Savorinen toteaa, loppuvuosi 2022 oli hyvin erikoinen ja se ei ihan heti toistu.

Also english downstairs, you know 🙂

Maapalloa aktivoitiin neljännen kerran isosti lyhyelle aikaa 8.12.2022.

Aktivoitumiset alkoivat 12.8.2022 ja siitä mm. Pakistanin valtavat rankkasateet ja tulvat.

8.12.2022 Aurinko, Maapallo, Kuu ja Mars erittäin suoralla linjalla keskenään.

Kuu peitti Marsin näkyvistä 44 minuutin ajaksi. Iso vaikutus oli sillä pimeän energian hiukkasiin jotka olivat peräisin Auringosta, Maapallosta ja Marsista. Ja jotka siis linjautumien aikana työntyvät vastapalloon toistensa kanssa siten että toistensa läpi työntyessään ne vuorovaikuttavat voimakkaasti ja saavat toisissansa olevan energian hajaantumaan isommalle avaruuden alueelle, jolloin todennäköisyys kohdata seuraava vastaan työntyvä pimeän energian hiukkanen kasvaa jne jne. Tämän takia näitä pimeän energian hiukkasia työntyy linjautumisten aikana vähemmän Maapallon läpi. Eli niitä törmää enemmän Maapallon atomien ytimiin.

Se aktivoi Maapalloa sisältä ja viiveellä on sitten nähty mitä siitä seurasi ympäri Maapalloa. Jos olet seurannut näitä sään ääri-ilmiöitä maailmalla, you know.

Näitä on helppo ennakoida etukäteen kun ymmärtää millaista aine oikeasti on.

Näin ennakoin loppuvuotta 2022 syyskuussa

Tällä videolla käyn läpi miten ennakointini onnistui.

Syksyllä opin että helpointa on ennakoida näitä rankkasateita ja tulvia. Lumimyrskyjä ja lumivyöryjä.

Erittäin hyvin osuivat kohdilleen myös voimakkaimmat hurrikaanit ja Supertaifuunit.

17.9 ja 26.9 tupla tuplana.

Hurrikaani Fiona ja Supertaifuuni Nandamol 17.9 kun Aurinko, Maapallo ja Neptunus linjautuivat. Ja juuri 17.9 uutisoitiin niiden voimistuneen yllättävän nopeasti. Varsinkin Nandamolin joka rantautui hyvin voimakkaana Japaniin. Hurrikaani Fiona erikoisen voimakkaana Kanadaan.

Neptunuksella on iso rooli juuri sen takia että se on kaukana meistä ja näin Neptunuksen atomien ytimistä peräisin olevat pimeän energian hiukkaset kohtaavat linjautumisten aikana kauan aikaa Auringosta ja Maapallosta peräisin olevia pimeän energian hiukkasia jne.

Hurrikaani Ian ja Supertaifuuni Noru 26.9 kun Aurinko, Kuu, Maapallo ja Jupiter linjautuivat.

Erikoisuutena vielä 8.11.2022 Rare November Hurrikaani Nicole kun Aurinko, Maapallo, Kuu ja Uranus linjautuivat.

Sattumoisin 1935 Rare November hurrikaani Yankeen aikana oli linjautumana Aurinko, Kuu, Maapallo ja Uranus.

Tuohon on kun ottaa mukaan Intiaan 15 vuoteen voimakkaimpana rantautuneen Rare December sykloonin. Mandaus muistaakseni oli nimeltään. Ja se siis voimistui myös linjautuman aikana joka oli joulukuun 8 päivä, niin huh huh. Melkoisia sattumia ollut koko loppuvuosi 2022 täynnä. Ja vieläpä ennakoitavissa olevia ”sattumia”.

Ja ei näitä joka vuosi ole näitä isoja linjautumia joissa linjassa on mukana myös Kuu.

Loppuvuodesta 2022 näitä isoja aktivoitumisia oli 4/5.

Eli Mars ja kaikki kaasuplaneetat ovat ryhmittyneet samalle puolelle Aurinkoa. Epätasapaino Aurinkokunnassa saa aikaan sen että vettä ja lunta tulee jonnekin isosti. Ja toisaalle taas kuivuutta pitkäksi aikaa.

Eli vain Aurinko, Maapallo ja Neptunus linjautumassa ei ollut Kuu mukana.

Oli Hyvin erikoinen loppuvuosi 2022 siis.

Vastaavaa tuskin ihan heti nähdään planeettojen toimesta.

Erikseen ovat sitten nämä voimakkaat energiapulssit Aurinkokunnan ulkopuolelta, sekä maasuuntaiset Auringonpurkaukset.

Tulivuoria on myös aktivoitunut paljon loppuvuodesta 2022 ja myös sitä ennakoin 9.9.2022 videollani.

Maanjäristyksiä on ollut ryöppyinä 10.9 täydenkuun eli Aurinko, Maapallo ja Kuu linjautuman jälkeen. Sekä 8.11.2022 Aurinko, Maapallo, Kuu ja Uranus jälkeen.

Mielenkiintoista seurata miten Maapallo rauhoittuu kevään aikana kun näitä isoja aktivoitumisia ei enää ole.

Palautuminen yleensä ei onnistu niin hyvin kuin sisäisen paineen kasvattaminen.

Siitä on ollut merkkejä myös tämän 8.12.2022 linjautumisen jälkeen.

Eli kun ajattelee kokonaisuutena loppuvuotta 2022, niin Maapalloa pumpattiin ylimääräisellä energialla isosti neljä kertaa. 12.8.2022, 26.9.2022, 8.11.2022 ja 8.12.2022.

Nyt Maapallon pitäisi sitten pystyä palautumaan tuosta mahdollisimman tasapainoisesti. Jos se ei onnistu, niin siitä seuraa näitä maanjäristyksiä normaalia enemmän.

By the way. Olisi todella mielenkiintoista tietää onko Maapallon akselinsa ympäri pyöriminen jatkanut nopeutumistaan.

Muutama vuosi sitten alkoi vauhti kiihtymään. Sattumoisin Jupiter siirtyi juuri niihin aikoihin samalle puolelle Aurinkokuntaa kuin muut kaasuplaneetat.

Siis samoihin aikoihin kun korona ilmestyi. Eikös korona ole muuntautunut aina loppuvuodesta eli silloin kun Maapallo on ollut Auringon ja kaasuplaneettojen välisellä alueella?

Se on aikas pienen mittakaavan energiaa tuo pimeä energia jota atomien ytimet keskenään kierrättävät.

Se sama energia joka meidän soluja energisoi täydenkuun aikana siten että lataudumme tehokkaasti ja nukumme makeasti, mutta lyhyempiä yöunia kuin muulloin. Sekin jo tieteellisesti tutkittu tosiasia.

Mielenkiintoista ja maailmankuvaa mullistavaa uutta vuotta 🙂

Savorinen

🙂

The earth was activated for the fourth time in a big way for a short time on December 8, 2022.

The activations started on August 12, 2022, and since then, e.g. Heavy rains and floods in Pakistan.

8.12.2022 Sun, Earth, Moon and Mars in a very straight line with each other.

The moon covered Mars from view for 44 minutes. It had a big effect on dark energy particles that originated from the Sun, Earth and Mars. And which, during the alignments, push into the opposite sphere with each other, so that when they push through each other, they interact strongly and cause the energy in each other to spread over a larger area of space, in which case the probability of encountering the next dark energy particle that pushes against you increases, etc., etc. Because of this, fewer of these dark energy particles are pushed during the alignments Through the globe. That is, more of them collide with the nuclei of the Earth’s atoms.

It activates the Earth from the inside and with a delay we have then seen what followed around the Earth. If you have followed these extreme weather phenomena around the world, you know.

It is easy to predict these in advance when you understand what the substance is really like.

This is how I foresee the end of the year 2022 in September. Sorry, it is with my motherlaguage

In this video, I go through how my prediction was successful. With english now.

In autumn, I learned that the easiest thing is to predict these heavy rains and floods. Snowstorms and avalanches.

Even the strongest hurricanes and Supertyphoons hit their targets very well.

17.9 and 26.9 double double.

Hurricane Fiona and Supertyphoon Nandamol on 17.9 when the Sun, Earth and Neptune aligned. And just on 17.9 it was reported that they had strengthened surprisingly quickly. Especially Nandamolin, who landed very strongly in Japan. Hurricane Fiona especially strong in Canada.

Neptune plays a big role precisely because it is far from us and thus the dark energy particles originating from the nuclei of Neptune’s atoms meet during the alignments for a long time the dark energy particles originating from the Sun and the Earth, etc.

Hurricane Ian and Supertyphoon Noru on 26.9 when the Sun, Moon, Earth and Jupiter aligned.

As a special feature on November 8, 2022, Rare November Hurricane Nicole when the Sun, Earth, Moon and Uranus aligned.

Coincidentally, during the 1935 Rare November hurricane Yankee, the Sun, Moon, Earth and Uranus were aligned.

That includes the Rare December cyclone that made landfall in India as the strongest in 15 years. As I remember, it was called Mandaus. And it also intensified during the alignment, which was December 8th, so huh huh. The whole end of 2022 was full of quite a few coincidences. And even predictable ”coincidences”.

And not every year there are these big alignments where the Moon is also included in the alignment.

By the end of 2022, there were 4/5 of these big activations.

So Mars and all the gas planets are grouped on the same side of the Sun. An imbalance in the Solar System causes water and snow to come somewhere big. And on the other hand, drought for a long time.

That is, only the Sun, Earth and Neptune aligning, the Moon was not included.

So it was a very special end of 2022.

The equivalent is hardly immediately seen by the planets.

Then there are these powerful energy pulses from outside the Solar System, as well as Earth-oriented Solar flares.

Volcanoes have also activated a lot in the end of 2022 and I also predicted that in my video on September 9, 2022.

There have been a flurry of earthquakes since the 10.9 full moon, i.e. Sun, Earth and Moon aligned. And after 8.11.2022 Sun, Earth, Moon and Uranus.

It’s interesting to watch how the Earth calms down during the spring when these big activations are no longer there.

Recovery is usually not as successful as increasing the internal pressure.

There have been signs of that even after this alignment on December 8, 2022.

So when you think about the end of 2022 as a whole, the Earth was pumped with extra energy big four times. 12.8.2022, 26.9.2022, 8.11.2022 and 8.12.2022.

Now the Earth should be able to recover from that as balanced as possible. If it doesn’t succeed, then these earthquakes will follow more than normal.

By the way. It would be really interesting to know if the rotation of the Earth around its axis has continued to accelerate.

A few years ago, the pace started to pick up. Coincidentally, Jupiter moved to the same side of the Solar System as the other gas planets around that time.

That is, around the same time when Korona appeared. Hasn’t Corona been transformed since the end of the year, that is, when the Earth has been in the area between the Sun and the gas planets?

It is rather small-scale energy, that dark energy that the nuclei of atoms circulate among themselves.

The same energy that energizes our cells during the full moon so that we recharge efficiently and sleep sweetly, but with shorter nights sleep than usual. That’s already a scientifically studied fact.

An interesting and worldview-changing new year 🙂

Savorinen

🙂

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu