Olympiastadionin todellinen hinta – Suomen sokeat viranomaiset

MOT:n uusinta tuli TV1:stä tänään. Se herätti mielessäni kysymyksen: ovat Suomen viranomaiset sokeita?

Ohjelmasta saattoi havaita, että ulkomaisia työntekijöitä kohdeltiin ala-arvoisesti. Palkat olivat liian pieniä. Palkkojen suhteen todettiin, että ainoa rangaistus on se, että työnantaja voi myöhemmin joutua maksamaan erotuksen.

Jutun mukaan oikeuksiaan vaatineita työntekijöitä oli myös erotettu. Pitäisikö siitä muka ulkomaalaiselle jotain korvata?

Perustuslain 6.1§:ssä säädetään:
”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

  • Voisiko alipalkkaaminen tai oikeuksiaan vaatineen erottaminen olla syrjintää?

Rikoslain 47 luvan 3§:ssä säädetään:
”Työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan

1) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka

2) uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,

on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

Työnantaja joka ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työntekijän epäedulliseen asemaan!

Jos sama työnantaja maksaa suomalaiselle, tai toiselle ulkomaalaiselle TES:n mukaista palkkaa, ja ulkomaalaiselle pienempää palkkaa niin täyttyykö ehto? Entä jos työntekijä vaatii lainmukaisia etujaan ja hänet sen vuoksi irtisanotaan, täyttyykö ehto?

Näkemykseni on, että kyllä täyttyy, eli kyseessä on syrjintä, jopa työsyrjintä. Miksi rakennusliitto ei asiaa ymmärrä?
Miksi työsuojeluviranomainen on sokea. Miksi muka korvauksena on maksimissaan saamatta jääneen palkan määrä?

Jos Suomessa viranomaiset toimisivat kuten pitää niin tällaista
syrjintää Suomessa tuskin olisi. Miksi siis kuitenkin on?

 


Edellinen kirjoitukseni: Avoin kirjeeni poliisiministerille…

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu