The biggest “problem” of my model is not the problem, and nothing. Mallini suurin ”ongelma” ei ole ongelma, eikä mikään.

Also english

”Teoriasi suurin ongelma on ainakasaumien muodostuminen poistovoimakentässä. Tietenkin jos pystyt osoittamaan matemaattisesti, että ainekasaumia voi muodostua poistovoiman hallitsemassa kentässä, niin silloin asia on ok.”

Matematiikka on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Ei matematiikan avulla voi todistaa esim. laajenevan avaruuden olemassa oloa. Tai ylimääräisten tilaulottuvuuksien olemassa oloa. Tai vetävien voimien olemassa oloa.

Ne tiheämmät työntävän voiman alueet ovat olleet avaruudessa laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa alusta lähtien.

Itse asiassa näitä työntävän voiman erillisiä tiheämpiä ruuhka-alueita on ollut äärettömässä 3 D avaruudessa aina. Niin pienessä kuin isossakin mittakaavassa ja todella todella isossa mittakaavassa.

Avaruudessa laajenevan näkyvän maailmankaikkeudenkin sisäisestikin nämä laajenevan työntävän voiman ruuhka-alueet säilyvät vaikka niissä oleva työntävä voima räjähtää / laajenee koko ajan vähemmän tiheämmäksi.

Mitään ongelmaa tuossa ei ole, koska niiden sisälle työntyvä työntävä voima räjähtää / laajenee / hajaantuu myös koko ajan isommalle ja isommalle avaruuden alueelle samassa suhteessa.

Samoin se työntävä voima joka työntyy ulos näistä laajenevan työntävän voiman ruuhka-alueista. Sekin räjähtää / laajenee / hajaantuu isommalle ja isommalle avaruuden alueelle koko sen matkan ajan kun työntyy kohti jotakin toista laajenevan työntävän voiman ruuhka-aluetta.

Näin näiden avaruudessa laajenevien laajenevan työntävän voiman ruuhka-alueiden kyky hidastaa sisälleen työntyvän laajenevan työntävän voiman vauhtia pysyy koko ajan suhteellisesti ottaen samana.

Ja tämä työntävän voiman hajaantuminen / laajeneminen ei siis ole äärettömälle 3 D avaruudelle ongelma eikä mikään. Ei se avaruus lopu kesken.

Eli yksittäiset avaruudessa laajenevat kvarkit voivat jokainen myöhemmin ”peittää” äärettömästä 3 D avaruudesta yhtä ison alueen kuin avaruudessa laajeneva näkyvä maailmankaikkeus peittää nyt.

Ei ääretön 3 D avaruus rajoita kvarkkien ja fotoneiden ym. laajenevien tihentymien laajenemista.

On toki hyvä muistaa että ajan kanssa esim. yksittäisessä laajenevassa kvarkissa oleva laajeneva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan, mutta silti se on se sama laajeneva kvarkki kuin aikaisemmin 😃

😃
.
.

😃

The biggest problem of your theory is the formation of at least joints in the removal force field. Of course, if you can show mathematically that material deposits can form in a field controlled by the removal force, then that’s ok. ”

Math is a good slave but a bad master.

It is not possible to use mathematics to prove, for example, the existence of an expanding space. Or the existence of extra space dimensions. Or the existence of driving forces.

Those denser areas of thrust have been in space in the expanding visible universe since the beginning.

In fact, these distinct denser peak areas of thrust have always been in infinite 3D space. On both a small and a large scale and really on a really large scale.

Even internally in the expanding visible universe in space, these congested areas of expanding pushing force persist even as the pushing force in them explodes / expands less and more.

There is no problem with that, because the pushing force pushing inside them also explodes / expands / dissipates all the time into a larger and larger area of ​​space in the same proportion.

Likewise, the pushing force that protrudes out of these congested areas of expanding pushing force. It also explodes / expands / disperses into a larger and larger area of ​​space throughout its journey as it pushes towards some other area of ​​congestion of the expanding pushing force.

Thus, the ability of these space-expanding areas of expanding thrust to slow down the rate of expanding thrust within it remains relatively the same at all times.

And this dispersion / expansion of the pushing force is thus not a problem for infinite 3D space and nothing. That space doesn’t run out.

That is, individual space-expanding quarks can each later “cover” an infinite 3D space as large an area as the space-expanding visible universe now covers.

Not infinite 3 D space limits the expansion of expanding densities of quarks and photons, etc.

Of course, it is good to remember that with time, for example, the expanding pushing force in a single expanding quark changes completely with time, but still it is the same expanding quark as before 😃

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu