Sairailla vaikeuksia. Pääsyyllisiä vaikeuksiin ovat – kappas vaan: kansanedustajat

Syöpäsäätiö voi avustaa syöpään liittyvien kulujen maksamisessa.

Viime vuonna avustusta Syöpäsäätiöltä avustusta haki yli 1700 henkilöä. Hakemusta kohti avustusta myönnettiin noin 400 euroa!

Jos terveyden- ja sairaanhoidon maksuja tulee yhdelle pienituloiselle paljon, niin millä hän ne maksaa? Laskut menevät ulosottoon!

Eräs merkittävä ongelma on, että jos henkilö ei ole säännöllinen toimeentulotuen saaja, niin jotta hän saisi laskuihin tukea pitää toimittaa suuri määrä erilaisia selvityksiä.

Laskuja saavat eniten eläkeläiset.

”Viime vuonna 85 000 suomalaisen sote-maksut, kuten ambulanssikyydit ja sairaala- ja laboratoriokäyntimaksut, olivat ulosotossa, kertoo Yle.

Ulosottoon päätyneiden sote-maksujen määrä on moninkertaistunut kymmenessä vuodessa. Viime vuonna niitä oli yhteensä 663 000 kappaletta.”

 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on säädetty mm.:

1 §
Palvelusta perittävä maksu
Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan

Esim. Satasairaalassa on tehty päätös, että henkilön maksukyky otetaan huomioon vain 11§:ssä säädettyjen laskujen osalta.
Mikä pykälä mahdollistaa tuollaisen yleispäätöksen tekemisen?


Maksun enimmäismäärä
2mom. 1.lause: Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan.

Lisäksi laissa on säädetty: jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta enintään 50,80 euroa. Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana

 

ONGELMALLINEN SÄÄDÖS

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

MIKÄ ON ONGELMA?

1§:ssä säädetään, että maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. ONGELMALLINEN SÄÄDÖS (11§) toteaa, että maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä jos se vaarantaa maksuvelvollisen henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä.

MONET MAKSUT ovat kiinteitä! Ne eivät siis perustu henkilön maksukykyyn. Tuo tarkoittaa, että vaikka olisi helposti todettavissa, että henkilön tulot ovat niin pienet, että pienikin lisämaksu, kuten poliklinikkamaksu, vaarantaa hänen toimeentulonsa, niin maksua silti yritetään periä ulosottoteitse – mikä järki siinä on?

RATKAISU

Muutetaan lakia! Mutta miten?

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista  * määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.
– yksinkertaista, poistetaan seuraava teksti: *)”henkilön maksukyvyn mukaan”

Lakia tulisi siis muuttaa ja tarkentaa siten, että henkilölle määrättävät maksut voisivat olla kuukausittain enintään sen suuruiset mitä ko. henkilöltä olisi mahdollisuus ulosottoteitse kuukaudessa periä.

Nykylinja on, että henkilöltä jolla ei maksuvaraa ole pyritään perimään kaikki asiakasmaksut kuten rikkaaltakin. Siitä seuraa ulosottoviranomaisille töitä – onko se hyvä?

Parantaako, ja kenen, hyvinvointia se, että köyhälle sairaalle tulee maksuhäiriö joka hankaloittaa elämää monin tavoin – kuka sitä nyt itsensä velkojen vuoksi tappaisi?

Sneezing and coughing vector, gráfico vectorial, imágenes de Sneezing and coughing vectoriales de stock | Depositphotos®Köyhyys ja eriarvoisuus – EMG EconomicsItsemurha on Intian nuorten toiseksi yleisin kuolinsyy | Nelonen.fiVertaistukiryhmä itsemurhan tehneiden läheisille, Seinäjoki - Kriisikeskus Mobile Seinäjoki

 


 

Oletko sinä hyväntekijä? Vastaa kyselyyn. (klik, KIITOS!)

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu