Millainen EU olisi hyvä EU

EU:n toimivuuden ja uskottavuuden kannalta olisi tärkeää, että kansalaiset kokisivat sen omakseen. Nyt kehitys näyttäisi menevän liikaa polarisaation ja keskinäisen vihanpidon suuntaan. Tavoitteeksi voisi asettaa sen, että yli 90% suomalaisista voisi sanoa, että EU tekee oikeita ja hyviä asioita. YK on ehkä tällä tasolla (tosin joitain sen organisaatioista voidaan pitää tuota huonompinakin). Samoin Suomi itse. Millainen EU voisi saavuttaa tämän tasoisen suosion?

 • EU keskittyisi vain sille luontaisiin alueisiin, eli yhteismarkkinoiden ja yhteisen tullialueen toiminnan järjestelyihin.
 • EU ei havittelisi valtaa yli tämän.
 • EU voisi organisoida myös muuta vapaaehtoista yhteistyötä (esim. tutkimus, poliisi, taide, tietotekniikka, standardointi). Näihin hankkeisiin voisivat useimmissa tapauksissa osallistua myös muut kuin EU:n jäsenmaat ja niiden kansalaiset ja yritykset.
 • Subsidiariteetti otettaisiin uudelleen ohjenuoraksi, eli EU-tasolla säädettäisiin vain sellaisista asioista, joiden täytyy (kaupan toimivuuden vuoksi) toimia samalla tavalla kaikissa jäsenmaissa.
 • EU:n yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi asetettaisiin säännösten ja byrokratian määrän pitäminen mahdollisimman pienenä.
 • Euro palautettaisiin alkuperäiseksi neutraaliksi yhteisvaluutaksi. Bailoutit ja EKP:n tukiostot lopetettaisiin. Jos joku maa ajautuisi suuriin talousvaikeuksiin, IMF voisi käsitellä tapauksen. Euroon liittyminen ja siitä poistuminen olisi vapaaehtoista.
 • Pääoman ja työvoiman liikkuvuuteen voisi asettaa joitain maakohtaisia rajoituksia perusteltujen tarpeiden mukaan. Myös rajavalvonta olisi mahdollista perusteltujen tarpeiden mukaan.
 • Jäsenmaat voisivat käydä kauppaa omilla markkinoillaan (tai kahden maan kesken) myös sellaisilla tuotteilla, jotka eivät kelpaa EU:n yhteismarkkinoille (esim. nuuska, pirtu). EU:n säännöt koskisivat siis vain niitä tuotteita, joita liikutellaan vapaasti EU-alueen sisäisten rajojen yli.
 • Poliitikkojen palkintovirat kiellettäisiin. Heitä ei voisi valita EU:n ja siihen liittyvien järjestöjen tehtäviin. Poliittisten tehtävien jättämisen jälkeen olisi vielä lyhyt karanteeniaika.
 • EU:n mahdolliset rankaisutoimet sääntöjen rikkomisesta rajoittuisivat järjestöstä erottamiseen ja perusteltujen tarpeiden mukaiseen jäsenmaiden välisen rajakontrollin hyväksymiseen ja suosittelemiseen.
 • Europarlamettia ei tarvittaisi. Kansalliset parlamentit ottaisivat asioihin kantaa tarpeen mukaan, tapauskohtaisesti joko painotetuin äänin tai kaikkien parlamenttien hyväksyntä vaatien.

Miltä näyttää? Onko sopiva vai turhan kevyt vai turhan raskas malli? Saavutettaisiinko tuo tavoiteltu yli 90%?

+3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu