Juttu vammaisista

Tein kysymyksen.

Sain  vastauksen:

Hei!

 

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen (18 matkaa kuukaudessa) ja Kelan korvaamien matkojen välillä on aikanaan tehty jako.

Vammaispalvelu korvaa vaikeavammaisen, joka ei vammansa vuoksi pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, opiskeluun, työhön ja asiointiin kuuluvat matkat. Kela korvaa terveydenhuollon matkat.

Terveydenhuollon matkakorvauksiin on vastuiden jaon jälkeen syntynyt katvealueita. Kelan matkakorvaus ei kata ennaltaehkäiseviä hoitoja kuten naisten joukkotarkastuksia, rokotuksia tai diabeetikoiden jalkahoitoja. Kela ei myöskään korvaa matkoja matalan kynnyksenmielenterveys- tai päihdehoitopaikkoihin, jos niihin ei tarvita lähetettä tai työntekijän palkka maksetaan sosiaalitoimesta, vaikka itse palvelu tarjotaan julkisen puolen terveyskeskuksessa tai terveys- ja hyvinvointikeskuksissa, jotka ovat yleensä esteettömiä.

Ennalta ehkäisevät terveydenhuoltomatkat sekä matkat kunnan matalan kynnyksen päihde -ja mielenterveyshoitoon, ovat jääneet ”ei kenenkään” maalle. Koska Kela ei niitä korvaa, niihin on voinut yleensä käyttää sitten näitä 18 matkaa. Se ei ole kuitenkaan ole varmaa, eikä varsinkaan ongelmatonta.

Tietooni on tullut tapauksia, joissa vammaispalvelun matkasta on ensin vaadittu Kelasta hylky ja vasta sen jälkeen vammaispalvelu on matkan maksanut. Toisinaan vammaispalvelujamatkoja välittävä keskus on kieltäytynyt ottamasta tilausta, koska se välittäjänmukaan ei kuulu heille. Vammaispalvelulain mukaisia asiointimatkoja on käytössä rajallinen määrä, 18 yhdensuuntaista eli 9 edestakaista matkaa kuukaudessa. Yleensä kunnat eivät ole myöntäneet ylimääräisiä matkoja terveydenhuollon ennaltaehkäiseviin matkoihin tai matalan kynnyksen mielenterveys- tai päihdehoitoon. Näihin palveluihin vammaispalveluna käytetty matka on siten aina pois muusta osallistumisesta. Vammainen henkilö joutuu valitsemaan hoitaako sillä viikolla terveyttään vai osallistuuko vaikka harrastuspiiriinja tapaa läheisiään

Järjestöjen tarkoitus on saada aikaan korjaus, että Kela todellakin korvaisi kaikki terveydenhuollon matkat kuten alun perin oli sovittu.

 

Ystävällisin terveisin

Pirkko Justander

kehittäjä

Sininauhaliiton Esteetön työ EMPPA”

 

Hyvä,

Mutta miksi?

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu