Do the cold of winters and the La Nina phenomenon follow the spots of the sun? Myös suomeksi.

Also english

”Keskusteltiin viime kuussa tämän La Nina ilmiön merkkamisesta.

Viime kuuhun asti taulukossa kaikki luvut olivat ”mustia”.

Nyt on herätty siihen, että La Nina onkin ollut päällä jo elokuusta alkaen, sinisiä

Seuraako talvien kylmyys ja La Nina ilmiö auringon pilkkujaksoja

35 vuotta sitten 1986 oli minimi ja talvet 1985-1987 olivat tosi kylmiä

20 vuotta sitten oli voimakas La Nina, pilkkuminimin jälkeen 1996. Vuosituhannen lopussa pääsi Helsingissä hiihtämään joka talvi ja aamuisin piti etsiä autoa lumikinoksista

10 vuotta sitten pilkkuminimi oli 2008 ja seuraavat talvet olivat lumisia.

Nyt La Ninan odotetaan jatkuvan kesään asti ja ainakin tämä talvi on kylmä ja luminen. Hiilidioksidilla ei ole näihin muutoksiin ollut mitään vaikutusta.”

https://www.tiede.fi/keskustelu/69398/golf-virran-reittimuutokset-aiheuttavat-mm-enson-auringon-saatelemana-itatuulisen

Tämäpä se onkin mielenkiintoista 😃

Tähän ensin tämä

”Tutkijat perustavat havaintonsa 28. huhtikuuta havaittuun poikkeuksellisen voimakkaaseen nopeaan radiopurkaukseen, joka tuli tunnetun magnetarin suunnalta. Noin 50 tutkijasta koostuvan ryhmän mukaan signaali oli jopa kolme tuhatta kertaa voimakkaampi kuin aiemmin magnetareihin yhdistetyt purkaukset.”

https://tekniikanmaailma.fi/miljardin-auringon-voimalla-valahtanyt-nopea-radiopurkaus-jaljitettiin-linnunradan-neutronitahteen-magnetar-teoria-sai-vahvistusta/

Ja sitten asiaan 😃

Eli aina kun Aurinko ei ole aktiivinen, laskee Aurinkokunnan suojataso siten että esim. näistä magnetareista peräisin olevissa energiapulsseissa oleva energia pääsee paljon täysimääräisempänä Aurinkokunnan sisälle ja näin planeettojen ja Auringon sisälle paljon enemmän energiaa kerta-annoksina kuin silloin kun Aurinko on aktiivinen ja ”kykenee” pitämään Aurinkokunnan suojakenttää yllä.

Ja sitten tämä samasta jutusta.

””MAGNETAR-TEORIAA eivät tukeneet aikaisemmat omasta galaksistamme tehdyt magnetar-havainnot, sillä niiden vapauttama energia oli huomattavasti heikompi kuin muista galakseista tulevat FRB:t.””

Niin, jos aikaisemmat energiapulssit oman galaksimme magnetareista ovat ajoittuneet sellaiselle ajalla jolloin Aurinko on ollut aktiivinen, niin eihän näistä magnetareista peräisin olevaa energiaa silloin ole päässyt niin paljon Aurinkokunnan sisälle.

Mitä tulee näihin muista galakseista peräisin oleviin magnetar-havaintoihin, niin on erittäin tärkeää ymmärtää tuollaisen energiapulssin sisältävän sekä rekisteröitävissä olevia hiukkasia / tihentymiä, sekä rekisteröimättömiä laajenevia laajenevan työntävän voiman tihentymiä.

Ja tätä pimeää laajenevaa työntävää voimaa nämä energiapulssit sisältävät erittäin paljon enemmän kuin havaittavaa rekisteröitävissä olevaa energiaa.

Ja sitten taas asiaan.

Eli koska entropia vaikuttaa myös näihin magnetareista peräisin olevien energiapulssien laajeneviin tihentymiin, niin mitä pidemmän matkan energiapulssit avaruudessa liikkuvat, sitä enemmän siitä ehtii matkan aikana laajentua rekisteröitävissä oleviksi laajeneviksi fotoneiksi.

Ja tässä olisi siis selitys tähän

”””MAGNETAR-TEORIAA eivät tukeneet aikaisemmat omasta galaksistamme tehdyt magnetar-havainnot, sillä niiden vapauttama energia oli huomattavasti heikompi kuin muista galakseista tulevat FRB:t”

Ja nyt koko jutun pihvi 😃

Huhtikuun 28 päivä 2020 Aurinkokunnan sisälle pääsi työntymään oman galaksimme magnetarista peräisin oleva energiapulssi hyvin täysimääräisenä ja se aktivoi koko Aurinkokunnan.

Planeetat, sekä Auringon.

Tästä on olemassa selkeät todisteet.

Maapallolla Atlantilla ennätykselliset 30 nimettyä myrskyä.

Eli avaruudessa laajenevan Maapallon keskusta aktivoitui tuon magnetarista peräisin olleen energian takia ja näin Maapallon keskustaan pysähtyi kesällä 2020 paljon normaalia enemmän galaksin keskustasta peräisin olevaa laajenevaa pimeää ainetta joka laajeni Maapallon sisälle työntymisen jälkeen uudeksi havaittavaksi laajenevaksi aineeksi josta osa uutta laajenevaa vettä.

Viiveellä tätä uutta laajenevaa vettä työntyi ulos laajenevasta Maapallosta kaasun muodossa ja aiheutti Atlantilla ennätykselliset 30 nimettyä myrskyä.

Myöhemmin kaasu luonnollisesti tiivistyi ylhäällä vedeksi ja satoi alas lumena ympäri Maapalloa.

Ps. Jutussa väitettiin ettei olisi havaittu voimakkaita energiapulsseja oman galaksimme magnetareista aikaisemmin, mutta 2004 joulukuun 27 päivä semmoinen havaittiin.

😃
.
.

😃

“There was a discussion last month about marking this La Nina phenomenon.

Until last month, all figures in the table were “black”.

It has now been revived that La Nina has been on since August, blue

Is the cold of winters and the La Nina phenomenon followed by periods of sunspot

35 years ago 1986 was the minimum and the winters 1985-1987 were really cold

20 years ago there was a powerful La Nina, after the comma minimum in 1996. At the end of the millennium, you could ski in Helsinki every winter and in the mornings you had to look for a car in the snowdrifts.

10 years ago the dot name was 2008 and the following winters were snowy.

Now La Nina is expected to continue until the summer and at least this winter is cold and snowy. Carbon dioxide has had no effect on these changes. ”

https://www.tiede.fi/keskustelu/69398/golf-virran-reittimuutokset-aiheuttavat-mm-enson-auringon-saatelemana-itatuulisen

Here it is interesting 😃

Here’s this first

”Scientists base their findings on the exceptionally strong rapid radio burst observed on April 28, which came from the direction of a well-known magnet. According to a group of about 50 scientists, the signal was up to three thousand times stronger than the bursts previously combined with magnets.”

https://tekniikanmaailma.fi/miljardin-auringon-voimalla-valahtanyt-nopea-radiopurkaus-jaljittiin-linnunradan-neutronitahteen-magnetar-teoria-sai-vahvistusta/

And then to the matter 😃

That is, whenever the Sun is not active, the Sun’s protection level decreases so that, for example, the energy in the energy pulses from these magnets enters the Solar System much more fully and thus the planets and the Sun much more in single doses than when the Sun is active and ”able” to hold The solar protection field above.

And then this same thing.

”” MAGNETAR THEORY was not supported by previous magnetar observations of our own galaxy, as the energy they released was significantly weaker than FRBs from other galaxies. ””

So, if the previous energy pulses from the magnets of our own galaxy are timed at a time when the Sun has been active, then not so much energy from these magnets has gotten inside the Solar System.

With respect to these magnetar observations from other galaxies, it is very important to understand that such an energy pulse contains both recordable particles / densities, as well as unregistered expanding expanding thrust densities.

And with this dark expanding pushing force, these energy pulses contain very much more than detectable recordable energy.

And then again.

That is, since entropy also affects these expanding densities of energy pulses from magnets, the longer the distance the energy pulses move in space, the more it has time to expand into registrable expandable photons during the journey.

And so here would be the explanation for this

”” ”MAGNETAR THEORY was not supported by previous magnetar observations of our own galaxy, as the energy they released was significantly weaker than FRBs from other galaxies.”

And now the whole thing steak 😃

On April 28, 2020, the energy pulse from the magnetar of our own galaxy got very full inside the solar system and activated the entire solar system.

Planets, as well as the Sun.

There is clear evidence of this.

There are a record 30 named storms on Earth in the Atlantic.

In other words, the center of the space-expanding Earth was activated by that energy from the magnetar, and in the summer of 2020 much more expanding dark matter from the center of the galaxy stopped in the center of the Earth.

With a delay, this new expanding water pushed out of the expanding Earth in the form of gas and caused a record 30 named storms in the Atlantic.

Later, the gas naturally condensed at the top into water and rained down like snow around the Earth.

By the way, The story claimed that no strong energy pulses had been observed from the magnets of our own galaxy before, but on December 27, 2004, such a thing was observed.

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu