Maailmankaikkeus, mestari illusionisti 😃 The universe, the master illusionist 😃

Also english

Niin, Aurinkohan näyttää kiertävän meitä 😃

Mutta se on illuusio 😃

Aine näyttää pysyvän saman kokoisena 😃

Mutta sekin on illuusio 😃

Vetävätkö kappaleet toisiansa puoleensa 😃

Eivät vedä. Sekin on illuusio 😃

Maailmankaikkeus siis huijaa meitä monilla eri tavoilla 😃

Mielenkiintoista seurata kauanko fyysikot antavat maailmankaikkeuden huijata itseään 😃

Minua maailmankaikkeus ei enää huijaa 😃

Näin tää työntyy 😃

Avaruudessa laajenevien ja toistensa kanssa vuorovaikuttavien valojen muodostamilla laajenevilla energiakentillä eri suuruiset sisäiset paineet eri alueilla = selitys valon yleiselle punasiirtymälle.

1. Laajenevalla valolla on paljon massaa, mutta meidän laitteilla ei voida rekisteröidä laajenevien valojen meille pimeitä laajenevia aaltoja jotka ovat sitä laajenevaa työntävää voimaa jota kaikki laajenevat atomien ytimet toistensa kanssa kierrättävät.

2. Voimme tutkia laajenevaa valoa rekisteröitävissä olevien fotoneiden avulla.

3. Laajenevat fotonit ovat erittäin pieni osa laajenevasta valosta. Ne ovat ikäänkuin laajenevan valon aaltojen vaahtopäitä.

4. Laajenevan valon aaltoluonne työntyy esiin rekisteröitävissä olevien fotoneiden avulla.

5. Lähetä kaksoisrakokokeessa liikkeelle yksittäisiä fotoneita ja katso minne laajenevan valon meille pimeät aallot niitä kuljettavat.

6. Laajenevien valojen meille pimeät aallot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

7. Mitä tiheämmin laajenevan valon aaltojen erillisiä laajenevia tihentymiä on, sitä suurempi on laajenevien valojen muodostaman laajenevan energiakentän sisäinen paine ja sitä voimakkaammin laajeneva energiakenttä hajaantuu / laajenee avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

8. Galaksijoukkojen välisillä suurilla ”tyhjillä” avaruuden alueilla laajenevien valojen muodostaman laajenevan energiakentän tiheys ei ole niin suuri kuin galaksijoukkojen sisäisesti.

9. Pienemmän sisäisen paineen takia laajenevan valon vauhti ei kiihdy pois päin omasta galaksijoukosta niin nopeasti kuin laajenevien valojen vauhti kiihtyy edessä päin olevien galaksijoukkojen sisällä.

10. Kun vanha laajeneva valo lopulta työntyy jonkun toisen laajenevan galaksijoukon sisälle tai sen ohi, uusi energisempi ja vähän nopeampi laajeneva valo kiihdyttää vanhan laajenevan valon vauhdin samaksi kuin omansa ja näin vanha laajeneva valo venyy eli yleisesti punasiirtyy.

11. Mitä useamman galaksijiukon läpi / ohi vanha laajeneva valo on työntynyt, sitä venyneempää eli yleisesti punasiirtyneempää laajeneva valo on.

Laajeneva valo vs. laajeneva avaruus.

1. Avaruus ei säteile infoa. Avaruutta ei voi yrittää manipuloida siten että siitä saisi infon. Eli laajeneva avaruus on täysin uskonvarainen käsite. Laajeneva avaruus on keisari alasti.

2. Valoa voidaan tutkia tieteellisesti. Jos ja kun valot laajenevat ja vuorovaikuttavat toistensa kanssa, voimme muuttaa laajenevan valon liikerataa miljardeja vuosia vanhan laajenevan valon avulla järjestämällä tieteellisen kokeen.

Minkä takia kosmologit uskovat hatusta tempaistun laajenevan avaruuden olemassaoloon vaikka eivät voi todistaa sellaisen olemassaoloa tieteellisesti?!?

Laajeneva avaruus on vastaava käsite kuin antiikinajan jumalat olivat.

🤔

Laajenevat supermassiiviset kohteet, laajenevat tähdet, laajenevat elektronit ja laajenevat fotonit syntyvät samalla periaatteella ilman vetäviä voimia

Entropiaa tietysti myös pienessä mittakaavassa koko ajan.

Niin, ei tarvita vetäviä voimia koska riittää että ziljoonat laajenevaa työntävää voimaa kierrättävät laajenevat tihentymät alkavat saman aikaisesti laajenemaan aikaisempaa paljon nopeammin, räjähdyksenomaisesti.

Välittömästi aikaisempaa nopeammin laajenevien tihentymien muodostaman systeemin keskelle / tukipisteeseen kohdistuu erittäin suuri paine ilman vetävää voimaa.

Katso ja ihmettele miten helposti tuo on kuvailtavissa 3 D animaation avulla.

Yritä sitten etsiä video jossa kuvataan 3 D animaation avulla laajenevan avaruuden laajenemista.

Sellaista et löydä koska laajenevan avaruuden laajenemista ei voi kuvailla sanoin, eikä visuaalisesti.

Laajenevat supermassiiviset kohteet syntyivät about saman aikaisesti valmiiksi kauaksi toisistansa. Silloin vapautui laajenevaa valoa joka nykyisin havaitaan taustasäteilynä.

Myöhemmin näiden laajenevien supermassiivisten kohteiden liikeratojen kohdatessa, syntyivät laajenevat galaksit sisältä ulos päin. Eli paljon laajenevia tähtiä siitä meille pimeästä laajenevasta aineesta jota työntyy ulos laajenevista supermassiivisista kohteista.

Ja periaate sama kuin laajenevien supermassiivisten kohteiden tavassa syntyä ilman vetäviä voimia.

Eli laajenevasta supermassiivisesta kohteesta ulos työntyneet laajenevat pimeän aineen tihentymät kohtasivat toisesta laajenevasta supermassiivisesta kohteesta ulos työntyineitä laajenevia pimeän aineen tihentymiä, niiden keskinäinen vuorovaikutus ja ziljoonien erillisten laajenevien tihentymien laajeneminen kiihtyi räjähdyksenomaiseksi, niistä yhdistyi uusi laajeneva tähti jonka keskelle heti erittäin suuri paine ilman vetäviä voimia.

Tai silloinhan syntyy kaksi uutta tähteä jotka jatkavat liikettään pois päin toisistansa. Saattavat toki laajentuessaan saada toisistansa itselleen kiertolaiset saman tien.

Toki laajenevia tähtiä syntyi aikoinaan todella paljon kun laajenevien supermassiivisten kohteiden liikeradat kohtasivat.

Laajenevat atomien ytimet kierrättävät edelleen kaikkien muiden laajenevien atomien ytimien kanssa laajenevaa työntävää voimaa ziljoonina erillisinä pimeän energian laajenevina tihentyminä joista syntyy samalla periaatteella uusia laajenevia elektroneja ja uusia laajenevia fotoneita.

🤔

Muutamia loogisia oletuksia aina olemassa olleeseen todella todella ison mittakaavan kierrätykseen jossa galaksit ovat astetta isomman mittakaavan laajenevia ”hiukkasia” jotka välittävät infoa kohteista joita on todella todella kaukana näkyvän maailmankaikkeuden laajenevista galakseista.

Ja laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajenevat galaksit peräisin yhdestä tällaisesta kohteesta jotka ”säteilevät” laajenevaa työntävää voimaa jolla laajenevien galaksien luonne.

Tällä hetkellä se on lähin kohde, mutta kiihtyvä työntyminen siitä pois päin vie laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajenevissa galakseissa olevaa laajenevaa työntävää voimaa koko ajan kohti jotakin toista vastaavan kokoluokan kohdetta.

Kierrätys on kaiken A ja O.

Kierrätykseen ei tarvita mitään muuta kuin sitä mitä kierrätetään, siten että se on myös sitä mikä kierrättää.

Eli tämä yksi ja sama fyysisen konkreettisesti olemassa oleva asia on jo itsessään työntävää voimaa.

Työntävällä voimalla tästä työntävästä voimasta koostuva systeemi saa itseään kohti työntyvän työntävän voiman vauhdin hidastumaan ja näin sitä absorboituu koko ajan lisää tästä työntävästä voimasta koostuvaan systeemiin. Toki sitä siitä ohjautuu myös ulos ja selittyy kierrätys.

Kierrätys ylläpitää systeemin sisäistä painetta ja näin työntävästä voimasta koostuva systeemi laajenee avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

1. Se mistä kaikki laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa koostuu, hajaantuu / laajenee avaruudessa isommalle ja isommalle alueelle.

2. Ei ole olemassa mitään voimaa joka voisi estää hajaantumista isommalle ja isommalle avaruuden alueelle. Ei ole ollut, ei ole, eikä tule olemaan.

3. Siksi kaiken avaruuteen nyt hajaantuvan pitää joskus myöhemmin työntyä sellaiselle alueelle jossa on sitä samaa asiaa josta kaikki pohjimmiltaan koostuu ja sen pitää olla siellä erittäin tiheäksi puristuneena, mutta kuitenkin siten että sekin räjähtää / hajaantuu / laajenee avaruudessa vähemmän tiheäksi asiaksi koko ajan.

4. Tuollaisen koko ajan räjähtävän erittäin tiheän ja massiivisen kohteen sisälle työntyminen johtaa siihen että sen sisälle työntyvä puristuu taas kerran äärimmäisen tiheäksi työntäväksi voimaksi.

5. Sitä ennen tuolle alueelle työntyvä työntävä voima törmää kohtaamiinsa erittäin tiheisiin ja massiivisiin laajenevaa työntävää voimaa kiertättäviin laajeneviin tihentymiin, saaden niiden laajenemisen kiihtymään.

Törmäykset hidastavat tuolle alueelle työntyvän työntävän voiman vauhtia, kunnes sitä pysähtyy alueelle jossa äärimmäinen paine puristaa sen taas kerran äärimmäisen tiheäksi työntäväksi voimaksi. Uudeksi erittäin tiheäksi raaka-aineeksi joka lähtee työntymään ympärillään olevan erittäin tiheän työntävän voiman kanssa kohti vähemmän tiheää työntävän voiman aluetta siten että tästä erittäin tiheästä työntävästä voimasta syntyy myöhemmin uusia laajenevia supermassiivisia kohteita ilman vetäviä voimia.

Eli oleellista on se että nämä laajenevaa työntävää voimaa kierrättävät laajenevat tihentymät kohtaavat erittäin nopeaa työntävää voimaa joka saa niiden laajenemisen kiihtymään räjähdyksenomaiseksi, jolloin syntyy isompia kokonaisuuksia joiden keskustasta lähtee työntymään kohti uuden laajenevan supermassiivisen kohteen pintaa laajenevaa pimeää ainetta josta samalla periaatteella uusia laajenevia tähtiä. Siis siten että laajenevat pimeän aineen laajenevaa työntävää voimaa kierrättävät tihentymät kohtaavat toisesta laajenevasta supermassiivisesta kohteesta peräisin olevia pimeän aineen laajenevia tihentymiä, vuorovaikuttavat keskenään, saaden toistensa laajenemisen kiihtymään räjähdyksenomaiseksi ja näin uusia havaittavia laajenevia tähtiä ilman minkäänlaisia vetäviä voimia.

6. Eli Uudet laajenevat supermassiiviset kohteet törmäilevät alkumatkastaan toistensa kanssa jyrkässä kulmassa ja näin uusia laajenevia galakseja sisältä ulos päin siten että laajenevat galaksit kierrättävät laajenevaa työntävää voimaa keskenään ja näin laajenevalla näkyvällä maailmankaikkeudella sisäinen paine joka välittyy laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella olevien laajenevien galaksien kautta aina siihen äärimmäisen tiheään ja massiiviseen kohteeseen josta laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden galaksit työntyvät pois päin ja jonka sisällä työntävä voima puristui taas kerran äärimmäisen tiheäksi työntäväksi voimaksi.

Siis siten että tuon kohteen keskustasta pois päin työntyy koko ajan erittäin tiheää koko ajan laajenevaa työntävää voimaa josta syntyy koko ajan uusia laajenevia supermassiivisia kohteita jotka törmäilevät toistensa kanssa ja näin uusia laajenevia galakseja jotka työntävät edellä meneviä pois päin kohteesta josta niissä oleva laajeneva työntävä voima on peräisin.

7. Näin laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden liike kiihtyy tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan ja vauhti on niin nopeaa että koko laajeneva näkyvä maailmankaikkeus liikkuu yhdessä hetkessä pois siltä alueelta jonne oli hetki sitten siirtynyt. Tässä hyvä ymmärtää että laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajeneva aine syntyi liikkeeseen joka vei sitä jo siinä vaiheessa tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan erittäin nopealla vauhdilla.

Toki laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista ja näin laajenevien valojen vauhdit kiihtyvät samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

8. Voi vain kuvitella miten nopealla vauhdilla laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajeneva työntävä voima lopulta törmää toiseen äärimmäisen massiiviseen ja tiheään kohteeseen joka on erittäin erittäin kaukana laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella ja joka kierrättää muiden vastaavien kohteiden kanssa aina olemassa ollutta työntävää voimaa ja vieläpä siten että näissä erittäin massiivisissa ja tiheissä kohteissa oleva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

10. Oleellista tietysti ymmärtää että sillä työntävällä voimalla, mitä nämä laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuoliset koko ajan räjähtävät kohteet keskenään kierrättävät, on laajenevien galaksien luonne.

Eli laajenevat galaksit ovat aikas ison kokoluokan ”hiukkasia” jotka välittävät infoa näistä aikas ison kokoluokan koko ajan räjähtävistä kohteista, siten että näissä koko ajan räjähtävissä kohteissa oleva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

🤔
.
.

Yes, the Sun seems to be orbiting us 😃

But it is an illusion 😃

The substance appears to remain the same size 😃

But that, too, is an illusion 😃

Do the songs attract each other 😃

Do not pull. That, too, is an illusion 😃

The universe, then, deceives us in many different ways 😃

Interesting to see how long physicists allow the universes to deceive themselves 😃

The universe no longer cheats me 😃

This is how this protrudes 😃

With expanding energy fields formed by lights expanding in space and interacting with each other, internal pressures of different magnitudes in different regions = an explanation for the general redshift of light.

1. Expanding light has a lot of mass, but our devices cannot register the dark expanding waves of expanding light that are the expanding pushing force that all expanding atomic nuclei circulate with each other.

2. We can study expanding light using registrable photons.

3. Expanding photons are a very small part of the expanding light. They are, as it were, the foam heads of waves of expanding light.

4. The wave nature of the expanding light is projected by means of registrable photons.

5. In the double-slit experiment, send individual photons in motion and see where the dark waves of expanding light carry them.

6. For us, the dark waves of expanding lights interact with each other, accelerating each other’s expansion in space outward into existing space.

7. The more densely expanding densities of the expanding light waves, the greater the internal pressure of the expanding energy field formed by the expanding lights, and the more strongly the expanding energy field dissipates / expands in space outward into the existing space.

8. In large ”empty” areas of space between galaxy clusters, the density of the expanding energy field formed by expanding lights is not as high as within galaxy clusters.

9. Due to the lower internal pressure, the rate of expanding light does not accelerate away from its own set of galaxies as fast as the rate of expanding light accelerates within the forward galaxy clusters.

10. When the old expanding light finally pushes inside or past another expanding cluster of galaxies, the new more energetic and slightly faster expanding light accelerates the pace of the old expanding light to its own and thus the old expanding light stretches, i.e. generally redshifts.

11. The more galaxy clusters through / past the old expanding light, the more elongated, or generally redshifted, the expanding light.

Expanding light vs. expanding space.

1. Space does not radiate information. One cannot try to manipulate space in such a way as to obtain information about it. That is, expanding space is a completely religious concept. The expanding space is the emperor naked.

2. Light can be studied scientifically. If and when lights expand and interact with each other, we can change the trajectory of expanding light with billions of years old expanding light by organizing a scientific experiment.

Why do cosmologists believe in the existence of an expanding space captured by a hat even though they cannot prove the existence of such scientifically?!?

Expanding space is a concept similar to that of the gods of antiquity.

🤔

Expanding supermassive objects, expanding stars, expanding electrons and expanding photons are created on the same principle without pulling forces

Entropy, of course, also on a small scale all the time.

Yes, there is no need for tensile forces because it is sufficient that the expanding condensations circulating zillions of expanding pushing force begin to expand much faster, explosively, at the same time.

Immediately, a very high pressure is applied to the center / support point of the system formed by the rapidly expanding densities without traction.

See and wonder how easily that can be described with 3D animation.

Then try to find a video that describes the expansion of expanding space using 3D animation.

You won’t find one because the expansion of expanding space cannot be described in words, nor visually.

Expanding supermassive objects emerged at about the same time completed far apart. It was then that expanding light was released which is now perceived as background radiation.

Later, as the trajectories of these expanding supermassive objects met, expanding galaxies emerged from the inside out. That is, a lot of expanding stars from that dark expanding matter for us that protrudes from expanding supermassive objects.

And the principle is the same as in the way of expanding supermassive objects created without pulling forces.

That is, the expanding dark matter densities protruding from the expanding supermassive object encountered the expanding dark matter densities protruding from the other expanding supermassive object, their interaction and the separation of the zillions.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu