Miten kiviplaneetat ylläpitävät Auringon lyhyttä noin 330 päivän pituista sykliä.

Also english

Niin, Auringolla on siis pidempi ja isompi noin 11 vuoden pituisen syklin lisäksi pienempi noin 330 päivän pituinen sykli.

Miten planeetat ylläpitävät näitä syklejä.

Nykyfysiikan mukaan planeetat eivät voi syklittää Aurinkoa, mutta kyllä ne syklittävät.

Pelkästään Auringon sisäisillä prosesseilla on ihan turha edes yrittää selittää säännöllisiä syklejä.

Voit toki yrittää, mutta ei onnistu.

Kaasuplaneetat syklittävät Auringon pidempää noin 11 vuoden sykliä.

Kiviplaneetat lyhyempää noin 330 päivän sykliä.

Kiviplaneettojen kierrokset Auringon ympäri yhteenlaskettuina ovat 1363 päivää.

1363 / 4 = 340,75 päivää.

Osuu aika lähelle havaittua noin 330 päivän sykliä.

Ennustan että pidemmällä tarkastelujaksolla lyhyen syklin keskimääräiseksi pituudeksi tarkentuu tuo 340 päivää.

Eli välillä tulee pidempiä syklejä ja sitten taas lyhyempiä, riippuen siitä miten nopeasti kiviplaneettojen aikaansaannokset Auringon pinnalle työntyvät.

Juuri näin, eli planeetat vaikuttavat syvällä Auringon sisällä.

Mihin tämä perustuu.

Se perustuu siihen että oikeasti aine on täysin erilaista kuin millaiseksi fyysikot aineen nykyisin kuvailevat.

Entropia vaikuttaa isossa mittakaavassa ja TIETYSTI myös pienessä mittakaavassa.

Minkä takia ei vaikuttaisi?

Oletus ettei vaikuttaisi, estää fysiikan kaiken teorian kehittämisen.

Avaruudessa laajeneva aine koostuu laajenevaa työntävää voimaa kierrättävistä laajenevista tihentymistä.

Eli atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät kaikkien muiden laajenevien atomien ytimien kanssa laajenevaa työntävää voimaa jolla on mm. laajenevien elektronien ja laajenevien fotoneiden luonne.

SUURIN osa siitä laajenevasta työntävästä voimasta jota laajenevat atomien ytimet kierrättävät, on rekisteröimätöntä laajenevaa työntävää voimaa josta laajenevan valon aallot koostuvat.

Näin ollen avaruudessa laajenevat kiviplaneetat säteilevät paljon enemmän laajenevaa työntävää voimaa / energiaa kuin meidän laitteilla on havaittavissa.

Tätä planeetoista peräisin olevaa laajenevaa pimeää työntävää voimaa työntyy avaruudessa laajenevan Auringon sisälle, kiihdyttäen syvällä Auringon sisällä olevan laajenevan aineen laajenemista ja näin sitä lähtee työntymään kohti laajenevan Auringon pintaa.

Eri kiviplaneettojen vaikutus ylettyy eri syvyyksiin Auringon sisällä ja matkallaan kohti Auringon pintaa, eri kiviplaneettojen aikaansaannokset yhdistyvät ja jatkavat matkaansa kohti Auringon pintaa yhtenäisinä muuta ympäristöä nopeammin laajenevina laajenevan aineen virtauksina.

Pinnalle työntyessään aiheuttavat havaittavia myrskyjä jne.

Kokonaisuuteen vaikuttaa vielä Auringon sisälle työntyvä laajeneva pimeä aine joka on peräisin oman galaksimme keskustan avaruudessa laajenevasta supermassiivisesta kohteesta.

Planeetat vaikuttavat näiden pimeän aineen tihentymien laajenemisnopeuteen Auringon sisällä isosti aina silloin kun Aurinko on planeetan ja galaksin keskustan supermassiivisen kohteen välisellä alueella.

Silloin planeetoista peräisin olevat laajenevan pimeän energian / työntävän voiman tihentymät törmäilevät Auringon sisällä vastapalloon näihin pimeän aineen laajeneviin tihentymiin ja näin Aurinko saa itselleen lisää uutta havaittavaa laajenevaa ainetta.

Myös planeetat saavat keskustaan lisää uutta havaittavaa ainetta ja varsinkin silloin kun planeetta on Auringon ja galaksin keskustan supermassiivisen kohteen välisellä alueella.

On olemassa näyttöä siitä että avaruudessa laajenevan Maapallon keskustaan on työntynyt jossakin vaiheessa todella paljon laajenevaa pimeää ainetta, siten että siellä se on laajentunut uudeksi havaittavaksi aineeksi, jolloin Maapallo on laajentunut siten että se voidaan edelleen havaita.

Neal Adamsilla on näyttäviä 3 D animaatioita liittyen Maapallon laajenemiseen joka johtuu siitä että Maapallo saa keskustaan lisää ainetta.

😃

Tuon laajenemisen lisäksi on siis vielä olemassa se laajeneminen joka johtuu siitä että atomien ytimet itsekin laajenevat ja kierrättävät pimeää laajenevaa energiaa / työntävää voimaa, mutta tuota laajenemista ei mittalaitteilla saa mitattua.

Mittalaitteet kun itsekin koostuvat koko ajan laajenevasta aineesta.

Jos aineen jatkuva laajeneminen epäilyttää, tee tieteellinen koe siten että laitat kätesi rinnallesi sydämen kohdalle. Tunnet miten sydämesi laajenee sykäyksittäin eli laajenevan sydämen laajenevat atomien ytimet laajenevat sykäyksittäin synkronissa.

Yritä sitten tehdä tieteellinen koe siten että tuntisit miten avaruus laajenee.

Niin, eihän se onnistu. Eihän avaruus säteile infoa.

Eikä avaruus muutenkaan omaa mitään sellaista ominaisuutta joka mahdollistaisi sen laajenemisen.

Laajeneva avaruus onkin keisari alasti.

Minä ”näen” sen ja huudan isoon ääneen, KEISARI ON ALASTI!!!!

😃
.
.

😃

Yes, the Sun therefore has a longer and bigger cycle of about 330 days in addition to a cycle of about 11 years.

How the planets maintain these cycles.

According to modern physics, planets cannot cycle the Sun, but they do.

The processes within the Sun alone are useless to even try to explain regular cycles.

You can try, of course, but it won’t work.

The gas planets cycle the Sun for a longer cycle of about 11 years.

Stone planets have a shorter cycle of about 330 days.

The orbits of the stone planets around the Sun add up to 1363 days.

1363/4 = 340.75 days.

Hit quite close to the observed about 330 day cycle.

I predict that in the longer reference period, the average length of a short cycle will be specified as that 340 days.

That is, sometimes there will be longer cycles and then shorter ones again, depending on how quickly the achievements of the stone planets will protrude to the surface of the Sun.

This is exactly how the planets work deep inside the Sun.

What this is based on.

It is based on the fact that, in fact, matter is completely different from what physicists currently describe matter.

Entropy works on a large scale and of course also on a small scale.

Why not make an impact?

The assumption of no effect prevents the development of any theory of physics.

The space-expanding matter consists of expanding densities that recycle the expanding pushing force.

That is, the nuclei of atoms expand and recycle with the cores of all other expanding atoms an expanding pushing force that has e.g. the nature of expanding electrons and expanding photons.

MOST of the expanding pushing force circulated by the expanding nuclei of atoms is the unregistered expanding pushing force of which the waves of expanding light are composed.

Thus, the expanding rock planets in space radiate much more expanding thrust / energy than our devices can detect.

This expanding dark pushing force from the planets is pushed inside the expanding Sun in space, accelerating the expansion of the expanding matter deep within the Sun and thus starting to push towards the surface of the expanding Sun.

The influence of different stone planets reaches different depths within the Sun and on its way to the Sun’s surface, the achievements of different stone planets combine and continue their journey towards the Sun’s surface as uniform expansions of expanding matter faster than the rest of the environment.

When pushed to the surface, they cause noticeable storms, etc.

The whole is still affected by the expanding dark matter protruding inside the Sun, which comes from a supermassive object expanding in the space of the center of our own galaxy.

The planets affect the rate of expansion of these dark matter densities within the Sun greatly whenever the Sun is in the area between the planet and the supermassive object in the center of the galaxy.

Then the densities of expanding dark energy / pushing force from the planets collide inside the Sun against these expanding densities of dark matter, and thus the Sun acquires more new observable expanding matter.

The planets also get more new observable matter in the center, and especially when the planet is in the area between the Sun and the supermassive object in the center of the galaxy.

There is evidence that at some point in the center of the space-expanding Earth, a lot of expanding dark matter has pushed into it, where it has expanded into a new detectable substance, whereby the Earth has expanded so that it can still be detected.

Neal Adams has spectacular 3 D animations related to the expansion of the Earth due to the Earth getting more matter to the center.

😃

Thus, in addition to that expansion, there is also an expansion due to the fact that the nuclei of the atoms themselves expand and circulate dark expanding energy / pushing force, but that expansion cannot be measured with measuring devices.

Measuring devices when they themselves consist of a constantly expanding substance.

If the continued expansion of the substance is in doubt, do a scientific experiment by placing your hand next to you at the heart. You feel your heart expanding in pulses, that is, the expanding atomic nuclei of an expanding heart expanding in pulses in sync.

Then try to do a scientific experiment so that you feel how space is expanding.

Yes, it won’t work. After all, space does not radiate information.

And anyway, space does not have any property that would allow it to expand.

The expanding space is the emperor naked.

I ”see” it and shout out loud, THE EMPEROR IS NAKED !!!!

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu