Savorinen pohtii sitä olisivatko galaksit sittenkin syntyneet nopeasti keskeltä ulos päin.

Avaruudessa laajenevat tähdet olisivat syntyneet ziljoonista laajenevista pimeän aineen hiukkasista / tihentymistä joita työntyy jatkuvasti ulos laajenevista supermassiivisista kohteista joita on galaksien keskuksissa.

Laajentuvia galakseja olisi muodostunut keskeltä ulos päin nopeasti avaruudessa laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden alkuaikoina kun kaksi laajenevaa supermassiivista kohdetta liikkuivat läheltä toisiaan.

Pimeän aineen erilliset laajenevat tihentymät työntyivät toistensa läpi uudestaan ja uudestaan ja se olisi saanut ne laajentumaan niin nopeasti, ettei niillä olisi ollut aikaa työntää toisiaan poispäin toisistaan yhtä nopeasti kuin ne laajenivat.

Tässä vaiheessa niistä olisi alkanut yhdistyä uusia laajenevia tähtiä nopeasti ilman vetävää voimaa ja ilman hokkus pokkus kaareutuvaa avaruutta.

Ehkä James Webb -teleskoopin avulla havaitaan, että tähdet syntyivät ikäänkuin tyhjästä. Mutta ei tietenkään totaalisen tyhjästä, you know.

Ainakin sillä jo nyt on nähty galaksien syntyneen hyvin nopeasti näkyvän maailmankaikkeuden alkuaikoina.

Eli massiivisia ja valmiita galakseja havaitaan hyvin nuoressa näkyvässä maailmankaikkeudessa.

Laajenevat supermassiiviset kohteet galaksien keskuksissa olisivat syntyneet omissa 3 D alkuräjähdyksissä samalla periaatteella.

Nykyisin havaittava ns. taustasäteily olisi sitä laajenevaa valoa joka syntyi silloin kun nämä galaksien keskusten laajenevat supermassiiviset kohteet syntyivät omissa 3 D alkuräjähdyksissään valmiiksi melko kauaksi toisistansa.

Aikojen saatossa laajenevat taustasäteilyt olisivat muokanneet toisistansa tasalaatuisia sitä mukaa kuin ovat kohdanneet toisiansa, vuorovaikuttaneet ja kiihdyttäneet toistensa laajenemista ja samalla vauhtia samassa suhteessa kuin aineet ja valot ovat laajentuneet avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

Laajenevat galaksit olisivat suuria hiukkasia, jotka välittävät infoa kohteesta, joka on melko massiivinen ja tiheä, koska se säteilee energiaa, jolla on galaksien luonne.

Emme tietenkään pysty havaitsemaan kyseistä kohdetta, josta olemme työntymässä pois päin.

Galaksit siis olisivat hiukkasia, jotka välittävät siitä informaatiota.

Vastaavia kohteita olisi äärettömässä 3 D avaruudessa äärettömästi ja ne kierrättäisivät aina olemassa ollutta energiaa / työntävää voimaa.

Niitä kohti työntyisi äärimmäisen nopealla vauhdilla avaruuteen miljoonia miljardeja vuosia hajaantunutta energiaa.

Kyseisten kohteiden keskustaan asti työntyvä energia / työntävä voima puristuisi siellä taas kerran äärimmäisen tiheäksi energiaksi. Eli näiden kyseisten kohteiden keskustoissa olisi jatkuvasti äärimmäinen paine joka ei pienene koska keskustaan työntyy koko ajan lisää energiaa jossa se puristuu äärimmäiseb tiheäksi energiaksi.

Keskustaan työntyvä energia syrjäyttää sinne aikaisemmin työntyneen energian sieltä pois ja näin sitä työntyy sieltä pois päin ja sektorin laajentuminen mahdollistaa tämän äärimmäisen tiheän energian hajaantumisen / laajenemisen vähemmän tiheämmäksi.

Työntyessään pois päin kyseisen kohteen keskustasta tähän äärimmäisen tiheään energiaan absorboituu energiaa jota on työntymässä kohti tämän äärimmäisen tiheän ja massiivisen kohteen keskustaa.

Eli vain pieni osa pääsee perille tuollaisten äärimmäisen massiivisten ja tiheiden kohteiden keskustoihin asti.

Eli näitä äärimmäisen tiheitä ja massiivisia kohteita kohti työntyy äärimmäisen nopeaa energiaa jonka vauhti olisi hidastunut sitä mukaa mitä useampien uusien avaruudessa laajenevien kvarkkien läpi tätä energiaa olisi työntynyt.

Uusien laajenevien kvarkkien läpi työntymisen yhteydessä tämä äärimmäisen nopea energia olisi kiihdyttänyt laajenevissa kvarkeissa olevan energian laajenemista / hajaantumista avaruudessa isommalle ja isommalle avaruuden alueelle.

Sitä myös absorboituu laajeneviin kvarkkeihin sen mukaisesti milloin sen vauhti olisi hidastunut niin paljon että laajenevat kvarkit saisivat pysäytettyä sitä itseensä jne.

Vastaavaa äärimmäisen nopeaa energiaa työntyisi myös meidän avaruudessa laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden läpi koko ajan joka suunnasta joka suuntaan.

Se kiihdyttäisi meidän avaruudessa laajenevien kvarkkien laajenemista.

Ääretön 3 D avaruus ei olisi koskaan syntynyt. Eikä se vaikuttaisi tapahtumiin mitenkään. Sehän olisi pelkkä 3 D näyttämö joka ON ei yhtään mitään.

Näinhän Isaac Newtonkin oletti jo monta aikaa sitten. Eli että avaruus on pelkkä 3 D näyttämö joka ei vaikuta tapahtumiin.

Ehkäpä Einstein avasi fysiikan Pandoran lippaan kaareutuvan avaruuden käsitteellä.

Sitähän ei tarvita jos myös kaikki valot koostuvat suurimmaksi osaksi laajenevista pimeistä aalloista jotka vuorovaikuttavat keskenään ja kiihdyttävät toistensa laajenemista.

Jos näin, niin silloin laajenevia tähtiä ja laajenevia galakseja kohti työntyy miljardeja vuosia entropiaa kokenutta laajenevaa valoa joka sisältää hyvin pienen mittakaavan energiaa / työntävää voimaa jota törmää tähtien ja galaksien ohi työntyviin fotoneihin siten että näitä fotoneita työntämällä työnnetään enemmän kohti tähtiä ja galakseja kuin mitä niitä työnnetään niistä pois päin.

Savorinen Jukka

❤️

Onko atomien ytimien ympärillä elektroneja ollenkaan?

Atomimalli on ehtinyt muuttua eri muotoon jo aiemminkin.

Joskus oletettiin että elektronit kiertävät ytimiä jne.

Nykyään puhutaan elektroniverhoista ytimien ympärillä jne.

Entäpä kun ytimien ympärillä ei pysyttele mitään. Ytimessä olisi avaruuteen hajaantuvan energian ruuhka-alueita.

Näiden avaruuteen hajantuvan energian ruuhka-alueiden sisälle työntyisi koko ajan lisää avaruuteen hajaantuvaa energiaa. Ja koska tämä avaruuteen hajaantuva energia olisi tiheämmin näissä ruuhka-alueissa, nämä ruuhka-alueet pystyisivät absorboimaan itseensä lisää tätä avaruuteen hajaantuvaa energiaa.

Niiden sisäinen paine kasvaisi jos niissä oleva energia ei hajaantuisi koko ajan isommalle ja isommalle avaruuden alueelle.

Näistä avaruuteen hajaantuvan energian ruuhka-alueista työntyisi myös koko ajan ulos tätä avaruuteen hajaantuvaa energiaa.

Ja näin nämä laajenevan energian ruuhka-alueet kierrättäisivät avaruuteen hajaantuvaa energiaa kaikkien muiden samanlaisten laajenevien ruuhka-alueiden kanssa.

Samalla nämä laajenevan energian ruuhka-alueet automaattisesti työntävät toisiaan poispäin toisistaan samassa suhteessa kuin ne laajenevat tämän avaruuteen hajaantuvan energian avulla jota ne siis kierrättävät.

Voidaan siis todeta, että atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät laajenevaa pimeää energiaa ziljoonina erillisinä laajenevina tihentyminä joiden laajenemista ydintä kohti työntyvä fotoni voi kiihdyttää niin nopeaksi ettei niillä ole aikaa työntää toisiaan pois toisistaan yhtä nopeasti kuin ne laajenevat.

Tässä vaiheessa laajenevasta pimeästä energiasta syntyy / yhdistyy uusi rekisteröitävissä oleva elektroni joka edelleen työntyy pois päin laajenevasta ytimestä, koostuen edelleen energiasta joka laajenee / hajaantuu isommalle avaruuden alueelle.

Fyysikot siis luulevat voivansa irroittaa ytimien ympäriltä elektroneja, jotka jo ovat ytimien ympärillä, vaikka mahdollisesti saavat syntymään täysin uusia elektroneja.

Fotoneita syntyisi samalla periaatteella, mutta kauempana laajenevasta atomin ytimestä.

Vastaavasti myoneita syntyisi lähempänä laajenevaa atomin ydintä kuin mitä elektroneja.

Oleellista olisi myös se että laajenevasta atomin ytimestä ulos työntyvien erillisten ziljoonien laajenevien pimeän energian tihentymien ryhmittyminen aalloiksi sen mukaisesti miten ne kohtaavat ydintä kohti työntyviä aaltoja.

Luonnollisesti ne itse pystyisivät yhdistämään kauempana laajenevasta atomin ytimestä vastaan työntyvistä aalloista aaltoja jne.

Mielestäni fyysikkojen pitäisi ottaa tämä näkökulma huomioon.

Tästä näkemyksestä tekee erittäin mielenkiintoisen se että tähdet syntyisivät samalla periaatteella ziljoonista pimeän aineen laajenevista tihentymistä joita siis työntyy ulos galaksien keskusten laajenevista supermassiivisista kohteista.

By the way. Näitä näkemyksiäni tukevat mm. Poincaren ja Maxwellin matemaattiset kaavat.

🤔

Maxwell and Poincare proved mathematically that the nuclei of atoms expand?

and circulate the expanding repulsive force As Maxwell and Poincaré showed,

inelastic collisions lead to a vaporization of matter within fractions of a second

and the suggested solutions were not convincing.

For example, Aronson[27] gave a simple proof of Maxwell’s assertion:

Suppose that, contrary to Maxwell’s hypothesis, the molecules of gross matter actually possess more

energy than the particles. In that case the particles would, on the average, gain energy in the

collision and the particles intercepted by body B would be replaced by more energetic ones

rebounding from body B. Thus the effect of gravity would be reversed: there would be a mutual

repulsion between all bodies of mundane matter, contrary to observation.

🙂

Partially based on the calculations of Darwin, an important criticism was given Henri Poincaré 1908

He concluded that the attraction is proportional to, where S is earth’s molecular surface area,

v is the velocity of the particles, and ρ is the density of the medium. Following Laplace,

he argued that to maintain mass-proportionality the upper limit for S is at the most a ten-millionth

of the Earth’s surface. Now, drag (i.e. the resistance of the medium) is proportional to Sρv and

therefore the ratio of drag to attraction is inversely proportional to Sv. To reduce drag, Poincaré

calculated a lower limit for v = 24 · 1017 times the speed of light. So there are lower limits for

Sv and v, and an upper limit for S and with those values one can calculate the produced heat, which

proportional to Sρv3. Calculation shows, earth’s temperature would rise by 1026 degrees per second

 

Poincaré noticed, ”that the earth could not long stand such a regime.” Poincaré  analyzed waveModels

(Tommasina and Lorentz), remarking that they suffered the same problems as the particle models.

 

To reduce drag, superluminal wave velocities were necessary,

and they would still be subject to the heating problem.

After describing a similar re-radiation model like Thomson, he concluded:”Such are the

complicated hypotheses to which we are led when we seek to make Le Sage’s theory tenable”.

He also stated that if in Lorentz’ model the absorbed energy is fully converted into heat,

that would raise earth’s temperature by 1013 degrees per second.

Poincaré then went on to consider Le Sage’s theory in the context of the ”new dynamics” that had

been developed at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries,

specifically recognizing the relativity principle. For a particle theory, he remarked that

it is difficult to imagine a law of collision compatible with the principle of relativity”,

and the problems of drag and heating remain.”

Hilarious. Poincaré did not have the guts to take the idea further. His mathematics proved,

atomic nuclei are exploding and constantly recirculating exploding dark energy

which gives rise to expanding electrons and photons.

More than 100 years old mathematics of Poincare and Maxwell proves it.

🙂

Most important thing for you is to understand that no one can describe in words,

.

nor visually what the expansion of the expanding space is.

.

No one can tell what the expansion of the expanding space is based on.

.

No one can even tell what could enable the expansion of space itself.

.

In these discussions, you should always ask these questions.

.

1. What is the expansion of space based on?

.

2. What could make it possible for space itself to expand?

.

3. What happens to the expanding space when it expands?

.

It is easy to say that later there is more space in the region between galaxy clusters.

.

It is just as easy to say that god created the universe.

.

But that’s not science! Google: Savorinen. Uusi Suomi blogi and Savorinen.

.

🙂

Zeus created lightning. The expanding space create the light to stretch. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

What’s the difference between this two gods? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

🤔

Muotoilen alun tekstiä eri muotoon.

 

Avaruudessa laajenevat tähdet syntyivät ziljoonista laajenevista pimeän aineen hiukkasista / tihentymistä joita työntyy jatkuvasti ulos laajenevista supermassiivisista kohteista joita on galaksien keskuksissa.

Laajenevia galakseja syntyi keskeltä ulos päin nopeasti avaruudessa laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden alkuaikoina kun kaksi laajenevaa supermassiivista kohdetta liikkuivat läheltä toisiaan.

Pimeän aineen erilliset laajenevat tihentymät työntyivät toistensa läpi uudestaan ja uudestaan ja se sai ne laajenemaan niin nopeasti, ettei niillä ollut aikaa työntää toisiaan poispäin toisistaan yhtä nopeasti kuin ne laajenivat.

Tässä vaiheessa niistä alkoi yhdistymään uusia laajenevia tähtiä nopeasti ilman vetävää voimaa ja ilman hokkus pokkus kaareutuvaa avaruutta.

Ennustan James Webb -teleskoopin avulla havaitaan, että tähdet syntyivät ikäänkuin tyhjästä. Mutta ei tietenkään totaalisen tyhjästä, you know.

Ainakin sillä jo nyt on nähty galaksien syntyneen hyvin nopeasti näkyvän maailmankaikkeuden alkuaikoina. Tämä tukee näkemystäni siitä miten galaksit syntyivät!

Eli massiivisia ja valmiita galakseja havaitaan hyvin nuoressa näkyvässä maailmankaikkeudessa.

Laajenevat supermassiiviset kohteet galaksien keskuksissa syntyivät omissa 3 D alkuräjähdyksissä samalla periaatteella.

Nykyisin havaittava ns. taustasäteily on sitä laajenevaa valoa joka syntyi silloin kun nämä galaksien keskusten laajenevat supermassiiviset kohteet syntyivät omissa 3 D alkuräjähdyksissään valmiiksi melko kauaksi toisistansa.

Aikojen saatossa laajenevat taustasäteilyt ovat muokanneet toisistansa tasalaatuisia sitä mukaa kuin ovat kohdanneet toisiansa, vuorovaikuttaneet ja kiihdyttäneet toistensa laajenemista ja samalla vauhtia samassa suhteessa kuin aineet ja valot ovat laajentuneet avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

Laajenevat galaksit ovat suuria hiukkasia, jotka välittävät infoa kohteesta, joka on melko massiivinen ja tiheä, koska se säteilee energiaa, jolla on galaksien luonne.

Emme tietenkään pysty havaitsemaan kyseistä kohdetta, josta olemme työntymässä pois päin.

Galaksit ovat hiukkasia, jotka välittävät siitä informaatiota.

Vastaavia kohteita on äärettömässä 3 D avaruudessa äärettömästi ja ne kierrättäisivät aina olemassa ollutta energiaa / työntävää voimaa.

Niitä kohti työntyy äärimmäisen nopealla vauhdilla avaruuteen miljoonia miljardeja vuosia hajaantunutta energiaa.

Kyseisten kohteiden keskustaan asti työntyvä energia / työntävä voima puristuu siellä taas kerran äärimmäisen tiheäksi energiaksi. Eli näiden kyseisten kohteiden keskustoissa on jatkuvasti äärimmäinen paine joka ei pienene koska keskustaan työntyy koko ajan lisää energiaa jossa se puristuu äärimmäisen tiheäksi energiaksi.

Keskustaan työntyvä energia syrjäyttää sinne aikaisemmin työntyneen energian sieltä pois ja näin sitä työntyy sieltä pois päin ja sektorin laajentuminen mahdollistaa tämän äärimmäisen tiheän energian hajaantumisen / laajenemisen vähemmän tiheämmäksi.

Työntyessään pois päin kyseisen kohteen keskustasta tähän äärimmäisen tiheään energiaan absorboituu energiaa jota on työntymässä kohti tämän äärimmäisen tiheän ja massiivisen kohteen keskustaa.

Eli vain pieni osa pääsee perille tuollaisten äärimmäisen massiivisten ja tiheiden kohteiden keskustoihin asti.

Eli näitä äärimmäisen tiheitä ja massiivisia kohteita kohti työntyy äärimmäisen nopeaa energiaa jonka vauhti on hidastunut sitä mukaa mitä useampien uusien avaruudessa laajenevien kvarkkien läpi tätä energiaa on työntynyt.

Uusien laajenevien kvarkkien läpi työntymisen yhteydessä tämä äärimmäisen nopea energia on kiihdyttänyt laajenevissa kvarkeissa olevan energian laajenemista / hajaantumista avaruudessa isommalle ja isommalle avaruuden alueelle.

Sitä myös absorboituu laajeneviin kvarkkeihin sen mukaisesti milloin sen vauhti on hidastunut niin paljon että laajenevat kvarkit saisivat pysäytettyä sitä itseensä.
#Google #Savorinen #tiede #kosmologia #fysiikka #kaikenteoria #lue #miten #maailmankaikkeus #toimii #八

🤔

The expanding stars in space were born from zillions of expanding dark matter particles / densifications that are constantly pushed out of the expanding supermassive objects in the centers of galaxies.

Expanding galaxies were formed from the center outwards in the early days of the rapidly expanding visible universe in space when two expanding supermassive objects moved close to each other.

The separate expanding condensations of dark matter pushed through each other again and again and it caused them to expand so fast that they didn’t have time to push each other away from each other as fast as they were expanding.

At this point, they began to coalesce into new expanding stars quickly without a pulling force and without the ever-curving space.

I predict that with the help of the James Webb telescope, it will be discovered that the stars were born as if from nothing. But of course not out of nowhere, you know.

At least it has already seen that galaxies were born very quickly in the early days of the visible universe. This supports my view of how galaxies formed!

That is, massive and ready-made galaxies are observed in the very young visible universe.

Expanding supermassive objects in the centers of galaxies were created in their own 3D Big Bangs on the same principle.

Nowadays, the so-called background radiation is the expanding light that was created when these expanding supermassive objects in the centers of galaxies were born in their own 3D big bangs quite far from each other.

Over the ages, the expanding background radiations have shaped each other into equal quality as they have encountered each other, interacted and accelerated each other’s expansion and at the same time speeded up in the same proportion as matter and light have expanded in space outward into the already existing space.

Expanding galaxies are large particles that convey information about an object that is quite massive and dense because it emits energy that has the character of galaxies.

Of course, we cannot detect the object in question that we are moving away from.

Galaxies are particles that convey information about it.

There are an infinite number of similar objects in the infinite 3D space and they would always recycle the existing energy / pushing force.

Millions of billions of years of scattered energy are pushing towards them at an extremely fast speed into space.

The energy/pushing force pushed to the center of the objects in question is once again compressed there into extremely dense energy. In other words, there is constantly extreme pressure in the centers of these objects, which does not decrease because more energy is pushed into the center all the time, where it is compressed into extremely dense energy.

The energy pushed into the center displaces the energy that was previously pushed there, and thus it is pushed away from there, and the expansion of the sector enables the dispersion / expansion of this extremely dense energy into a less dense one.

Pushing away from the center of that object into this extremely dense energy absorbs energy that is being pushed towards the center of this extremely dense and massive object.

In other words, only a small part can reach the centers of such extremely massive and dense objects.

That is, extremely fast energy is pushed towards these extremely dense and massive objects, the speed of which has slowed down as this energy has been pushed through more new quarks expanding in space.

In the context of pushing through new expanding quarks, this extremely fast energy has accelerated the expansion / dispersion of the energy in the expanding quarks in space into a larger and larger region of space.

It is also absorbed into the expanding quarks according to when its speed has slowed down so much that the expanding quarks could stop it.

#Google #Savorinen #science #cosmology #physics #theoryofeverything #read #how #theworld #works #八

 

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu