Savorinen and greetings to all science journalists around the Earth

Savorinen and greetings to all science journalists around the Earth.

On April 8, 2024, Mexicans and Texans may have a chance to make history and scientifically prove the current atomic model wrong.

The so-called Allais Effect may be a real phenomenon, but in such a way that it does not always occur during a solar eclipse.

It would be about how close to the center of the Earth the line between the center of the Sun and the center of the Moon intersects the center of the Earth.

That is, how close the alignment of the Sun, the Moon and the Moon’s shadow passes the center of the Earth.

The closer, the stronger the phenomenon.

If so, scientific experiments should always be done when a total solar eclipse occurs at noon and near the equator.

The April 8 solar eclipse is pretty much exactly at noon in Mexico, I believe, and the area is much closer to the equator than the North Pole.

Ok, there is a lot of pressure in the center of the Earth.

I assume that massive and dense particles originating from the center of the Earth are pushed out of the Earth all the time, and on April 8th they are pushed through the area shadowed by the Moon directly towards the Moon and the Sun.

They meet particles corresponding to the countersphere, which originate from the Sun and the Moon.

During straight alignment, these particles have time to push through the corresponding particles again and again.

During the pushing through of each opposing particle, there is a strong interaction and thus the energy in the particles is dispersed over a larger area and the probability of encountering the next one increases, etc.

Pushing through the moon also activates these particles. Inside the moon, this small-scale energy moves more densely and inside these particles, etc.

Pushing towards the moon, these particles already have time to activate more than normal, because they encounter particles that have already penetrated the moon and activated inside the moon.

Physicists are already planning a new particle accelerator at Cern. Its price is estimated at around 20 billion euros.

On April 8, anyone can do scientific experiments very cheaply.

For example, local tennis clubs could use devices that launch tennis balls.

First, the device is adjusted to fly the balls as far and accurately as possible.

So it’s not necessarily worth trying to make the balls fly just as far as possible, if you can’t make the balls fly quite precisely the same distance, you know.

Ok, when we find out how far the balls fly with a certain power on average normally, we wait for the Solar eclipse and when the Moon’s shadow starts to reach the area, we start sending tennis balls into the air and monitor how far the balls fly.

Perhaps a surprise will be experienced during the exam.

You should fly the balls in at least two different directions. From north to south and from south to north.

The more distinct groups, the better.

Everyone should also think about some other scientific experiments that can be done in connection with the so-called to gravitation.

Traditionally, experiments have been done with pendulums and gravity measuring devices. You should also use them.

If someone has ready these small rockets that don’t aim for orbit, but only test how high you can get, then maybe during the solar eclipse it would be interesting to try if you can maybe even get much higher than you could assume based on the calculation in advance.

Ps. If the solar eclipse occurs in June, then I assume that it is worth doing these experiments even if the eclipse is closer to one of the polar regions than the equator and even if it is late evening or early morning.

This is because then the Earth is in the area between the Sun and the supermassive object in the center of the galaxy.

Perhaps from the center of the galaxy there is also a kind of matter / energy that physicists do not yet understand.

At least that’s what I assume.

That is, these supermassive objects in the centers of galaxies may emit dark matter as separate condensations that are much denser than the separate condensations in the nuclei of the atoms of the observable matter.

The denser, the slower the internal motion / time and the less these dark matter particles would interact with observable matter.

In June, when the Earth is in the area between the Sun and the center of the galaxy, these dark matter particles inside the Earth would meet the energy from the Sun in the opposite sphere and thus their internal movement / time would speed up and the interaction with the Earth’s matter would intensify.

I assume that the Earth gets new matter in its center in June when these dark matter particles collide in the center of the Earth with the nuclei of the Earth’s atoms.

Could the Earth even get new water molecules in its center?

That is, would new solid matter, but also new water and gas molecules, be born in the center of the Earth?

If so, perhaps the researchers should observe that more water and gas molecules escape from the Earth than estimated.

Greetings to all Mexicans and Texans. Also for all those who have the opportunity to participate in scientific experiments on April 8.

April 8, 2024 may be a very significant day for humanity, but it may not be so without you🙂

❤️

​Savorinen ja terveiset tiedetoimittajille.

Huhtikuun 8 päivä 2024 Meksikolaisilla ja Teksasilaisilla saattaa olla mahdollisuus tehdä historiaa ja todistaa tieteellisesti nykyinen atomimalli virheelliseksi.

Ns. Allais Effect saattaa olla todellinen ilmiö, mutta siten ettei sitä esiinny aina Auringonpimennyksen aikana.

Kyse olisi siitä miten läheltä Maapallon keskustaa Auringon keskustan ja Kuun keskustan jana leikkaa Maapallon keskustaa.

Eli miten läheltä Auringon, Kuun ja Kuun varjon linjautuma menee Maapallon keskustan ohi.

Mitä lähempää, sitä voimakkaampi ilmiö.

Jos näin, tieteellisiä kokeita kannattaa tehdä aina silloin kun täydellinen Auringonpimennys esiintyy puolenpäivän aikaan ja lähellä päiväntasaajaa.

8 huhtikuuta Auringonpimennys on Meksikossa käsittääkseni melko tarkalleen puolenpäivän aikaan ja alue on paljon lähempänä päiväntasaajaa kuin pohjoisnapaa.

Ok, Maapallon keskustassa on kova paine.

Oletan että Maapallon keskustasta peräisin olevia massiivisia ja tiheitä hiukkasia työntyy ulos Maapallosta koko ajan ja huhtikuun 8 päivä niitä työntyy Kuun varjostaman alueen läpi suoraan kohti Kuuta ja Aurinkoa.

Ne kohtaavat vastapalloon vastaavia hiukkasia jotka ovat peräisin Auringosta ja Kuusta.

Suoran linjautuman aikana nämä hiukkaset ehtivät työntymään uudestaan ja uudestaan vastaavien hiukkasten läpi.

Jokaisen vastaan työntyvän hiukkasen läpi työntymisen aikana voimakas vuorovaikutus ja näin hiukkasissa oleva energia hajaantuu isommalle alueelle ja todennäköisyys kohdata seuraava kasvaa jne.

Kuun läpi työntyminen aktivoi näitä hiukkasia myös. Kuun sisällä liikkuu tiheämmin tätä pienen mittakaavan energiaa ja sitä näiden hiukkasten sisälle jne.

Kuuta kohti työntyessään nämä hiukkaset ehtivät jo aktivoitua normaalia enemmän, koska kohtaavat vastaan työntyviä hiukkasia jotka ovat jo läpäisseet Kuun ja aktivoituneet Kuun sisällä.

Fyysikot suunnittelevat jo uutta hiukkaskiihdytintä Cerniin. Sen hinnaksi on arvioitu noin 20 miljardia euroa.

8 huhtikuuta kuka vain voi tehdä tieteellisiä kokeita erittäin edullisesti.

Esimerkiksi paikalliset tennisseurat voisivat käyttää tennispalloja lentoon lähettäviä laitteita.

Ensin säädetään laite lennättämään palloja mahdollisimman pitkälle ja tarkasti.

Eli ei välttämättä kannata yrittää saada palloja lentämään pelkästään mahdollimman pitkälle jos palloja ei silloin saada lentämään melko tarkasti yhtä pitkälle, you know.

Ok, kun saadaan selville miten pitkälle pallot lentävät tietyllä teholla keskimäärin normaalisti, odotetaan Auringonpimennystä ja kun Kuun varjo alkaa saavuttaa aluetta, aletaan lähettämään tennispalloja lentoon ja seurataan miten pitkälle pallot lentävät.

Oletan että paineilmalla lentoon lähettävät laitteet saattaisivat saada pallot lentämään paremmin melkein yhtä pitkälle kuin mitä hihnoilla toimivat laitteet. Hajontaa pituudessa saa toki olla. Pitää vain tehdä kokeita etukäteen ja saada selville keskiarvo.

Ehkäpä kokeen aikana koetaan selkeä yllätys siitä miten pitkälle pallot lentävät. Tai ehkäpä pituuksiin tulee selkeästi isompi hajonta.

Palloja kannattaa lennättää ainakin kahteen eri suuntaan. Pohjoisesta etelään päin ja etelästä pohjoiseen päin.

Mitä useampia erillisiä ryhmiä on tekemässä kokeita, sitä parempi.

Kaikkien kannattaa pohtia myös joitakin muita tieteellisiä kokeita joita voi tehdä liittyen ns. gravitaatioon.

Perinteisesti kokeita on tehty heilureilla ja painovoimaa mittaavilla laitteilla. Niitäkin kannattaa käyttää.

Jos jollakin on valmiina näitä pieniä raketteja joilla ei pyritä kiertoradalle, vaan testataan pelkästään sitä miten korkealle päästään, niin ehkäpä Auringonpimennyksen aikana olisi mielenkiitoista kokeilla pääseekö kenties jopa paljonkin korkeammalle mitä etukäteen laskettuna voisi olettaa.

Ps. Jos Auringonpimennys esiintyy kesäkuussa, niin oletan että silloin näitä kokeita kannattaa tehdä vaikka pimennys olisikin lähempänä jompaa kumpaa napa-aluetta kuin päiväntasaajaa ja vaikka olisikin myöhäinen ilta tai aikainen aamu.

Tämä sen takia koska silloin Maapallo on Auringon ja galaksin keskustan supermassiivisen kohteen välisellä alueella.

Ehkäpä galaksin keskustasta tulee myös sellaista ainetta / energiaa jota fyysikot eivät vielä ymmärrä.

Näin ainakin itse oletan.

Eli nämä galaksien keskusten supermassiiviset kohteet saattavat säteillä pimeää ainetta erillisinä tihentyminä jotka ovat paljon tiheämpiä kuin havaittavan aineen atomeitten ytimissä olevat erilliset tihentymät.

Mitä tiheämpiä, sitä hitaampi sisäinen liike / aika ja sitä vähemmän nämä pimeän aineen hiukkaset vuorovaikuttaisivat havaittavan aineen kanssa.

Kesäkuussa kun Maapallo on Auringon ja galaksin keskustan välisellä aluella, kohtaisivat nämä pimeän aineen hiukkaset Maapallon sisällä Auringosta peräisin olevaa energiaa vastapalloon ja näin niiden sisäinen liike / aika nopeutuisi ja vuorovaikutus Maapallon aineen kanssa voimistuisi.

Oletankin että Maapallo saa keskustaansa uutta ainetta kesäkuussa kun näitä pimeän aineen hiukkasia törmää Maapallon keskustassa Maapallon atomien ytimiin.

Saisiko Maapallo keskustaansa jopa uusia vesimolekyylejä?

Eli syntyisikö Maapallon keskustaan uutta kiinteää ainetta, mutta myös uusia vesi ja kaasumolekyylejä?

Jos näin, pitäisi tutkijoiden ehkä vastaavasti havaita että Maapallolta myös pakenee arvioitua enemmän vesi ja kaasumolekyylejä.

Terveiseni kaikille Meksikolaisille ja Teksasilaisille. Myös kaikille niille joilla on mahdollisuus olla mukana tekemässä tieteellisiä kokeita huhtikuun 8 päivä.

8 päivä huhtikuuta 2024 saattaa olla ihmiskunnan kannalta erittäin merkittävä päivä, mutta se ei ehkä ole sitä ilman sinua.

❤️

 

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu