Einstein ymmärsi ajan suhteellisuuden, mutta ei aineen tilavuuden suhteellisuutta.

Also english

Einstein siis ymmärsi että aika on suhteellista.

Hyvä hyvä.

Minkä takia Einstein ei kyennyt ymmärtämään että aineen tilavuuskin on suhteellista?

Eihän fysiikan kaiken teoriaa saa aikaiseksi jos jää puoleen väliin määränpäätä ihmettelemään eli jos ei työnny loppuun asti suhteellisuudessa 😃

Kun lähdetään työntymään eteenpäin kiihtyvällä vauhdilla ja lähestytään valonnopeutta avaruudessa laajenevan avaruusaluksen kanssa, pitää laajenevan avaruusaluksen vauhtia kiihdyttää laajenevan polttoaineen avulla sitten että sen laajeneminen saadaan voimistumaan / kiihtymään ja näin avaruudessa laajenevan avaruusaluksen vauhti kiihtyy avaruudessa normaalia nopeammin laajenevan työntävän voiman avulla.

Kun avaruudessa laajeneva avaruusalus lähestyy valonnopeutta, sen aika hidastuu suhteessa avaruudessa laajenevalla Maapallolla olevien aikaan.

Mihin se perustuu.

Sehän perustuu tietysti siihen että avaruudessa laajenevan aluksen oma laajenemisnopeus on kiihtynyt.

Edestäpäin kohti alusta työntyy laajenevan valon pimeiden aaltojen laajenevia tihentymiä ja näin laajenevan aluksen laajeneviin atomien ytimiin ja siellä olevien erillisten laajenevien tihentymien sisälle näitä laajenevia tihentymiä työntyy koko ajan suhteellisesti ottaen enemmän ja nopeammin.

Näin niitä työntyy syvemmälle laajenevien kvarkkien sisälle, voimistaen siellä laajenevien kvarkkien sisäistä painetta eli sikäli ihan perusfysiikkaa. Lämpölaajenemista, mutta syvemmällä atomien ytimissä.

Ne saavat aluksen atomien ytimet siis laajenemaan nopeammin.

Nyt avaruudessa laajenevilla atomien ytimillä on pidempi matka kierrättää laajenevaa työntävää voimaa keskenään.

Näin avaruudessa nopeammin laajenevan aluksen aika etenee hitaammin kuin avaruudessa laajenevalla Maapallolla.

Se kohtaa suhteellisesti ottaen sitä tiheämpää laajenevaa valoa / työntävää mitä nopeammin eteenpäin työntyy eli vastus työntyä eteenpäin nopeammin kasvaa sitä enemmän mitä enemmän aluksen vauhtia kiihdytetään normaalia nopeammin laajenevan polttoaineen avulla.

Looulta aluksen jokaisen laajenevan kvarkin sisälle työntyy yksinkertaisesti niin paljon laajenevan valon pimeiden aaltojen laajenevia tihentymiä että laajenevat kvarkit hajoavat sisäisen paineen kasvamisen takia osiinsa, jolloin ainakin osa aluksen laajenevasta aineesta muuttuu avaruudessa laajenevaksi valoksi.

Että sikäli valonnopeuden voi saavuttaa.

Mutta se vaatii vauhdin kiihdyttämistä normaalia nopeammin laajenevan polttoaineen avulla niin paljon että lopulta vauhtia kiihdytettävän laajenevan aluksen laajeneva aine muuttuu laajenevaksi valoksi, jatkaen liikettään eteenpäin samalla nopeudella kuin kaikki muut laajenevat valot liikkuvat tuohon suuntaan.

Mutta eihän vuorovaikutus ympäristön kanssa lopu siihen, eikä laajeneminen.

Laajeneminen ja vuorovaikutus muiden laajenevien valojen kanssa jatkuu ja näin vauhti edelleen kiihtyy samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

Tätä on oikea kokonainen suhteellisuus.

Einstein pääsi vain puoleen väliin suhteellisuutta, joten eipä ihme ettei meillä ole vielä fysiikan kaiken teoriaa.

Mutta nyt avaimet siihen vaadittavaan matematiikkaan ovat olemassa.

Pitää ymmärtää aineen koostuvan laajenevaa työntävää voimaa kierrättävistä laajenevista tihentymistä siten että kierrätettävä laajeneva työntävä voima on meille pimeää siten että tämä pimeä laajeneva työntävä voima, jota laajenevista atomien ytimistä työntyy ulos, vuorovaikuttaa vastaan työntyvien laajenevan valon / työntävän voiman laajenevien aaltojen kanssa, ryhmittyen näin itsekin pimeiksi aalloiksi joiden ziljoonista erillisistä laajenevista tihentymistä yhdistyy esim. uusia rekisteröitävissä olevia laajenevia elektroneja ja laajenevia fotoneita kun vastaan työntyvä laajeneva fotoni saa niiden laajenemisen kiihtymään räjähdyksenomaiseksi.

Eli mitä lähempänä laajenevaa atomin ydintä fotoni laajenevan pimeän aallon kohtaa, sitä massiivisemman havaittavan laajenevan hiukkasen laajeneva fotoni saa syntymään.

Ei edes vaikea asia hahmottaa ja ymmärtää.

😃
.
.

😃

So Einstein understood that time is relative.

Good good.

Why was Einstein unable to understand that the volume of matter is also relative?

After all, the theory of everything in physics is not achieved if one half misses the destination to wonder, that is, if one does not push to the end in relativity 😃

When starting to push forward at an accelerating pace and approaching the speed of light with a space-expanding spacecraft, the speed of the expanding spacecraft must be accelerated by expanding fuel then that its expansion be intensified / accelerated and thus the speed of the space-expanding spacecraft accelerates faster than normal in space.

As a space-expanding spacecraft approaches the speed of light, its time slows relative to the time of those on the expanding Earth.

What is it based on.

That, of course, is based on the fact that the ship’s own expansion rate in space has accelerated.

The expanding densities of the dark waves of expanding light protrude from the front towards the vessel, and thus the expanding nuclei of the expanding vessel and within the separate expanding densities therein, these expanding densities protrude relatively more and faster all the time.

In this way, they are pushed deeper inside the expanding quarks, intensifying the internal pressure of the expanding quarks there, that is to say, the basic physics. Thermal expansion, but deeper into the nuclei of atoms.

They thus cause the nuclei of the ship’s atoms to expand faster.

Now, the expanding nuclei of atoms in space have a longer distance to recycle the expanding pushing force with each other.

Thus, the time of a ship expanding faster in space progresses more slowly than that of a space-expanding Earth.

Relatively speaking, it encounters the denser the expanding light / pusher the faster it pushes forward, i.e. the more the resistance to push forward increases the more the speed of the ship is accelerated by the faster expanding fuel.

From Loou, inside each ship’s expanding quark simply protrudes so many expanding densities of dark waves of expanding light that the expanding quarks disintegrate due to an increase in internal pressure, causing at least a portion of the ship’s expanding matter to become space-expanding light.

That as far as the speed of light can be reached.

But it requires accelerating the momentum with faster-than-normal-expanding fuel so much that eventually the expanding substance of the expanding ship to be accelerated turns into expanding light, continuing to move forward at the same speed as all other expanding lights move in that direction.

But the interaction with the environment does not end there, nor does the expansion.

The expansion and interaction with other expanding lights continues, and thus the pace continues to accelerate in proportion to the expansion of matter and lights.

This is true total proportionality.

Einstein only got halfway through relativity, so it’s no wonder we don’t have a theory of everything in physics yet.

But now the keys to that required math exist.

It is to be understood that matter consists of expanding pushing forces that recycle the expanding pushing force such that the reciprocating expanding pushing force is dark to us so that this dark expanding pushing force protrudes from the expanding nuclei of atoms interacts with the expanding light / pushing force of the protruding expanding forces. into waves whose zillions of separate expanding densities combine with, for example, new registrable expanding electrons and expanding photons when an opposing expanding photon causes their expansion to accelerate to explosion-like.

That is, the closer to the expanding nucleus of the atom to the point of the expanding dark wave of the photon, the more massive the expanding photon of the detectable expanding particle causes.

Not even a difficult thing to perceive and understand.

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu