According to the Big Bang theory, galaxy clusters DISTANCE from each other, NOT MOVING away from each other. Myös suomeksi 😃

Also english

Alkuräjähdysteorian mukaan galaksijoukot LOITTONEVAT toisistansa, LIIKKUMATTA pois päin toisistansa.

Eli ne eivät liiku avaruudessa pois päin toisistansa, mutta ovat myöhemmin kauempana toisistansa koska laajeneva avaruus.

Kukaan ei kuitenkaan kerro mitä tälle laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin kun avaruuden metrinen koordinaatisto kasvaa?

Joten kysymys kuuluu, onko väite laajenevasta avaruudesta tieteellinen väite?

Minä väitän ettei ole!!!

Avaruus itsessään ei säteile ( infoa ).

Joten ei laajenevaa avaruutta ole havaittu.

Avaruutta itseään ei voi tutkia tieteellisesti.

Et voi yrittää manipuloida itse avaruutta millään tavalla siten että saisit infon siitä että sait manipuloitua sitä.

Et voi yrittää saada laajenevaa avaruutta laajenemaan nopeamnin.

Minkä takia kukaan uskoo laajenevan avaruuden olemassa oloon?

Minä väitän että aine koostuu laajenevaa työntävää voimaa kierrättävistä laajenevista tihentymistä.

Suurin osa kierrätettävästä laajenevasta työntävästä voimasta on meille pimeää eli meidän laitteilla ei tuota pimeää laajenevaa työntävää voimaa voida rekisteröidä.

Ainetta voidaan tutkia tieteellisesti.

Ainetta voidaan manipuloida ja manipuloinnin onnistumisesta saadaan info, koska aine säteilee valoa joka välittää infoa aineesta.

Olemme saaneet aineen laajenemaan / hajaantumaan avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen voimakkaasti esim. atomipommeissa.

Tuo aineen voimakas hajaantuminen / laajeneminen avaruudessa voidaan kuvailla sanoin ja visuaalisesti koska aine koostuu erillisistä osista jotka LIIKKUVAT avaruudessa suhteessa toisiinsa.

Avaruuden itsensä laajenemista ei voi kuvata sanoin, eikä visuaalisesti.

Kaiken kaikkiaan väite laajenevasta avaruudesta ei ole tieteellinen väite.

Se on tieteellisesti ajateltuna vähintään yhtä tyhjä väite kuin väite suojelusenkeleistä.

Saattaa olla jopa tyhjempi väite.

Tässä visuaalisesti miten syntyy uusi avaruudessa laajeneva elektroni pimeästä laajenevasta työntävästä voimasta.

Tuo siis karkea esimerkki jossa kuvataan tapahtuma ilman ziljoonia erillisiä laajenevia tihentymiä.

Avaruudessa laajenevat fotonit, tähdet ja supermassiiviset kohteet syntyvät samalla periaatteella ziljoonista erillisistä laajenevista tihentymistä. Massaa niissä toki on aina kertaluokkaa enemmän, mitä massiivisemmasta kohteesta kyse. Esim. laajenevat tähdet syntyvät siitä laajenvasta pimeästä aineesta jota työntyy ulos laajenevien galaksien keskusten laajenevista supermassiivisista kohteista. Laajenevat fotonit siitä laajenevasta pimeästä energiasta / työntävästä voimasta jota työntyy ulos laajenevista atomien ytimistä.

Yritä etsiä netistä edes yksi video jossa kuvataan visuaalisesti mitä laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin kun avaruuden metrinen koordinaatisto kasvaa.

Niin, sellaista ei ole olemassa koska ei laajenevan avaruuden laajenemista voi kuvata sanoin, eikä visuaalisesti.

Laajeneva avaruus on keisari alasti.

😃
.
.

😃

According to primordial explosion theory, galaxy clusters DISTANCE from each other, NOT MOVING away from each other.

That is, they do not move in space away from each other, but are later farther apart because of the expanding space.

However, no one is telling us what will happen to this expanding space as the metric coordinate system of space grows?

So the question is, is the claim of expanding space a scientific claim?

I claim not !!!

Space itself does not radiate information.

So no expanding space has been observed.

Space itself cannot be studied scientifically.

You can’t try to manipulate space yourself in any way so that you get the info that you got to manipulate it.

You can’t try to make the expanding space expand faster.

Why does anyone believe in the existence of expanding space?

I argue that matter consists of expanding pushing forces that recycle expanding pushing force.

Most of the recyclable expanding pushing force is dark to us, meaning that our devices cannot produce that dark expanding pushing force.

The substance can be studied scientifically.

The substance can be manipulated and information about the success of the manipulation is obtained because the substance emits light which transmits information about the substance.

We have caused matter to expand / disperse in space outward into existing space strongly, for example in atomic bombs.

That strong dispersion / expansion of matter in space can be described in words and visually because matter consists of separate parts that MOVE in space relative to each other.

The expansion of space itself cannot be described in words, nor visually.

Overall, the claim of expanding space is not a scientific claim.

It is at least as empty a claim in scientific terms as the claim of guardian angels.

There may even be an empty statement.

Here’s how to visually create a new space-expanding electron from a dark-expanding pushing force.

A rough example describing an event without zillions of separate expanding densities.

In space, expanding photons, stars, and supermassive objects arise on the same principle from zillions of separate expanding densities of dark matter. Of course, there is always an order of magnitude more mass in them, the more massive the object.

Try searching the web for at least one video that visually describes what happens to an expanding space as the metric coordinate system of space grows.

Yes, such does not exist because neither the expansion of expanding space can be described in words, nor visually.

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu