Hyviä parannusehdotuksia eduskuntavaalijärjestelmäämme

Taas uusi ehdotus eduskuntavaalijärjestelmämme uudistamiseksi. Tällä kertaa aika järkevältä kuulostava. Tarkoitus on parantaa suhteellisuutta, ja erityisesti pienten vaalipiirien piilevän äänikynnyksen ongelmaa.

Suunniteltu mekanismi näyttäisi toimivan niin, että Lapin ja Oulun vaalipiirien äänet laskettaisiin ensin yhteen, ja noiden kaikkien äänten perustella määriteltäisiin puolueiden paikkamäärät Lapin ja Oulun alueella (24). Vasta sitten nuo saavutetut paikat jaettaisiin Lapin (6) ja Oulun (18) vaalipiirien kesken. Näin piilevä äänikynnys nousisi. Tuo tarkoittaa sitä, että myös pienessä Lapin vaalipiirissä voisi äänestää pieniä ja keskisuuria puolueita, ilman nykyisen kaltaista äänen hukkaan menemisen pelkoa. Yhdessä Lapin ja Oulun äänet riittäisivät entistä paremmin oman ehdokkaan läpimenoon, joko Lapista tai Oulusta (jos Lapissa ei onnista).

Tuo menetelmä voisi siis aidosti parantaa nykyisen eduskuntavaalijärjestelmän ongelmia. Ylen artikkeli vihjasi, että samaa keinoa voisi käyttää myös Satakunnan vaalipiiriin. Itse asiassa tuo malli on yleispätevä, joten jos sitä käytetään jossain, sitä voi käyttää yhtä hyvin myös missä tahansa vaalipiirissä. Olisi esimerkiksi mahdollista laskea koko Itä-Suomen äänet yhteen, ensin yhdellä suuremmalla alueella, ja sitten jakaa nuo paikat nykyisille vaalipiireille. Tai jos itäsuomalaiset haluavat, voisi käyttää myös nykyistä pienempiä vaalipiirejä. Esimerkiksi hiljattain muodostettu Savo-Karjalan vaalipiiri voisi tuon uudistuksen yhteydessä jakautua taas kahdeksi erilliseksi vaalipiiriksi, jolloin sekä savolaisille että karjalaisille taattaisiin taas omat edustajat omasta maakunnasta.

Uudistus mahdollistaisi siis myös pienehköjen vaalipiirien käytön, ilman niiden nykyisiä ongelmia. Haluttaessa olisi myös mahdollista laskea nykyisten suurimpien vaalipiirien tulokset kahdessa osassa, kuten vaikkapa Uudellamaalla Espoo+Vantaa+Kauniainen erillään muusta Uudestamaasta. Joka tapauksessa vaalipiirit ja nuo suuremmat vaalialueet voisi järjestää entistä paremmin sen mukaan, mitä kansalaiset kussakin vaalipiirissä itse haluavat.

https://valtioneuvosto.fi/hallitukset/hallitusohjelma#/vaali-ja-puoluelainsaadanto-seka-demokratian-kaytannot

https://yle.fi/a/74-20093333

https://yle.fi/a/74-20060670

https://yle.fi/a/74-20037251

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jarmonahkamaki/vaalijarjestelmaan-suunnitellaan-suurta-muutosta-ouluun-ja-lappiin-yhteinen-vaalialue/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu