New study suggests supermassive black holes could form from dark matter

New study suggests supermassive black holes could form from dark matter

https://phys.org/news/2021-02-supermassive-black-holes-dark.html

”Exactly how supermassive black holes initially formed is one of the biggest problems in the study of galaxy evolution today. Supermassive black holes have been observed as early as 800 million years after the Big Bang, and how they could grow so quickly remains unexplained.”

🤔

No sillä tavalla. Kyllä se siitä. Pikkuhiljoo.

Vielä on tyypeillä pitkä matka, mutta hyvä että uskaltavat edetä 😃

😃

Laajenevat supermassiiviset kohteet, laajenevat tähdet, laajenevat elektronit ja laajenevat fotonit syntyvät samalla periaatteella ilman vetäviä voimia

Entropiaa tietysti myös pienessä mittakaavassa koko ajan.

Niin, ei tarvita vetäviä voimia koska riittää että ziljoonat laajenevaa työntävää voimaa kierrättävät laajenevat tihentymät alkavat saman aikaisesti laajenemaan aikaisempaa paljon nopeammin, räjähdyksenomaisesti.

Välittömästi aikaisempaa nopeammin laajenevien tihentymien muodostaman systeemin keskelle / tukipisteeseen kohdistuu erittäin suuri paine ilman vetävää voimaa.

Katso ja ihmettele miten helposti tuo on kuvailtavissa 3 D animaation avulla.

Yritä sitten etsiä video jossa kuvataan 3 D animaation avulla laajenevan avaruuden laajenemista.

Sellaista et löydä koska laajenevan avaruuden laajenemista ei voi kuvailla sanoin, eikä visuaalisesti.

Laajenevat supermassiiviset kohteet syntyivät about saman aikaisesti valmiiksi kauaksi toisistansa. Silloin vapautui laajenevaa valoa joka nykyisin havaitaan taustasäteilynä.

Myöhemmin näiden laajenevien supermassiivisten kohteiden liikeratojen kohdatessa, syntyivät laajenevat galaksit sisältä ulos päin. Eli paljon laajenevia tähtiä siitä meille pimeästä laajenevasta aineesta jota työntyy ulos laajenevista supermassiivisista kohteista.

Ja periaate sama kuin laajenevien supermassiivisten kohteiden tavassa syntyä ilman vetäviä voimia.

Eli laajenevasta supermassiivisesta kohteesta ulos työntyneet laajenevat pimeän aineen tihentymät kohtasivat toisesta laajenevasta supermassiivisesta kohteesta ulos työntyineitä laajenevia pimeän aineen tihentymiä, niiden keskinäinen vuorovaikutus ja ziljoonien erillisten laajenevien tihentymien laajeneminen kiihtyi räjähdyksenomaiseksi, niistä yhdistyi uusi laajeneva tähti jonka keskelle heti erittäin suuri paine ilman vetäviä voimia.

Tai silloinhan syntyy kaksi uutta tähteä jotka jatkavat liikettään pois päin toisistansa. Saattavat toki laajentuessaan saada toisistansa itselleen kiertolaiset saman tien.

Toki laajenevia tähtiä syntyi aikoinaan todella paljon kun laajenevien supermassiivisten kohteiden liikeradat kohtasivat.

Laajenevat atomien ytimet kierrättävät edelleen kaikkien muiden laajenevien atomien ytimien kanssa laajenevaa työntävää voimaa ziljoonina erillisinä pimeän energian laajenevina tihentyminä joista syntyy samalla periaatteella uusia laajenevia elektroneja ja uusia laajenevia fotoneita.

🤔
.
.

New study suggests supermassive black holes could form from dark matter

https://phys.org/news/2021-02-supermassive-black-holes-dark.html

”Exactly how supermassive black holes initially formed is one of the biggest problems in the study of Galaxy Evolution today. Supermassive black holes have been observed as early as 800 million years after the Big Bang, and how they could grow so quickly remains unexplained.”

🤔

Well that way. Yes that’s it. Little by little.

There are still types of long journey, but good that dare to move forward ed

😃

Expanding supermassive objects, expanding stars, expanding electrons, and expanding photons are created on the same principle without pulling forces

Entropy, of course, also on a small scale all the time.

Yes, there is no need for tensile forces because it is sufficient that the expanding condensations circulating zillions of expanding pushing force begin to expand much faster, explosively, at the same time.

Immediately, a very high pressure is applied to the center / support point of the system formed by the rapidly expanding densities.

See and wonder how easily that can be described with 3D animation.

Then try to find a video that describes the expansion of expanding space using 3D animation.

You won’t find one because the expansion of expanding space cannot be described in words, nor visually.

Expanding supermassive objects emerged at about the same time completed far apart. It was then that expanding light was released which is now perceived as background radiation.

Later, as the trajectories of these expanding supermassive objects met, expanding galaxies emerged from the inside out. That is, a lot of expanding stars from that dark expanding matter that protrudes out of us from expanding supermassive objects.

And the principle is the same as in the way expanding supermassive objects are created without pulling forces.

That is, the expanding dark matter densities protruding from the expanding supermassive object met the expanding dark matter densities protruding from the other expanding supermassive object, their mutual interaction, and the expansion of the zillions of separate expansive densities accelerated to explosive.

Or that’s when two new stars are born that keep moving away from each other. Of course, as they expand, they can get touring each other right away.

Of course, expanding stars were once really born when the trajectories of expanding supermassive objects met.

The expanding nuclei of atoms continue to recycle the expanding thrust with the cores of all other expanding atoms in the form of zillions as separate expanding densities of dark energy which, by the same principle, give rise to new expanding electrons and new expanding photons.

🤔
.
.

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu