Electrical charges logically without the + and – charged ones attracting each other. Myös suomeksi.

Also english

”Sähkövaraus eli sähkö­määrä (tunnus Q)[1] on aineen tai hiukkasen ominaisuus, joka ilmentää, miten voimakkaasti kappale vuorovaikuttaa sähkökentän kanssa, täten vaikuttaen muihin sähkö­varauksen omaaviin kappaleisiin. Kappaleen sähkövaraus voi olla joko ”positiivinen” tai ”negatiivinen”. Positiivisesti varautuneet kappaleet työntävät luotaan toisia positiivisesti varautuneita kappaleita, mutta vetävät puoleensa negatiivisesti varautuneita kappaleita; negatiivisesti varautuneet kappaleet taas vetävät puoleensa positiivisesti varautuneita ja työntävät luotaan toisia negatiivisesti varautuneita kappaleita.*”

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6varaus

Vetävät voimat eivät ole loogisia. Ei pienessä, eikä isossa mittakaavassa.

Tein tämän videon varauksista jo 8 vuotta sitten.

Video on suuntaa antava.

Voisi olla parempikin, mutta kyllä tästä jo pääsee jyvälle 😃

Videon olisi voinut lopettaa paremminkin.

No, pitää yrittää löytää inspiraatio uuden videon teolle.

Siinä pitää korostaa varauksenkin omaavien systeemien laajenemista, jolloin kaksi laajenevaa systeemiä voi lähestyä toisiansa, ilman että liikkuvat kokonaisuuksina toisiansa kohti.

Myös kahden eri varauksen omaavan systeemin muodostamaan systeemiin kohdistuva ulkoinen paine on hyvä tuoda esiin.

Kierrätys tässäkin taas näyttelee suurinta roolia.

Ja kierrättävän systeemin tiheys suhteessa siihen laajenevaan työntävään voimaan jota ympäristössä liikkuu on siis iso tekijä sen suhteen miten systeemi sitä kierrättää.

Antaako systeemi ohi menossa olevan laajenevan työntävän voiman taipua itseään kohti, vai hylkiikö se sitä, jolloin kierrätettävää työntävää voimaa on vähemmän ja sitä kautta siitä itsestään ulos työntyvä työntävä voima on eri tiheyden omaavaa kuin silloin kun kierrätettävää on enemmän jne.

😃
.
.

😃

Electrical charges logically without the + and – charged ones attracting each other.

The electric charge, or amount of electricity (code Q) [1], is a property of a substance or particle that expresses how strongly an object interacts with an electric field, thus affecting other electrically charged objects. The electrical charge of an object can be either” positive ”or” negative ”. push other positively charged pieces but attract negatively charged pieces, while negatively charged pieces attract positively charged pieces and push other negatively charged pieces. * ”

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Suspending

Driving forces are not logical. Not on a small scale, not on a large scale.

I made this video about bookings already 8 years ago.

The video is indicative.

It could be better, but yes, this is already getting to the grain 😃

The video could have ended better.

Well, keep trying to find inspiration for making a new video.

It must emphasize the expansion of systems with a charge, so that two expanding systems can approach each other without moving towards each other as a whole.

It is also good to point out the external pressure on a system formed by two systems with different charges.

Recycling, on the other hand, plays the biggest role.

And the density of the recirculated system relative to the expanding pushing force that moves in the environment is thus a big factor in how the system recycles it.

Does the system allow the expanding pushing force passing by to bend towards itself, or does it reject it when there is less recirculating pushing force and thus the pushing force protruding out of it has a different density than when there is more recyclable force, etc.

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu