Portrait of young galaxy throws theory of galaxy formation on its head by Michael Bishop , Cardiff University

Also english

”A galaxy like ALESS 073.1 just defies our understanding of galaxy formation,” concluded Dr. Lelli.”

Juuri näin. Nykyiset teoriat ovat täysin virheellisiå. Avaruudessa laajenevat galaksit syntyivät keskeltä ulos päin. Sisältä ulos päin.

😃

Portrait of young galaxy throws theory of galaxy formation on its head
by Michael Bishop , Cardiff University

https://phys.org/news/2021-02-portrait-young-galaxy-theory-formation.html

”Gas motion in the distant galaxy ALESS 073.1: gas in blue is moving towards us while gas in red is moving away from us, indicating a rotating disk. Credit: Federico Lelli (2021)

Scientists have challenged our current understanding of how galaxies form by unveiling pictures of a young galaxy in the early life of the Universe which appears surprisingly mature.”

No tässä havainnossa ei siis ole mitään yllättävää.

Siis kun ymmärtää avaruudessa laajenevien galaksien syntyneen keskeltä ulos päin.

Muutamia loogisia oletuksia aina olemassa olleeseen todella todella ison mittakaavan kierrätykseen jossa galaksit ovat astetta isomman mittakaavan laajenevia ”hiukkasia” jotka välittävät infoa kohteista joita on todella todella kaukana näkyvän maailmankaikkeuden laajenevista galakseista.

Ja laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajenevat galaksit peräisin yhdestä tällaisesta kohteesta jotka ”säteilevät” laajenevaa työntävää voimaa jolla laajenevien galaksien luonne.

Tällä hetkellä se on lähin kohde, mutta kiihtyvä työntyminen siitä pois päin vie laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajenevissa galakseissa olevaa laajenevaa työntävää voimaa koko ajan kohti jotakin toista vastaavan kokoluokan kohdetta.

Kierrätys on kaiken A ja O.

Kierrätykseen ei tarvita mitään muuta kuin sitä mitä kierrätetään, siten että se on myös sitä mikä kierrättää.

Eli tämä yksi ja sama fyysisen konkreettisesti olemassa oleva asia on jo itsessään työntävää voimaa.

Työntävällä voimalla tästä työntävästä voimasta koostuva systeemi saa itseään kohti työntyvän työntävän voiman vauhdin hidastumaan ja näin sitä absorboituu koko ajan lisää tästä työntävästä voimasta koostuvaan systeemiin. Toki sitä siitä ohjautuu myös ulos ja selittyy kierrätys.

Kierrätys ylläpitää systeemin sisäistä painetta ja näin työntävästä voimasta koostuva systeemi laajenee avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

1. Se mistä kaikki laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa koostuu, hajaantuu / laajenee avaruudessa isommalle ja isommalle alueelle.

2. Ei ole olemassa mitään voimaa joka voisi estää hajaantumista isommalle ja isommalle avaruuden alueelle. Ei ole ollut, ei ole, eikä tule olemaan.

3. Siksi kaiken avaruuteen nyt hajaantuvan pitää joskus myöhemmin työntyä sellaiselle alueelle jossa on sitä samaa asiaa josta kaikki pohjimmiltaan koostuu ja sen pitää olla siellä erittäin tiheäksi puristuneena, mutta kuitenkin siten että sekin räjähtää / hajaantuu / laajenee avaruudessa vähemmän tiheäksi asiaksi koko ajan.

4. Tuollaisen koko ajan räjähtävän erittäin tiheän ja massiivisen kohteen sisälle työntyminen johtaa siihen että sen sisälle työntyvä puristuu taas kerran äärimmäisen tiheäksi työntäväksi voimaksi.

5. Sitä ennen tuolle alueelle työntyvä työntävä voima törmää kohtaamiinsa erittäin tiheisiin ja massiivisiin laajenevaa työntävää voimaa kiertättäviin laajeneviin tihentymiin, saaden niiden laajenemisen kiihtymään.

Törmäykset hidastavat tuolle alueelle työntyvän työntävän voiman vauhtia, kunnes sitä pysähtyy alueelle jossa äärimmäinen paine puristaa sen taas kerran äärimmäisen tiheäksi työntäväksi voimaksi. Uudeksi erittäin tiheäksi raaka-aineeksi joka lähtee työntymään ympärillään olevan erittäin tiheän työntävän voiman kanssa kohti vähemmän tiheää työntävän voiman aluetta siten että tästä erittäin tiheästä työntävästä voimasta syntyy myöhemmin uusia laajenevia supermassiivisia kohteita ilman vetäviä voimia.

Eli oleellista on se että nämä laajenevaa työntävää voimaa kierrättävät laajenevat tihentymät kohtaavat erittäin nopeaa työntävää voimaa joka saa niiden laajenemisen kiihtymään räjähdyksenomaiseksi, jolloin syntyy isompia kokonaisuuksia joiden keskustasta lähtee työntymään kohti uuden laajenevan supermassiivisen kohteen pintaa laajenevaa pimeää ainetta josta samalla periaatteella uusia laajenevia tähtiä. Siis siten että laajenevat pimeän aineen laajenevaa työntävää voimaa kierrättävät tihentymät kohtaavat toisesta laajenevasta supermassiivisesta kohteesta peräisin olevia pimeän aineen laajenevia tihentymiä, vuorovaikuttavat keskenään, saaden toistensa laajenemisen kiihtymään räjähdyksenomaiseksi ja näin uusia havaittavia laajenevia tähtiä ilman minkäänlaisia vetäviä voimia.

6. Eli Uudet laajenevat supermassiiviset kohteet törmäilevät alkumatkastaan toistensa kanssa jyrkässä kulmassa ja näin uusia laajenevia galakseja sisältä ulos päin siten että laajenevat galaksit kierrättävät laajenevaa työntävää voimaa keskenään ja näin laajenevalla näkyvällä maailmankaikkeudella sisäinen paine joka välittyy laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella olevien laajenevien galaksien kautta aina siihen äärimmäisen tiheään ja massiiviseen kohteeseen josta laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden galaksit työntyvät pois päin ja jonka sisällä työntävä voima puristui taas kerran äärimmäisen tiheäksi työntäväksi voimaksi.

Siis siten että tuon kohteen keskustasta pois päin työntyy koko ajan erittäin tiheää koko ajan laajenevaa työntävää voimaa josta syntyy koko ajan uusia laajenevia supermassiivisia kohteita jotka törmäilevät toistensa kanssa ja näin uusia laajenevia galakseja jotka työntävät edellä meneviä pois päin kohteesta josta niissä oleva laajeneva työntävä voima on peräisin.

7. Näin laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden liike kiihtyy tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan ja vauhti on niin nopeaa että koko laajeneva näkyvä maailmankaikkeus liikkuu yhdessä hetkessä pois siltä alueelta jonne oli hetki sitten siirtynyt. Tässä hyvä ymmärtää että laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajeneva aine syntyi liikkeeseen joka vei sitä jo siinä vaiheessa tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan erittäin nopealla vauhdilla.

Toki laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista ja näin laajenevien valojen vauhdit kiihtyvät samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

8. Voi vain kuvitella miten nopealla vauhdilla laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajeneva työntävä voima lopulta törmää toiseen äärimmäisen massiiviseen ja tiheään kohteeseen joka on erittäin erittäin kaukana laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella ja joka kierrättää muiden vastaavien kohteiden kanssa aina olemassa ollutta työntävää voimaa ja vieläpä siten että näissä erittäin massiivisissa ja tiheissä kohteissa oleva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

10. Oleellista tietysti ymmärtää että sillä työntävällä voimalla, mitä nämä laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuoliset koko ajan räjähtävät kohteet keskenään kierrättävät, on laajenevien galaksien luonne.

Eli laajenevat galaksit ovat aikas ison kokoluokan ”hiukkasia” jotka välittävät infoa näistä aikas ison kokoluokan koko ajan räjähtävistä kohteista, siten että näissä koko ajan räjähtävissä kohteissa oleva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

🤔

😃
.
.

😃

”A Galaxy like ALESS 073.1 just defies our understanding of Galaxy formation,” concluded Dr. Lelli.

Yes yes. Expanding Galaxys was born inside to outside. Center to outside.

Expanding Galaxies were born from the inside out. From the center outwards.

😃

Portrait of young Galaxy throws theory of Galaxy formation on its head
by Michael Bishop, Cardiff University

https://phys.org/news/2021-02-portrait-young-galaxy-theory-formation.html

”Gas motion in the distant Galaxy ALESS 073.1: gas in blue is moving towards us while gas in red is moving away from us, indicating a rotating disk. Credit: Federico Lelli (2021)

Scientists have challenged our current understanding of how Galaxies form by unveiling pictures of a young Galaxy in the early life of the Universe which appears Surprisingly mature.”

Well, there is nothing surprising in this observation.

That is, when you understand that expanding galaxies are born from the center out.

few logical assumptions about the ever-existing really really large-scale recycling where galaxies are expanding ”particles” on a scale larger than the scale that transmit information about objects that are really really far from the expanding galaxies of the visible universe.

And the expanding galaxies of the expanding visible universe originate from one such object that ”radiates” an expanding pushing force with which the nature of the expanding galaxies.

Currently, it is the closest target, but the accelerating push away from it takes the expanding push force in the expanding galaxies of the expanding visible universe all the time toward another target of a similar size.

Recycling is everything A and O.

Recycling requires nothing more than what is being recycled, so that is also what is being recycled.

That is, this one and the same physical concretely existing thing is in itself a pushing force.

With the pushing force, the system consisting of this pushing force causes the pace of the pushing force pushing towards itself to slow down and thus it is continuously absorbed into the system consisting of this pushing force. Of course, it is also diverted out of it and recycling is explained.

Recirculation maintains the internal pressure of the system and thus the system of pushing force expands outward in space into the space already existing.

1. What everything in the expanding visible universe consists of, disperses / expands in space into a larger and larger area.

2. There is no force that could prevent scattering into a larger and larger area of ​​space. Has not been, is not, is not and will not be.

3. Therefore, everything that is now dispersing in space must sometimes later be pushed into an area where it is the same thing that basically consists of everything and must be very densely compressed there, but still exploding / dispersing / expanding into less dense space all the time.

4. The insertion of such a very dense and massive object, which explodes all the time, results in the protruding inside being once again compressed into an extremely dense pushing force.

5. Before that, the pushing force pushing into that area collides with the very dense and massive expanding densities which it expands, expanding the pushing force, causing their expansion to accelerate.

The collisions slow down the pace of the pushing force pushing into that area until it stops at the area where the extreme pressure compresses it once again into an extremely dense pushing force. As a new high-density raw material which starts to push with the surrounding very dense pushing force towards the less dense pushing force region, so that this very dense pushing force later creates new expanding supermassive objects without pulling forces.

That is, it is essential that these expanding densities that recycle the expanding thrust encounter a very rapid thrust that causes their expansion to accelerate to explosive, creating larger entities from the center of which protrude toward the surface of the new expanding supermassive object. Thus, in such a way that the expanding densities recirculating the expanding pushing force of dark matter meet the expanding densities of dark matter from another expanding supermassive object, they interact with each other, causing each other’s expansion to accelerate to explosive and thus new detectable expanding stars.

6. That is, the new expanding supermassive objects collide with each other at a steep angle from their initial journey and thus the new expanding galaxies from the inside out so that the expanding galaxies circulate the expanding pushing force with each other and thus with the expanding visible universe to a dense and massive object from which the galaxies of the expanding visible universe protrude away and within which the pushing force was once again compressed into an extremely dense pushing force.

That is, so that a very dense, ever-expanding pushing force is constantly pushing away from the center of that object, creating new expanding supermassive objects that collide with each other and thus new expanding galaxies pushing ahead away from the object from which the expanding pushing force in them originates.

7. Thus the motion of the expanding visible universe accelerates from a certain direction to a certain direction, and the momentum is so rapid that the entire expanding visible universe moves in an instant away from the area to which it had moved a moment ago. Here it is good to understand that the expanding matter of the expanding visible universe was born into a movement that took it already at that stage from a certain direction to a certain direction at a very rapid rate.

Of course, expanding lights interact with each other, accelerating each other’s expansion, and thus the speeds of expanding lights accelerate in the same proportion as substances and lights expand.

8. One can only imagine how rapidly the expanding pushing force of the expanding visible universe will eventually collide with another extremely massive and dense object that is very, very far beyond the expanding visible universe and that recycles the pushing force that always existed with other similar objects, and even in these very massive and the pushing force in dense objects changes completely with time.

10. It is essential, of course, to understand that the pushing force that these ever-exploding objects outside the expanding visible universe recycle with each other is the nature of expanding galaxies.

That is, expanding galaxies are time-large-sized ”particles” that transmit information about these time-exploding objects of a time-large size, so that the pushing force at these all-time exploding objects changes completely with time.

😃

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/tiedan-miten-keskelta-ulos-pain-syntyneet-laajenevat-galaksit-hmäittyivat-hmäiksi-ja-hmäien-joukoiksi/

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu