YLEn juttu oikeustieteellisen pääsykokeiden tarkastuksen virheistä ym.

Hallinto-oikeuksien erilaiset linjaukset liki samanlaisissa asioissa ovat oikein ja lainmukaisia!

”Kysyimme asiaa ja mahdollisia jatkotoimia julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolaiselta ja ministeri Lauri Tarastilta. He vastasivat kysymyksiin sähköpostilla

He ovat samaa mieltä siitä, että hallinto-oikeuksien täysin vastakkaiset ratkaisut samanlaisissa asioissa ovat jossakin määrin ongelmallisia.

Tuomioistuimet ovat kuitenkin itsenäisiä ja riippumattomia, ja kumpaakin päätöstä on noudatettava.

– – –

”Tarastin mukaan hallinto-oikeuksien täysin vastakkaiset ratkaisut osoittavat, että lain ollessa aukollinen, se voi johtaa erilaiseen tulokseen samanlaisissakin tapauksissa.”

Koska valittaa ei saa, voiko hallinto-oikeuden päätökseen hakea purkua korkeimmasta hallinto-oikeudesta?

Lauri Tarasti

– Hakijan on tällöin käytettävä asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa. En osaa arvioida, voiko tässä purku onnistua.” [”En osaa arvioida”(lue: en halua arvioida!)]

 

Lue YLEn koko uutinen asiasta TÄÄLTÄ.

 

Mitä pitää hallinto-tuomioistuimen aina ottaa huomioon:

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

37 §

Asian selvittäminen

Hallintotuomioistuimen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi. Hallintotuomioistuimen on tarvittaessa osoitettava asianosaiselle tai päätöksen tehneelle viranomaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää.

Hallintotuomioistuimen on hankittava oma-aloitteisesti selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat.

Asianosaisen ja päätöksen tehneen viranomaisen on esitettävä selvitystä vaatimustensa perusteluista totuudenmukaisesti. Niiden on myötävaikutettava asian selvittämiseen sen oikeudellisen luonteen edellyttämällä tavalla. Viranomaisen on oikeudenkäynnissä otettava huomioon tasapuolisesti yleiset ja yksityiset edut.”

  

LINKKI KYSELYYNI ALLA: (osaatko vastata?)

KLIKKAA JA VASTAA – kiitän!

Pikapuoliin kerron mitä kielitoimistosta todettiin!
– tottakai kerron myös kyselyni tulokset. (1.5.)

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu