Maahanmuuton tavoitteet kaupunkien strategioihin

Lakiin perustuva kotouttamisohjelma tulee nyt elokuun alussa aloittaneelle uudelle valtuustolle aikanaan päätettäväksi. Tuon muutaman näkökohdan aiheesta esille.

Oulussa tuon nimenä on kotouttamisohjelma, vaikka järkevä nimi olisi kotoutumisohjelma. Lähtökohtaisestihan kotoutuminen kuuluu ensisijaisesti tänne tulleelle ihmiselle itselleen. Itse olen työuranikin aikana tuntenut paljon tänne pysyvästi muuttaneita ihmisiä, eikä tule mieleen, että kukaan heistä olisi tarvinnut erityisiä kotoutuspalveluja. Siksi maahanmuutto tulisikin suunnata ihmisille, jotka kotoutuvat ilman erikoisia toimenpiteitä.

Tietenkin on syytä varmistaa, että suomen kielen opetusta on tarjolla kaikille halukkaille. Näkisin myös, että kaupungin tulisi pitäytyä monikielisissä palveluissaan selkeästi vain naapurimaihin ja matkailuun. Englantihan on nykyisenä maailmankielenä syytä olla palveluissa mukana matkailunkin takia.

Tarjoamalla tulijoille monikielisiä palveluja kaupungin verkkosivuilla luomme vetovoimatekijöitä, jotka edistävät muiden kulttuuripiirien gettojen ja jopa enklaavien syntymisiä. Näistä on esimerkkejä monissa länsimaissa, mm. Ruotsissa, jossa on syntynyt maahanmuuttajalähiöihin rinnakkaisyhteiskuntien tapaisia no-go -alueita, joihin viranomaisillakaan ei ole aina turvallista mennä.

Viime aikaiset nuorisolevottomuudet ja -väkivaltaisuudet ovat esimerkkejä siitä, että olemme Ruotsin tiellä. Kannattaa myös muistaa, että myös Ruotsi on panostanut kotoutusohjelmiin; miksi samantapaiset toimet olisivat meillä onnistuneempia?

Kokemukset viittaavat siihen, että ongelmia syntyy kun tänne huonosti sopivista kulttuureista tulijoiden osuudet lähiöissä alkavat kasvavaan merkitäväksi ja tällöin myös käynnistyy ns. ’white flight’ -ilmiö. Voisiko tuo olla osasyynä esimerkiksi Helsingistä tapahtuvaan poismuuttoon? Huomionarvoista on, että vain osalla maahanmuuttajaryhmistä näyttäisi syntyvän keskittymiä kaupunginosiin, osa taas näyttää jakaantuvan ihan omin voimin tasaisemmin.

Tuon myös esille, että juuri sellaiset maahanmuuttajaryhmät, joilla ei ole taipumusta gettoutumiseen, näyttäisivät omien havaintojeni mukaan muutenkin sopeutuvan hyvin yhteiskuntaamme.

Siksi toimintamme kaupungissa tulisikin kaikin puolin kannustaa suomen kielen, kulttuurin, lakien sekä tapojen oppimista ja sisäistämistä. Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta Oulussa jopa noin puolet vanhan kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenistä ei halunnut tuota kirjattavaksi viime syksynä talousarvioon juuri kotoutustoimiin liittyvänä. Jotkut pitivät jopa puheenvuoroja, joiden mukaan on huono asia jos tänne tulijat suomalaistuvat.

Itse tein kesäkuussa puolestani valtuustoaloitteen, jossa toivoin maahanmuuton tavoitteet kirjattavaksi kaupungin strategiaan, josta tulisi ilmetä ne hyvät asiat, joita maahanmuuton halutaan parantavan kaupungissamme. Noita voivat olla vaikkapa koulutusasteen ja kouluttautumisen sekä työllisyysasteen ja keskimääräisen palkkatason tai verotulojen nousu. Erityyppisen maahanmuuton vaikutuksia noihin mittareihin tulee tietenkin myös seurata. Tällaista tulisi tietenkin tehdä joka tapauksessa, mutta jokin outo häveliäisyysasia näyttää estävän tällaisten yhteiskunnallisten kysymysten selvittämisen ja käsittelyn.

Juuri erilaisen maahanmuuton vaikutuksia pyritään yhteiskunnassamme määrätietoisesti olemaan tuomatta tilastojen kautta esille. Vaikka mielestäni pitäisi toimia päinvastoin ja mittaamisen ja kokemusten perusteella tulisi poistaa kielteisiä muutoksia aiheuttavan maahanmuuton vetovoimatekijöitä ja vastaavasti varmistaa, että meille yhteiskunnan oleellisia mittareita parantava maahanmuutto toteutuisi mahdollisuuksien mukaan.

Toivottavasti pääsemme avoimuuteen näissäkin asioissa; se on avain kaikkeen kehittymiseen.

***     ***     ***     ***     ***

Juha Vuorio, oululainen diplomi-insinööri ja varavaltuutettu kokoomuksen valtuustoryhmässä.

Lue lisää Juha Vuorion verkkosivuilta osoitteessa https://vuorio.net/

tai Facebookissa ja Twitterissä.
https://www.facebook.com/juha.vuorio.oulu/
https://twitter.com/jjvuorio/

+3
JuhaVuorioOulu
Kokoomus Oulu

Oululainen diplomi-insinööri ja varavaltuutettu kokoomuksen valtuustoryhmässä.

Olen työskennellyt erilaisissa tuotekehitystehtävissä 30 vuotta elektroniikan, tietoliikenteen sekä matkapuhelinten parissa. Kouluni olen käynyt Oulussa syntyperäinen oululainen kun olen.

Harrastan tietokirjallisuutta, mehiläisten ja puutarhanhoitoa, kuntosalia, reserviläistoimintaa sekä vaellusta Urho Kekkosen kansallispuistossa kun aika sellaisen sallii.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu