Greta Docventuresissa – miten tämä hanke voisi toimia

Gretan tehtävä ei ole helppo. Tässä muutama huomio siitä, miten Gretan tavoitteet olisivat saavutettavissa.

  1. Ongelma on poliittinen, ei tekninen. Meillä on jo riittävä teknologia. Vaikeinta on saada aikaiseksi sellaiset poliittiset päätökset, joilla ilmastopäästöjä rajoitetaan.
  2. Tärkein tavoite on ajaa fossiilisten kulutus alas, pieneen osaan nykyisestä. Uusiutuvan energian, sähköautojen yms. käytön tarkoituksellinen lisääminen ei ole ratkaisu, sillä aiempaa vihreämmän kulutuksen lisääminen ei välttämättä vähennä päästöjä globaalisti lainkaan. Oleellista on siis vähentää päätöksin fossiilisten käyttöä. Uusiutuvaa energiaa ja muita uusia ratkaisuja otetaan varmasti käyttöön tyrkyttämättäkin, samalla kun fossiillisten käyttö ajetaan alas.
  3. Tärkeät ratkaisut tehdään valtioiden tasolla. Yksilöiden tekemät omia kulutustottumuksiaan koskevat valinnat eivät riitä, eivätkä ole ratkaiseva tekijä muutoksen aikaansaamisessa. Vain valtiot voivat tehdä sellaisia taloutta ja ulkomaankauppaa koskevia päätöksiä, joilla päästöt saadaan pudotettua alas yksittäisissä maissa ja globaalisti. Kaupalliset yrityksetkin satsaavat kyllä uuteen teknologiaan ja ilmastoystävällisempiin tai sellaisilta kuulostaviin ratkaisuihin, mutta niiden tehtävä ei ole hallita kokonaisuutta. Kaivataan siis poliittisia päätöksiä, jotka asettavat reunaehdot sille, miten kaupalliset yritykset ja yksilöt jatkossa toimivat. Pelkkä kulutuskysynnän muutos ei ohjaa kehitystä riittävästi oikeaan suuntaan.
  4. Poliittisista koko maailman tai Euroopankaan suurista poliittisista kokouksista ei kannata odotella merkittäviä tuloksia. Noissa kokouksissa poliitikot saattavat kyllä puhua kauniisti, ja esiintyä yhteiskuvissa Gretan kanssa, mutta tulokset tapaavat olla laihoja, ja nekin lupaukset, joita annetaan, koskevat tyypillisesti esimerkiksi vuotta 2050, eli aikaa, jolloin vallassa ovat jo muut kuin nuo lupausten antajat. Tyypillisesti lopputulokset ovat kallellaan siihen suuntaan, että tänä ja ensi vuonna ei vähennetä, mutta toivotaan parasta tulevaisuudelle.

Seuraavaksi käytännön skenaario, jolla Gretan tavoitteet voitaisiin tehokkaimmin saavuttaa.

  1. Suuret kokoukset eivät siis auta, pienten ihmisten valinnat eivät riitä, eivätkä yrityksetkään ratkaisua tuo. Tehokkain tapa edetä asiassa on koota yhteen muutamia sellaisia vastuullisia maita, jotka ovat valmiita tekemään jotain konkreettista asian eteen, eli hyväksyvät konkreettisen fossiilisten kulutuksen ajamisen alas, tästä vuodesta alkaen. Otetaan esimerkkitapaukseksi Pohjoismaat. Ne päättävät lähteä yhdessä muutokseen. Mukaan pyydetään myös muita maita, mutta oletetaan tässä, että muita halukkaita ei alkuun ole.
  2. Päätetään pudottaa fossiilisten kulutusta alas, vaikkapa viisi prosenttia ensimmäisenä vuotena, seuraavana vuonna seuraavat 10 prosenttiyksikköä jne. Fossiiliset ja turvevoimalatkin jäävät vähitellen varavoimaloiksi. Myös oma fossiilisten tuotanto ajetaan alas.
  3. Asetetaan rajoille sen tasoiset fossiilitullit, että oma teollisuus säilyy kilpailukykyisenä, vaikka sen fossiilisten käyttöä ajetaankin alas. Tullien suuruus määräytyy tuotekategorioittain,  muiden vapaasta fossiilisten käytöstä saaman arvioidun kilpailuedun mukaan. On irrottauduttava sellaisista kauppasopimuksista, jotka estävät tällaisten tullien asettamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos EU-maat eivät lähde mukaan, pitää jäädä EU:n ulkopuolelle, ja muodostaa tullimuuri siihenkin suuntaan.
  4. Tärkeää tässä on se, että jotkut maat lähtevät asiassa liikkeelle. Näin muille maille muodostuu esimerkki, jota ne voivat seurata. Muut maat voivat liittyä mukaan, kun näkevät, että ilmastoa suojelevien maiden talous ei romahda, vaan toimii suhteellisen hyvin. Muissa maissa syntyy todennäköisesti liikkeitä, jotka vaativat noiden maiden siirtymistä ilmastoa suojelevien maiden leiriin. Moraalinen esimerkki vaikuttaa. Kun ilmastoa suojelevien maiden määrä on kasvanut riittävän suureksi, myös loput maat saadaan painostettua mukaan. Lopputuloksena fossiilisten käyttö putoaa lopulta kaikissa maissa, haluttomimmissakin, murto-osaan nykyisestä.
+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu