiinnostunut Suomen Alv-lainsäädännöstä, joka käytännössä estää kunnan jäsenen mahdollisuuden hakea muutosta kunnan viranomaisen päätökseen jolla kunnan viranomainen rikkoo Alv-lakia perimällä veroa lain mukaan Alv-vapaasta toiminnasta. 

8.10.2003 apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka totesi Laitilan kaupungin päivähoitojärjestelyistä: ”Sikäli kuin vaihtoehtona on tarjottu ylipaikkaa toisessa päivähoitopaikassa en pidä menettelyä sopivana edes silloin, kun kysymys on tilapäisestä järjestelystä”

23.9.2003 Tasa-arvovaltuutettu Romanov antoi lausunnon 3/58/02. Romanov totesi että Eurajoen kunta on valinnut jäsenet ydinvoimalan sijoittamista Olkiluotoon edistävään työryhmään vastoin tasa-arvolain kiintiösäänöksen velvoitetta. Niin ikään Romanov piti työryhmän kokoonpanoa kokonaisuudessaan tasa-arvolain vastaisena. Eurajoen kunta päätti Länsi-Suomi sanomalehden mukaan heti korjata tilanteen oman kuntansa edustajien osalta.

6.8.2003 Tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov antoi lausunnot 5/58/02 ja 6/58/01. Ensiksimainitulla lausunnollaan hän totesi Ulvilan kaupungin päiväkotityöryhmän valintapäätöksen olleen vastoin tasa-arvolain 4.2 §:ää.
– toisella päätöksellään hän niin ikään totesi Ilmajoen kunnan Ilmajoki-halli työryhmän valintapäätöksen olleen tasa-arvolain 4.2 §:n vastainen.

10.7.2003 Euroopan Komissio antoi Suomelle virallisen ilmoituksen kanteluni johdosta. Komission mukaan Suomi on rikkonut jätepuitedirektiivin 4,8 ja 9 artikloja. 

26.2.2003 Turun hallinto-oikeus kumosi Satakunnan ammattikorkeakoulun allekirjoittaneelle määräämän asiakirjalunastuksen maksuunpanon…

 

Siis kyllä joo: https://www.youtube.com/watch?v=3vCJ8pv5h9M

 

Miksi päähäni pälkähti näitä nyt julkistaa, siis ns. vanhaa muistaa?

”Joka vanhaa muistaa sitä tikulla silmään [Suomessa] Venäjällä tuo jatkuu: joka vanhan unohtaa sitä molempiin silmiin!”.

Tämä johtuu siitä, että aloin etsiä vanhaa juttua eräässä sananvapausasiassa: minä vs. poliisi, jonka käräjillä hävisin, hovissa voitin.

Miten käy nyt vireillä olevassa jutussa? Poliisi otti haltuunsa kännykkäni, ja tiedän, että poliisi on sitä kautta tutkinut mm. sähköpostejani.

Se harmittaa, että poliisi lupasi palauttaa kännykän tänään. Kävin sitä jo hakemassakin, mutta… (pakkokeinolaki ja…)

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu