Savorinen tells how the Moon causes the internal pressure of the sea to increase, etc.

Savorinen tells how the Moon causes matter and thus also the internal pressure of the sea to increase along the line that is in the area between the

.

center of the Earth and the center of the Moon. I assume so. I don’t know for sure if this is the case. The internal pressure of matter can increase so that the

.

repulsion between atomic nuclei becomes stronger. Or it happens deep in the nuclei of atoms so that the repulsion between protons and neutrons becomes

.

stronger. Or the repulsion between quarks becomes stronger. Of course, the strengthening of the repulsion between the quarks transfers to the fact that the

.

mutual repulsion of the atomic nuclei also strengthens. 🤔 Ok, to the point. Inside each quark that expands in space, more and more of what everything

.

basically consists of is pushed inside all the time. Let’s call it energy. Question. How is this energy enough for the expanding quarks all the time more and

.

more. Doesn’t its amount decrease as it gets pushed into the expanding quarks? It would decrease if the visible universe expanding in space stayed in the same

.

area of space and expanded outwards into the already existing space. In my view, the visible universe expanding in space is moving at a very fast speed from

.

a certain direction to a certain direction. That movement in space takes the expanding visible universe all the time towards a region where there is more

.

and more of this very small-scale energy that is pushed inside the expanding quarks. And thus this ”food” / energy is enough for the ever-expanding quarks.

.

🤔 Ok, every expanding quark on the expanding Earth recycles this space-dissipating energy with all the expanding quarks on the expanding Moon. Thus,

.

there is a continuous flow of expanding dark energy in the region between the expanding Earth and the expanding Moon. These propulsive expanding

.

compressions cannot be registered with our expanding devices. Under suitable conditions, they combine into new registrable electrons and photons, the

.

energy of which continues to spread / expand in space outward into the already existing space. These expanding densities that transmit the pushing force,

.

moving in the area between the expanding Earth and the expanding Moon, push through each other and during the push through, they interact

.

strongly with each other, causing the energy in each other to disperse faster in space outwards into the already existing space. Because of this, these propulsive

.

expanding condensations from the Moon interact more strongly with the expanding atomic cores of the expanding Earth along the line between the center

.

of the Earth and the center of the Moon. The internal pressure of the expanding substance increases and thus e.g. the sea expands faster along this line. This is

.

how the tidal phenomenon is explained without particles transmitting the pulling force. And it doesn’t need the so-called curved space.

🤔

 

Savorinen kertoo miten Kuu saa aineen ja näin ollen myös meren sisäisen paineen voimistumaan sillä linjalla joka on Maapallon keskustan ja Kuun keskustan välisellä alueella.

.

Oletan näin. En tiedä varmasti onko näin.

.

Aineen sisäinen paine voi kasvaa siten että atomien ytimien välinen hylkiminen voimistuu. Tai  se tapahtuu syvällä atomien ytimissä siten että protonien ja neutronien välinen hylkiminen voimistuu. Tai sitten kvarkkien välinen hylkiminen voimistuu. Toki kvarkkien välisen hylkimisen voimistuminen siirtyy siihen että atomien ytimien keskinäinen hylkiminen voimistuu myös.

🤔

Ok, Asiaan. Jokaisen avaruudessa laajenevan kvarkin sisälle työntyy koko ajan lisää sitä mistä kaikki pohjimmiltaan koostuu.

.

Kutsutaan sitä energiaksi.

.

Kysymys. Miten tätä energiaa riittää laajeneville kvarkeille koko ajan lisää ja lisää.

.

Eikö sen määrä vähene sitä mukaa kuin sitä työntyy laajenevien kvarkkien sisälle?

.

Vähenisi jos avaruudessa laajeneva näkyvä maailmankaikkeus pysyisi samalla avaruuden alueelle ja laajenisi siinä ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

.

Näkemykseni mukaan avaruudessa laajeneva näkyvä maailmankaikkeus liikkuu hyvin nopealla vauhdilla tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan.

.

Tuo liike avaruudessa vie laajenevaa näkyvää maailmankaikkeutta koko ajan kohti aluetta jossa on enemmän ja enemmän tätä hyvin pienen mittakaavan energiaa jota työntyy laajenevien kvarkkien sisälle.

.

Ja näin tätä ”ruokaa” / energiaa riittää koko ajan laajeneville kvarkeille.

🤔

Ok, jokainen laajenevan Maapallon laajeneva kvarkki kierrättää tätä avaruuteen hajaantuvaa energiaa kaikkien laajenevan Kuun laajenevien kvarkkien kanssa.

.

Näin ollen laajenevan Maapallon ja laajenevan Kuun välisellä alueella on jatkuva laajenevan pimeän energian virtaus.

.

Näitä työntävää voimaa välittäviä laajenevia tihentymiä ei voida rekisteröidä meidän laajenevilla laitteilla. Niistä yhdistyy sopivissa olosuhteissa uusia rekisteröitävissä olevia elektroneja ja fotoneita joissa oleva energia jatkaa hajaantumista / laajenemista avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

.

Nämä työntävää voimaa välittävät laajenevat tihentymät, joita liikkuu laajenevan Maapallon ja laajenevan Kuun välisellä alueella, työntyvät toistensa läpi ja läpi työntymisen aikana ne vuorovaikuttavat keskenään voimakkaasti, saaden toisissansa olevan energian hajaantumaan nopeammin avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

.

Tämän takia nämä Kuusta peräisin olevat työntävää voimaa välittävät laajenevat tihentymät vuorovaikuttavat voimakkaammin laajenevan Maapallon laajenevien atomien ytimien kanssa sillä linjalla joka on Maapallon keskustan ja Kuun keskustan välisellä alueella.

.

Laajenevan aineen sisäinen paine kasvaa ja näin esim. meri laajenee nopeammin tällä linjalla. Näin selittyy vuorovesi-ilmiö ilman vetävää voimaa välittäviä hiukkasia. Eikä siihen tarvita ns. kaareutuvaa avaruuttakaan.

🤔

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu