Olen selvittänyt mihin lomittuminen eli ns. kaukovaikutus perustuu / Interleaving

Lomittuminen

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lomittuminen

”Lomittumisen idea selviää toisen hiukkasen mittausta tarkastelemalla – sen tulos nimittäin riippuu täysin ensimmäisen hiukkasen mittaustulosta. Jos ensimmäinen mittaus antoi ”{\displaystyle \uparrow }\uparrow ”, myös toisen mittauksen on annettava ”{\displaystyle \uparrow }\uparrow ” – ja vastaavasti mittaustulokselle ”{\displaystyle \downarrow }\downarrow ”. Ensimmäisen hiukkasen mittaus siis määrää täysin sen mitä toisen hiukkasen mittauksesta saadaan – riippumatta esimerkiksi hiukkasten välisestä etäisyydestä. Mittaushetkellä ensimmäinen hiukkanen voi olla vaikkapa Espoon Otaniemessä ja toinen Tampereen Hervannassa. Toisin kuin aluksi ajateltiin, tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa suhteellisuusteorian kanssa, sillä mitään informaatiota ei mittauksista välity.[1]”

Einstein

”Einstein kutsui tätä kvantti­mekaniikan ennustamaa ilmiötä, jonka hän yritti osoittaa mahdottomaksi, ”aavemaiseksi kaukovaikutukseksi.”

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kaukovaikutus

”Tämä ajatuskoe, joka tunnetaan EPR-paradoksina, perustuu lokaliteetin peri­aatteeseen. Paradoksi esitetään usein seuraavassa muodossa: kaksi hiukkasta vuoro­vaikuttaa ja lentää sen jälkeen päinvastaisiin suuntiin. Vielä sittenkin, kun hiukkaset ovat niin kaukana toisistaan, että mikään klassinen vuoro­vaikutus niiden välillä ei olisi mahdollinen, toisen hiukkasen mittaaminen kuitenkin määrittää toista hiukkasta koskevien mittausten tulokset.[7] Tämä näyttää olevan ristiriidassa sen suhteellisuusteorian perus­peri­aatteen kanssa, ettei mikään signaali kahden paikan välillä voi kulkea valoa nopeammin. Einstein kutsui tätä kvantti­mekaniikan ennustamaa ilmiötä, jonka hän yritti osoittaa mahdottomaksi, ”aavemaiseksi kaukovaikutukseksi.”[8]”

Kyse on hyvin yksinkertaisesta jujusta joka todistaa omalta osaltaan sen että olen oikeassa sen suhteen miten maailmankaikkeus toimii.

Kaiken taustalla työntyy joka suunnasta joka suuntaan kaiken taustan työntävää voimaa joka läpäisee avaruudessa laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden yhdessä hetkessä.

Nämä kaiken taustan työntävän voiman tihentymät välittävät infon mitattavasta lomittuneesta hiukkasesta toiseen silloin kun toinen hiukkanen mitataan.

Kun hiukkanen mitataan, hiukkasen tiheys ja tilavuus muuttuu ja näin siinä oleva energia vuorovaikuttaa eri tavalla näiden kaiken taustan erittäin nopeiden tihentymien kanssa el mitattu hiukkanen muuttaa niitä nyt eri tavalla.

Näin nämä kaiken taustan erittäin nopeat tihentymät vuorovaikuttavat sen toisen hiukkasen kanssa tietyllä tavalla sen jälkeen ja tämä vaikuttaa siihen millainen mittaustulos myös sille toiselle lomittuneelle hiukkaselle saadaan.

Loogisen yksinkertaisen kaunista kaikki on vaan.

😃
.
.

Interleaving

https://en.wikipedia.org/wiki/Lomittuminen

”The idea of ​​interleaving can be seen by looking at the measurement of the second particle – its result depends entirely on the measurement result of the first particle. If the first measurement gave” {\ displaystyle \ uparrow} \ uparrow ”, the second measurement must also give correspondingly to the measurement result “{\ displaystyle \ downarrow} \ downarrow.” The measurement of the first particle thus completely determines what is obtained from the measurement of the second particle – regardless of the distance between the particles, for example. however, this does not contradict the theory of relativity, as no information is transmitted about the measurements. [1] ”

Einstein

”Einstein called this phenomenon predicted by quantum mechanics, which he tried to prove an impossible, ’ghostly far-reaching effect.’

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Faring effect

”This thought test, known as the EPR paradox, is based on the principle of locality. The paradox is often presented in the following form: two particles interact and then fly in opposite directions. Even when the particles are so far apart that no classical interaction between them would be possible, however, measuring one particle determines the results of measurements on the other particle. [7] This seems to contradict the basic principle of relativity that no signal between two places can travel faster than light. Einstein called . ”[8]”

It is very simple to prove that jujusta contribute to that I am right in relation to how the universe works.

In the background of everything, in every direction, in every direction, the pushing force of all the background that penetrates the visible universe expanding in space in one moment.

These densities of all background pushing force transmit information from one intermittent particle to be measured to another when the other particle is measured.

When a particle is measured, the density and volume of the particle change and thus the energy in it interacts differently with these very fast densities of the whole background, the measured particle now changes them differently.

Thus, these very fast densities of the whole background interact with its other particle in a certain way afterwards and this affects what kind of measurement result is also obtained for that other interleaved particle.

Logically simple beautiful everything is but.

😃
.
.

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu