Viinivaaran vedenotto Oulussa – vuosikymmenten hanke

Oulun kaupunki on tavoitellut Ylikiimingin (nyk. kaupunginosan), Utajärven, Puolangan ja Pudasjärven rajamailla Natura-alueiden keskellä sijaitsevan Viinivaaran – Kälväsvaaran harvinaisen avolähdealueen pohjavettä jo 1980-luvulta lähtien. Onneksi hanke ei ole vielä edennyt ja luonto on säästynyt.

Jostain syystä, vaikka Oulun kaupungilla on vain yksi päävesilähde (sinällään laadukas Oulujoki), ei kaupunki ole hankkinut vaihtoehtoista vesilähdettä muualta. Esimerkiksi Tampere on rakentanut toisen pintavesilähteen alueelleen; uskoakseni kummalla vain he voivat tyydyttää kaupungin vesitarpeen. Lisäksi Tampereen alueella on useita pienempiä pohjavedenottamoita, joilla voi myös varmistaa kaupungin vesitarvetta.

Oulun kaupunki voisi helposti (olisi voinut käytännössä ’milloin vain’) rakentaa toisen pintavedenottamon esimerkiksi Oulujoen kokoiseen ja myös hyvälaatuiseen Iijokeen. Tarvittaisiin yksinkertainen riittävän tukeva putki ja pumppuasema; vettä riittää kaikissa tilanteissa. Lisäksi noin 20 kilometrin säteellä Oulun keskustasta löytyisi pohjavettä useasta lähteestä yhteensä tuo tavoiteltu 11 000 kuutiota vuorokaudessa (hajautettu vaihtoehto), joka erikseenkin täyttäisi lain vaatimukset; tämä olisi hyvä olla edellisen lisäksi varmistuksena. Linnuntietä yli 60 kilometrin päässä Oulun keskustasta olevaa Viinivaaran harvinaista luontoaluetta ei mitenkään välttämättä tarvita.

Päätettäessä valtuustossa toukokuussa 2015 tätä vesiasiaa (yhden äänen enemmistöllä Viinivaara) oli esillä vaihtoehtona ns. hajautettu malli, joka oli juuri tuo yllä kuvattu pohjavesiratkaisu. Myös Iijoen vaihtoehto oli tutkittu päätöksentekoa varten. Iijokeen on lähimmillään matkaa noin puolet siitä mitä Viinivaaraan.

Syystä mitä en edelleenkään ymmärrä, kaupunki tavoittelee tuota Viinivaaran arvokasta lähdealuetta edelleen. Pelkästään kustannusten huiman nousun vuoksi asia voitaisiin aivan hyvin tuoda uudelleen päätöksentekoon.

Kirjoitin taannoin aiheesta mm. oheisen jutun. Jutussa on myös asian taustaa, mutta ihmettelin paikallisen Elyn intoa (2014) keskeyttää lopultakin alkaneet vaihtoehtoisten vedenottojen selvitykset. Lainaan itseäni: ”Pohjois-Pohjanmaan Ely piti siis vuonna 2014 vaarallisena tilannetta, jossa vaihtoehtoista vesilähdettä ei ole ja kiireellisyys oli sitä luokkaa että päätös piti tehdä muutamassa kuukaudessa.” Olemme kymmenen vuotta myöhemmin edelleen samassa tilanteessa sillä erolla, että ’hanskat putosivat’ muilta vaihtoehdoilta.

En tiedä tarkkaan miksi, mutta ympäristöministeriö määräsi nimenomaan Varsinais-Suomen Elyn yhteysviranomaiseksi tässä asiassa; se hallinnoi mm. mainittuun lupakäsittelyyn kuuluneet kenttäkatselmoinnit. Kuulemani mukaan toiminta on ollut ammattitaitoista.

***     ***     ***

Aluehallintovirasto päätti nyt vuoden 2023 lopussa myöntää Viinivaaraan  vedenottoluvan pienemmälle määrälle kuin mitä anottiin (lupa tuli 9 000 kuutiolle vuorokaudessa) – ja muutenkin hakemusta tiukemmilla ehdoilla. Kokonaisuutena vedenotto siis mahdollistetaan, mutta ei Oulun Vettä tyydyttävällä tavalla.

Siksi Oulun Vesi -liikelaitos halusi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen ja asia tuli kaupunginhallituksen (KH) käsittelyyn 18.12.2023 pohjaesityksenä. Kaupunginhallituksessa nousi kuitenkin vastaehdotus, jossa valituslupaa ei myönnettäisi. Vastaehdotus voitti äänin 7 – 6, jota itsekin pidin järkevimpänä ratkaisuna.

Ottaen lisäksi huomioon Viinivaaran koko ajan kohonneet kustannukset (tällä hetkellä + 100 % valtuuston hyväksymään verrattuna) toivon, että ehkä kaupunki lopulta ymmärtäisi etsiä toteuttamiskelpoisia vesiratkaisuja.

Vaikka Oulun Vesi ei saanutkaan kaupungilta valituslupaa, niin neljä muuta tahoa päättivät valittaa asiasta. Näitä olivat:
– Kiiminkijoen kalatalousalue ja noin viisi muuta yhdistystä
– Utajärven kunta
– Pudasjärven kunta
– Varsinais-Suomen Ely-keskus

Nämä kaikki näkivät luvan myöntämisen ylipäätään huonona asiana. Toivottavasti valitukset tutkitaan huolella.

Viinilänhete, yksi alueen 26 avolähteestä, alueella on lisäksi saman verran tihkupintalähteitä. Lyhyt video Viinilänhetteen veden pulppuamisesta.

JuhaVuorioOulu
Kokoomus Oulu

Oululainen diplomi-insinööri. Kirjoitan yleensä niistä asioista, jotka jäävät mielestäni liian vähälle huomiolle.

Olen työskennellyt erilaisissa tuotekehitystehtävissä 30 vuotta elektroniikan, tietoliikenteen sekä matkapuhelinten parissa. Kouluni olen käynyt Oulussa syntyperäinen oululainen kun olen. Vuodesta 2012 lähtien kuntapolitiikassa, mutta käytännössä en enää.

Harrastan tietokirjallisuutta, mehiläisten ja puutarhanhoitoa, kuntosalia, reserviläistoimintaa, vanhoja rahoja sekä vaellusta Urho Kekkosen kansallispuistossa kun aika sellaisen sallii.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu