The key to the theory of all physics. Recycling on both large and small scale. Avain fysiikan kaiken teoriaan.

Alempana suomeksi

The key to the theory of all physics / everything. Recycling on both scale, large and small scale.

Things that are already obvious to physicists.

1. The water of a lake changes completely with time = Same lake as before, but different water.

2. All human cells change almost completely with time = Same human as before, but different cells. There may still be the same cells in your heart and brain as when you were born.

3. The stars of the spiral branches of the galaxies change completely over time = Same spiral branch as before, but different stars.

Things physicists don’t understand yet.

The expanding pushing force in the space-expanding quarks changes completely with time = The same space-expanding quark, but the expanding pushing force in it changes completely with time

Think of the couch or chair you are sitting in, it may no longer have any of the energy / pushing power it had when it was completed. It has the same expanding nuclei of atoms in space, but the expanding pushing force in the separate expanding densities in them has had time to change completely over time.

Also, the expanding pushing force in expanding photons in space changes completely with time.

That is, the expanding photons that transmit information from distant objects are the same ones that set out to push toward the expanding Solar System in space in their time, but the expanding pushing force in them has had time to change many times during the journey.

When you understand and perceive this, you understand why physicists have not been able to come up with a theory of everything in physics.

1. They do not understand that, of course, entropy acts internally on quarks and photons. Of course, they have internal structure, volume, density, and internal motion and, through it, internal pressure and also, of course, time.

2. Physicists and cosmologists have also succumbed to concepts that can be compared to the gods of antiquity and are expanding space, curving space, pulling forces, extra dimensional dimensions, dark matter holding a bigger god on its pedestal, i.e. pulling power / curving space and then there is still dark energy which somehow somehow makes space somehow expand at somehow at an accelerating pace.

Ps. Here is one example of medium-scale recycling.

”What’s special about clouds is that they seem to stay in place sometimes for hours. But they don’t really do. Namely, more and more almond cloud layers are forming in the ridge area at the same time as older escaping layers are disintegrating at the same rate. This creates the illusion that the clouds would stay still. ”

https://tekniikanmaailma.fi/nasa-julkaisi-satellittikuvan-etelamantereen-ylla-olevista-paikallaan-pysyvista-pilvista-jollaisia-erehdytaan-joskus-luulemaa-jopa-ufoiksi/

That is, the universe deceives the little man in many ways.

Suddenly it seems that the bodies are attracted to each other, but it is only an illusion due to the fact that the actually expanding matter in space consists of expanding dark pushing reciprocating densities so that this recyclable expanding dark pushing force has e.g. the nature of the expandable electrons and expandable photons that can be registered.

And it is precisely because of this illusion, that is, that the pieces seem to attract each other, that the theory of physics has not been brought about.

And not if physicists are unable to give up the driving forces and e.g. hokkus pokkus the space that does this and that, always according to the needs of physicists and cosmologists when they are unable to explain observations by space-only, moving and space-changing systems.

😃
.
.

😃

Asioita jotka ovat jo fyysikoillekin itsestään selviä.

1. Järven vesi vaihtuu ajan kanssa kokonaan = Sama järvi kuin aikaisemmin, mutta eri vesi.

2. Ihmisen kaikki solut vaihtuvat ajan kanssa lähes kokonaan = Sama ihminen kuin aikaisemmin, mutta eri solut. Sydämessäsi ja aivoissasi saattaa olla vielä samoja soluja kuin silloin kun synnyit.

3. Galaksien spiraalihaarojen tähdet vaihtuvat aikojen saatossa kokonaan = Sama spiraalihaara kuin aikaisemmin, mutta eri tähdet.

Asioita joita fyysikot eivät vielä ymmärrä.

Avaruudessa laajenevissa kvarkeissa oleva laajeneva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan = Sama avaruudessa laajeneva kvarkki, mutta siinä oleva laajeneva työntävä voima on vaihtunut ajan kanssa kokonaan

Ajattele sohvaa tai tuolia jossa istut, siinä ei välttämättä ole enää yhtään sitä energiaa / työntävää voimaa joka siinä oli silloin kun se valmistui. Samat avaruudessa laajenevat atomien ytimet siinä on, mutta niissä olevissa erillisissä laajenevissa tihentymissä oleva laajeneva työntävä voima on ehtinyt ajan kanssa vaihtua kokonaan.

Myös avaruudessa laajenevissa fotoneissa oleva laajeneva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

Eli kaukaisista kohteista infoa välittävät laajenevat fotonit ovat niitä samoja jotka lähtivät työntymään avaruudessa laajenevaa Aurinkokuntaa kohti aikoinaan, mutta niissä oleva laajeneva työntävä voima on ehtinyt vaihtua monta kertaa matkan aikana.

Kun tämän ymmärtää ja hahmottaa, ymmärtää minkä takia fyysikot eivät ole kyenneet saamaan aikaiseksi fysiikan kaiken teoriaa.

1. He eivät ymmärrä että tietysti entropia vaikuttaa kvarkkien ja fotoneiden sisäisesti. Tietysti niillä on sisäinen rakenne, tilavuus, tiheys ja sisäinen liike ja sitä kautta sisäinen paine ja myös tietysti aika.

2. Fyysikot ja kosmologit ovat myös sortuneet uskomaan käsitteisiin joita voidaan verrata antiikinajan jumaliin ja niitä ovat laajeneva avaruus, kaareutuva avaruus, vetävät voimat, ylimääräiset tilaulottuvuudet, pimeä aine jolla pidetään jalustallaan isompaa jumalaa eli vetävää voimaa / kaareutuvaa avaruutta ja sitten on vielä pimeä energia joka jotenkin jotenkin saa jotenkin jotenkin laajenevan avaruuden laajenemaan jotenkin jotenkin kiihtyvällä vauhdilla.

Ps. Tässä yksi esimerkki keskikoon mittakaavan kierrätyksestä.

”Erikoista pilvissä on niiden ulkomuodon lisäksi se, että ne näyttäisivät pysyttelevän paikallaan joskus jopa tuntien ajan. Mutta näin ne eivät todellisuudessa tee. Mantelipilvikerroksia nimittäin syntyy jatkuvasti lisää vuoristoaallon harjan seudulla samaan aikaan kun vanhempia karkaavia kerroksia hajoaa yhtälaista tahtia. Tämä luo illuusion siitä, että pilvet pysyisivät paikallaan.”

https://tekniikanmaailma.fi/nasa-julkaisi-satellittikuvan-etelamantereen-ylla-olevista-paikallaan-pysyvista-pilvista-jollaisia-erehdytaan-joskus-luulemaan-jopa-ufoiksi/

Eli maailmankaikkeus huijaa monilla tavoilla pientä ihmistä.

Äkkiseltään vaikuttaa siltä että kappaleet vetävät toisiansa puoleensa, mutta se on vain illuusio joka johtuu siitä että oikeasti avaruudessa laajeneva aine koostuu laajenevaa pimeää työntävää kierrättävistä laajenevista tihentymistä siten että tällä kierrätettävällä laajenevalla pimeällä työntävällä voimalla on mm. rekisteröitävissä olevien laajenevien elektronien ja laajenevien fotoneiden luonne.

Ja juuri tämän illuusion takia, eli sen että kappaleet näyttävät vetävän toisiansa puoleensa, ei fysiikan teoriaa ole saatu aikaiseksi.

Eikä saada jos fyysikot eivät kykene luopumaan vetävistä voimista ja esim. hokkus pokkus avaruudesta joka tekee sitä ja tätä, aina fyysikoiden ja kosmologien tarpeiden mukaisesti kun he eivät kykene selittämään havaintoja pelkästään avaruudessa olevien, liikkuvien ja avaruudessa muuttuvien systeemeiden avulla.

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu