Uusi tartuntatautilaki

Onko uusi tartuntatautilaki välttämätön?

Miksi se säädetään määräaikaisena – kun tiedetään, että seuraavakin tauti on tulossa?

Aivan niin, just! Nykyinen laki ei mahdollista matkustajamäärien rajoittamista eikä salli esim. yksityisten liikuntapaikkojen sulkemista. Harmi!

Kyllä nykyinenkin laki silti paljon mahdollista, kuten:
”Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.”
– mitä sitten ovat nuo ’vastaavat tilat’?

Valtioneuvostollakin on roolinsa nykyisen lain mukaan mm. ravintoloiden puhtaanapidon ohjeistamisessa: ”Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamisesta, käsien puhdistamismahdollisuuden järjestämisestä sekä asiakkaille annettavien toimintaohjeiden antamisesta.” Meidän pitää olla tyytyväisiä kansalaisia kun aikoinaan on noin hyvä laki säädetty.

Ravintolan, kahvilan, jne. toiminnan harjoittajan merkittävä tehtävä on: ”Ravitsemistoiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että asiakkaiden oleskelu järjestetään yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittuvat riittävän etäälle toisistaan.” Hyvä, että tuo onnistuu ilman, että hallituksen olisi tarpeen antaa ohjeita. Itse asiassa jos se on välttämätöntä niin lain mukaan valtioneuvostolla on oikeus päättää ”asiakkaiden oleskeluun ja asiakaspaikkojen sijoittamiseen liittyvistä velvoitteista sekä ravitsemisliikkeen sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärään liittyvistä vaatimuksista.”

Valtioneuvosto voi niin ikään rajoittaa alkoholia tarjoilevien liikkeiden asiakasmäärän puoleen. ”Muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärää saa rajoittaa enintään 25 % edellä mainittujen säännösten tarkoittamasta suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä. ”

”Valtioneuvoston asetuksella voidaan edellä tässä momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä antaa tarkempia säännöksiä ravitsemisliikkeen aukioloa kello 23–05 välisenä aikana ja anniskelua kello 22–09 välisenä aikana koskevista rajoituksista sekä siitä, millaisissa ravitsemisliikkeissä kyseisiä rajoituksia noudatetaan.”

Tietääköhän jokainen ravitsemistoiminnan harjoittaja, että: ”Ravitsemistoiminnan harjoittajan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa sen toimintaan ja sisä- ja ulkotilojen käyttöön säädetyt velvollisuudet ja rajoitukset.” saatikka sitä, että tuo suunnitelma on pidettävä asiakkaiden nähtävillä. Suunnitelman sisällön on lisäksi oltava valtioneuvoston päätöksen mukainen.

NO PROBLEM!

Ehkä jo helmikuussa saadaan voimaan uusi ja parempi laki.  Tosin ilmeisesti vain väliaikainen – miksi?

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu