Savorinen ja vinkki Tommi Tenkaselle. Mustat kohteet ovat laajenevia mustia tähtiä.

Omia pohdintojani siitä miten muailmankaikkeus minun mielestäni toimii.

Rauhaa ja rakkautta 🙂

Kaikille kaikkea hyvvee 🙂

Ottakeette rauhallisesti nämä minun näkemykseni. Turha teidän on näistä ottaa itkupotkuraivareita. Minä rakastan teitä kaikkia.

Ok, asiaan 🙂

Nämä ns. mustat aukot, tähtien massaiset ja myös ns. supermassiiviset mustat aukot  ovat huuhaata. Ne ovat tähden massaisia laajenevia mustia tähtiä jotka säteilevät laajenevaa pimeää valoa ja laajenevia supermassiivisia kohteita jotka säteilevät laajenevaa pimeää ainetta josta syntyy sopivissa olosuhteissa uusia avaruudessa laajenevia tähtiä.

🤔

Ei avaruus mitään kaareudu.

Eikä se laajene, poreile, aaltoile, kierry tai mitään muutakaan.

Myös ns. ylimääräiset tilaulottuvuudet ovat huuhaata.

Mitään sidosvoimia vetävinä voimina ei tarvita.

Eli ei se ole avaruus joka laajenee.

Se on se asia, mistä kvarkit, fotonit ym. hiukkaset / tihentymät koostuvat, joka laajenee / hajaantuu avaruudessa isommalle ja isommalle avaruuden alueelle.

Ja tämä asia joka edelleen räjähtää / laajenee / hajaantuu isommalle avaruuden alueelle, on jo itsessään työntävää voimaa.

Ei ole olemassa erikseen ainetta ja erikseen neljää erillistä voimaa.

On vain yhtä ja samaa fyysisen konkreettisesti olemassa olevaa asiaa joka jo itsessään on työntävää voimaa.

Avaruus on ääretön 3 D tila joka ON ei yhtään mitään.

Eli avaruus on pelkkä näyttämö.

Tämän ymmärsi ja tiesi jo Newton ajat sitten.

Einstein johti kaareutuvalla avaruudellaan fyysikot yli sadan vuoden harharetkelle.

Einstein oli oikeassa siinä että aika on suhteellista.

Einstein ei koskaan kyennyt oivaltamaan että myös aineen tilavuus on suhteellista.

Ok , eliE instein oli oikeassa siinä että aika on suhteellista.

Ilmeisesti hän ei vaan koskaan kertonut minkä takia näin on. Tai jos kertoi jotakin, niin ei ainakaan oikeaa syytä.

Jos Einstein olisi kyennyt kertomaan minkä takia aika on suhteellista, hän olisi automaattisesti osannut myös kertoa sen mihin valon aalto ja hiukkasluonne perustuu.

Hän ei kuitenkaan koskaan pystynyt selvittämään tätä valon mysteeriä joka on vaivannut fyysikkoja tänne asti 🙂

Minähän olen tämänkin joutessani selvittänyt 🙂

Taitaa vaan tämä totuus olla ihan liikaa nykyisille fyysikoille.

Onhan se ehkä joidenkin mielestä pelottavaa ajatella että oma keho koostuu koko ajan räjähtävää energiaa kierrättävistä tihentymistä jotka myös räjähtävät / laajenevat avaruudessa isommalle ja isommalle avaruuden alueelle, koska koostuvat tästä avaruuteen hajaantuvasta energiasta / työntävästä voimasta jota on tiheämmin näissä nykyfysiikan ns. hiukkasissa.

Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan nämä ns. hiukkaset ovat vain tällaisia avaruuteen hajaantuvan energian / työntävän voiman ruuhka-alueita joissa oleva laajeneva energia vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

🙂

Ok, asiaan 🙂

Valolla todellakin on hiukkas ja aaltoluonne.

Valon aallot koostuvat ziljoonista erillisistä tihentymistä joita ei meidän laitteilla voida rekisteröidä.

Eli valon aallot ovat meille rekisteröimättömiä. Pimeitä aaltoja.

Valon aaltoluonne työntyy esiin rekisteröitävissä olevien fotoneiden avulla.

Aallot taas kuljettavat fotoneita mukanaan.

Sen todistavat kaksoisrakokokeet.

Lähetä yksittäisiä fotoneita liikkeelle kaksoisrakokokeessa ja katso minne nämä meille pimeät valon aallot niitä kuljettavat.

Kaksoisrakokokeessa siis lähetetään yksittäisiä fotoneita liikkeelle, minkä takia ne ohjautuvat herkälle ilmaisimelle samoille alueille kuin silloin kun valo muodostaa interferenssikuvion?

🤔
Kaksoisrakokoe

https://fi.wikipedia.org/wiki/Youngin_kaksoisrakokoe

”Jos auringonvalo korvataan valolähteellä joka pystyy tuottamaan yhden fotonin kerrallaan ja jos käytetään riittävän herkkää heijastinta joka pystyy havaitsemaan yksittäisen fotonin, voidaan Youngin koe suorittaa teoriassa fotoni kerrallaan, samoin tuloksin kuin muillakin kokeilla.

Jos toinen rako peitetään, yksittäiset fotonit osuessaan heijastimelle muodostavat ajan kanssa yhden huippukohdan aivan kuten yksittäisen raon aurinko valonlähteenä tapauksessa.

Mutta, jos molemmat raot avataan, muodostavat fotonit aikanaan sarjan tummia ja vaaleita kohtia käsittävän interferenssikuvion heijastimelle.

Tämä tulos näyttäisi samanaikaisesti sekä vahvistavan että kiistävän aaltoteorian. Toisaalta, interferenssikuvio todistaa, että valo käyttäytyy aaltomaisesti, vaikka sitä käsiteltiin fotoni kerrallaan.”

🤔

Siinä meillä on tieteellinen todiste sille että valot koostuvat meille pimeistä aalloista jotka vuorovaikuttavat keskenään.

Einstein ei koskaan kyennyt oivaltamaan tätä.

Eikä sitä etteivät fotonit oikeasti lähde heti liikkeelle valonnopeudella.

Fotonit toki syntyvät valonnopeudella liikkuvasta avaruuteen hajaantuvasta energiasta, joten siinä mielessä ne aina liikkuvat valonnopeudella tai sillä nopeudella mikä on laajenevalle valolle ominaista milläkin alueella.

Einstein ei kyennyt oivaltamaan sitäkään että valolla on oma sisäinen paine joka saa valot laajenemaan avaruudessa isommalle ja isommalle avaruuden alueelle.

Eli nämä meille pimeät valon aallot siis koostuvat ziljoonista erillisistä laajenevista tihentymistä jotka kierrättävät keskenään laajenevaa energiaa / työntävää voimaa josta kaikki havaittava pohjimmiltaan koostuu.

Yhden laajenevan fotonin syntymiseen tarvitaan ziljoonittain näitä pimeän energian laajenevia tihentymiä joita laajenevat atomien ytimet keskenään kierrättävät.

Eli myös fotonit laajenevat ja myös laajenevilla fotoneilla on tilavuus ja tiheys. Sisäinen rakenne. Sisäinen liike / aika. Sisäinen paine.

Ok, kun laajeneva fotoni työntyy kohti laajenevaa atomin ydintä, niin jos sen tiheys ja tilavuus on sopiva, se saa vastaan työntyvien pimeän energian tihentymien laajenemisen kiihtymään räjähdyksenomaiseksi, jolloin ne eivät ehdi työntää toisiansa pois päin toisistansa niin nopeasti kuin laajenevat.

Nyt niistä yhdistyy / syntyy uusi laajeneva fotoni joka liikkuu heti synnyttyään valolle ominaisella nopeudella. Tämä siis sen takia että niiden ziljoonien erillisten laajenevien tihentymien vauhti oli jo kiihtynyt hyvän aikaa pois päin laajenevan atomin ytimestä.

Tämä on äärimmäisen paljon loogisempaa kuin se vaihtoehto että fotoni muka syntyi hokkus pokkus siten että se heti liikkuisi valolle ominaisella nopeudella.

On täysin naurettavaa olettaa että fotonit voisivat heijjastua atomeista siten että ne liikkuisivat kohti atomia valonnopeudella ja yks kaks liike kääntyisi pois päin atomista siten että fotoni liikkuisi koko ajan valonnopeudella.

Voisi olettaa että fotonin vauhdin pitäisi ensin hidastua, pysähtyä ja sen jälkeen taas vauhdin pitäisi kiihtyä jne.

Siis jos oletetaan että samat fotonit heijjastuvat aineesta pois päin.

No, näinhän ei ole.

Laajeneva fotoni kohtaa laajenevaa pimeää energiaa jonka vauhti on jo kiihtynyt pois päin laajenevasta atomin ytimestä josta tätä laajenevaa pimeää energiaa työntyy koko ajan ulos ziljoonina erillisinä laajenevina tihentyminä siten että ne alkavat heti ryhmittymään aalloiksi sen mukaisesti miten kohtaavat ydintä kohti työntyviä aaltoja.

Kauempana laajenevasta atomin ytimestä nämä ytimelle ominaisella tavalla ryhmittyneet aallot sitten yhdistävät vastaan työntyviä aaltoja jotka jatkavat kohti ydintä ja pystyvät näin muokkaamaan lähellä ydintä ytimestä ulos työntyviä pimeän energian tihentymiä aalloiksi sen mukaisesti mikä on kyseiselle ytimelle ominaista.

By the way.

Eivät tutkijat irroita elektroneja ytimien ympäriltä.

He saavat syntymään uusia laajenevia elektroneja pimeästä energiasta jota laajenevat atomien ytimet kierrättävät.

Kun ymmärtää millaista valo oikeasti on, ymmärtää että vanha valo on kosmologisesti punasiirtynyttä juuri sen takia että laajenevien valojen meille pimeät aallot vuorovaikuttavat keskenään, kiihdyttäen toistensa laajenemista siten että samalla laajenevien valojen vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

Eli vanhemman toisesta galaksijoukosta peräisin olevan vähän hitaamman laajenevan valon vauhti kiihtyy kun se työntyy toisen galaksijoukon alueen läpi tai ohi, jolloin uudempi vähän vanhaa laajenevaa valoa nopeampi laajeneva valo kiihdyttää sen vauhdin samaksi kuin mikä on valolle ominaista tuolla alueella ja näin vanha laajeneva valo samalla venyy eli kosmologisesti punasiirtyy.

Ja tähän ei siis todellakaan tarvita hokkus pokkus laajenevaa avaruutta.

🙂

Niin, kaareutuva avaruus on huuhaata!

Se on keisari alasti.

Oikeasti kaikki valot laajenevat avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

Valon aallot koostuvat ziljoonista erillisistä laajenevista tihentymistä joita ei meidän laitteilla pystytä rekisteröimään.

Yhden rekisteröitävissä olevan laajenevan fotonin syntymiseen niitä tarvitaan ziljoonittain.

Mitä nyt yhden avaruudessa laajenevan tähden syntymiseen tarvitaan avaruudessa laajenevia kvarkkeja.

Todella todella paljon 🙂

Ziljoona ei ole oikea luku, mutta se kuvaa tässä tapauksessa että kyseessä on erittäin iso määrä erillisiä tihentymiä jotka siis laajenevat ja kierrättävät keskenään avaruuteen hajaantuvaa / laajenevaa energiaa / työntävää voimaa.

Näillä erillisillä laajenevilla tihentymillä on sisäinen rakenne. Sisäinen liike / aika. Tiheys ja tilavuus. Sisäinen paine.

Ne pystyvät työntymään toistensa läpi ja sinä aikana ne vuorovaikuttavat toistensa kanssa voimakkaasti, saaden toistensa laajenemisen kiihtymään.

Se taas saa laajenevan valon vauhdin kiihtymään pois päin sieltä mistä päin laajeneva valo työntyy pois päin.

Laajenevalla valolla on siis oma sisäinen paine.

Kaikki laajenevat valot muodostavat yhteisen avaruuteen laajenevan energiakentän.

Kaukana laajenevista tähdistä laajenevat valot työntyvät suoraviivaisesti eteenpäin.

Kun laajeneva valo ohittaa laajenevan tähden läheltä, sen erillisiin laajeneviin tihentymiin ja erillisiin laajeneviin fotoneihin kohdistuu enemmän työntävää voimaa sille puolelle joka on pois päin laajenevasta tähdestä.

Tämä perustuu siihen että miljardeja vuosia entropiaa kokenut laajeneva valo sisältää erittäin pienen mittakaavan tihentymiä joita törmää laajenevan tähden ohi työntyviin laajeneviin fotoneihin ja näin niitä työntämällä työnnetään kohti laajenevaa tähteä.

Eli laajenevasta tähdestä peräisin oleva uusi laajeneva valo ei vielä sisällä tuon mittaluokan energiaa / työntävää voimaa tai ei ainakaan läheskään niin paljon tuon mittaluoka työntävää voimaa / energiaa ja näin laajenevan tähden ohi työntyviä laajenevia fotoneita ei juurikaan työnnetä pois päin laajenevasta tähdestä 🙂

Samasta syystä ns. gravitaatiolinssi-ilmiö jonka saavat aikaan galaksit.

Tämä näkemys on tieteellinen.

Voimme yrittää manipuloida valon liikerataa miljardeja vuosia vanhan valon avulla.

Kaareutuvaa avaruutta ei voi yrittää manipuloida siten että voisi saada minkäänlaista infoa siitä että tämän ns. kaareutuvan avaruuden manipulointi olisi onnistunut.

Kun ymmärtää että oikeasti valojen meille pimeät laajenevat aallot koostuvat ziljoonista erillisistä laajenevista tihentymistä jotka vuorovaikuttavat keskenään, ymmärtää ettei ns. laajenevaa avaruuttakaan tarvita selittämään havaintoja.

Valon kosmologinen punasiirtymä selittyy myös sillä että laajenevien valojen meille pimeät laajenevat valot vuorovaikuttavat keskenään ja kiihdyttävät toistensa laajenemista ja samalla liikenopeutta.

Mitä useammin laajeneva valo on tullut toistensa galaksijoukkojen alueelle tai ohittanut niitä, sitä useammin sen vauhtia on kiihdytetty tuoreemman, energisemmän ja vähän nopeamman laajenevan valon toimesta ja näin laajeneva valo on sitä venyneempää mitä vanhempaa se on.

Ei ole mitään järkeä selittää valon kosmologista punasiirtymää avaruuden avulla. Siis tuollaisen hokkus pokkus jotenkin jotenkin laajenevan avaruuden avulla.

Se kun selittyy kaikessa yksinkertaisuudessaan sillä että kaikki valot laajenevat avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen siten että ne vuorovaikuttavat keskenään jne.

Tietysti meidän pitää pohtia sitä mitä kosmologisesti punasiirtyneelle valolle on tapahtunut kun se on liikkunut avaruudessa.

Ei mitään syytä pohtia mitä avaruudelle olisi tapahtunut.

Emmehän me ole havainneet laajenevaa avaruutta.

Me olemme havainneet kosmologisesti punasiirtynyttä VALOA.

Mieti sitä aina kun luet höpö höpö juttuja laajenevasta avaruudesta.

Savorinen

🙂

Lue lisää siitä miten maailmankaikkeus oikeasti toimii. Miten avaruudessa laajenevat galaksit syntyivät sisältä / keskeltä ulos päin aina olemassa olleesta työntävästä voimasta aina olemassa olleeseen äärettömään 3 D avaruuteen.

Miten aina olemassa ollut työntävä voima on kierrättänyt itse itseään äärettömässä 3 D avaruudessa äärettömän kauan aikaa.

Miten sitä puristuu aluettain äärimmäisen tiheäksi energiaksi avaruudessa laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella ja miten sitä työntyy tälläkin hetkellä pois päin näiltä alueilta jne

Lue Ensin kuitenkin avaruudesta tämä

🤔

Ehkäpä visualisointi selityksen kera toimii paremmin kuin teksti 🙂

🙂

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu