Fyysikoiden pimeät purukumit tarvitsevat seurakseen lisää pimeää purukumia. / Dark chewing gum.

Also english

Eikös olekin hassua etteivät fyysikot osaa selittää ns. vetävää voimaa.

Silti ovat tempaisseet hatustansa pimeän aineen käsitteen 🤣🤣🤣

Pimeä aine on erilaista kuin havaittava aine, mutta omaa samanlaisen selittämättömän tavan vetää havaittavaa ainetta puoleensa kuin havaittava aine.

Sitten fyysikoilla on pimeää energiaa joka saa jotenkin jotenkin laajenevan avaruuden laajenemaan jotenkin jotenkin kiihtyvällä vauhdilla jotenkin jotenkin.

Eli eivät osaa kuvailla sanoin, eikä visuaalisesti mitä se avaruuden laajeneminen on, mutta silti ovat tempaisseet jo hatustaan pimeän energian käsitteen joka muka jotenkin jotenkin saisi tämän hokkus pokkus laajenevan avaruuden laajenemaan kiihtyvällä vauhdilla.

🤣🤣🤣

Nyt pimeää purukumia tarvitaan lisää.

Tämän hokkus pokkus avaruuden on ”havaittu” laajenevan eri nopeudella sen mukaisesti minkä valon kosmologisesta punasiirtymistä se tulkitaan.

Maailmankaikkeuden laajenemisnopeudesta julkistettiin uusi mittaus, ja kosmologeja hämmentävä mysteeri vain syveni

https://tekniikanmaailma.fi/maailmankaikkeuden-laajenemisnopeudesta-julkistettiin-uusi-mittaus-ja-kosmologeja-hammentava-mysteeri-vain-syveni/

”Tutkijoiden tekemän uuden analyysin mukaan maailmankaikkeus laajenee nopeudella 67,9 kilometriä sekunnissa megaparsekia kohti. Tämä tarkoittaa, että etäisyyden kasvaessa miljoonalla parsekilla (yksi parsek on 3,26 valovuotta) pakonopeus kasvaa 67,9 km/s.

Mittaustulos on linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joissa laajenemisnopeutta on arvioitu kosmisen taustasäteilyn perusteella.

ONGELMA KUITENKIN on, että tulos ei ole linjassa niiden tulosten kanssa, joita saadaan, kun mitataan tähtien liikettä.

Taivaankappaleiden mittausten perusteella näyttää siltä, että laajenemisvauhti on noin 73 km/s megaparsekia kohti, eli kymmenisen prosenttia nopeampi.”

Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

.

😮😮😮

Avaruus on oikeasti ääretön 3 D tila joka itsessään on ei yhtään mitään.

Siis pelkkä näyttämö joka ei vaikuta mihinkään mitenkään.

Ja avaruudessa laajeneva aine koostuu laajenevista atomien ytimistä jotka kierrättävät kaikkien muiden avaruudessa laajenevien atomien ytimien kanssa pimeää laajenevaa työntävää voimaa josta syntyy sopivissa olosuhteissa rekusteröitävissä olevia elektroneja ja fotoneita joilla on oma sisäinen rakenne, sisäinen liike / paine ja tätä kautta oma aika.

Ja ne siis myös laajenevat avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen sanoin ja visuaalisesti kuvailtavalla tavalla.

Ps. Kukaan ei pysty kuvaamaan sanoin, eikä visuaalisesti mitä tämän hokkus pokkus laajenevan avaruuden laajeneminen olisi.

😃
.
.

😃

Isn’t it funny that physicists can’t explain the so-called traction.

Still, they have snatched the concept of dark matter from their hats 🤣🤣🤣

Dark matter is different from a detectable substance, but has a similar unexplained way of attracting a detectable substance as a detectable substance.

Then the physicists have a dark energy that somehow makes the expanding space somehow expand somehow at an accelerating rate somehow.

That is, they cannot describe in words, nor visually what it is, the expansion of space, but they have already snatched from their hat the concept of dark energy which somehow somehow would make this hokkus pokuks expanding space expand at an accelerating rate.

🤣🤣🤣

Now more dark chewing gum is needed.

This hokku poke of space has been ”observed” to expand at different speeds according to the cosmological redshift of light it is interpreted.

A new measurement of the rate of expansion of the universe was unveiled, and the mystery that confuses cosmologists only deepened.

https://tekniikanmaailma.fi/maailmankaikkeuden-laajenemisnopeudesta-julkistetaan-uusi-mittaus-ja-kosmologeja-hammentava-mysteeri-vain-syveni/

”According to a new analysis by scientists, the universe is expanding at a speed of 67.9 kilometers per second per megaparsec. This means that as the distance increases by one million parsecs (one parsek is 3.26 light-years), the escape rate increases by 67.9 km / s.

The measurement result is in line with previous studies in which the rate of expansion has been estimated based on cosmic background radiation.

The problem, however, is that the result is not in line with the results obtained when measuring the motion of the stars.

Based on measurements from celestial bodies, it appears that the rate of expansion is about 73 km / s per megaparsec, which is ten percent faster. ”

The expanding space is the emperor naked !!!

.

😮😮😮

Space is really an infinite 3D space that in itself is absolutely nothing.

So just a stage that doesn’t affect anything in any way.

And the space-expanding matter consists of expanding atomic nuclei that recycle with all other space-expanding atomic nuclei a dark expanding pushing force that creates electrons and photons that can be reconstructed under suitable conditions and have their own internal structure, internal motion / pressure, and thus their own time.

And so they also expand outward into space into already existing space in words and in a visually descriptive way.

Ps. No one can describe in words, nor visually what this hokkus pokkus expanding space would be.

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu