Full moon monitor – results parallel regardless of living environment. Myös…

Also english 😃

Täysikuu valvottaa – tulokset samansuuntaisia riippumatta asuinympäristöstä
Täysikuun lähestyessä ihmiset menevät nukkumaan myöhemmin ja nukkuvat lyhyemmän aikaa. Uusi tutkimus vertaili satojen eri puolilla maailmaa elävien ihmisten unirytmejä.

https://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/taysikuu-valvottaa-tulokset-samansuuntaisia-riippumatta-asuinymparistosta.html

””Hypoteesimme on, että havaitsemamme käyttäytymiskaavat ovat seurausta sopeutumisesta. Sen ansiosta esivanhempamme pääsivät iltaisin hyödyntämään luonnollisen valon määrän vaihtelua, joka seurasi kuunkierrosta”, selittää Leandro Casiraghi Washingtonin yliopistosta.”

Minun hypoteesini mukaan tuo ei selity nykyisen atomimallin avulla 😃

Olin viime yönä erittäin pirteä ja menin nukkumaan vasta aamulla 6,01 ja heräsin äsken suhteellisen virkeänä.

Täysikuu, kyllä.

Mutta Auringon takana Jupiter ja Saturnus.

Eli näinköhän uudenkuun aikana aivojen sisällä pienen mittakaavan vastapalloon ”törmäyksiä”, joista vapautuu aivoihin energiaa joka pitää ihmiset virkeämpinä?

Nykyisen fysiikan mukaan näitä pienen mittakaavan hiukkasten törmäyksiä ei taphtuisi ilmeisesti ollenkaan.

Minä taas oletan että myös nämä pienen mittakaavan tihentymät laajenevat ja kierrättävät keskenään laajenevaa työntävää voimaa ja näin esim. avaruudessa laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista ja samalla laajenevien valojen vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

Tässä vanha videoni jossa pienen mittakaavan laajenevien tihentymien liikeradat kohtaavat, ne työntyvät toistensa läpi, kiihdyttäen toistensa laajenemista ja näin niistä vapautuu ”paljon” enemmän energiaa ympäristöön jne.

Katso ajatuksella. Kuuntele, pohdi, katso uudestaan, sisäistä, hahmota ja ymmärrä 🙂

Ei edes vaikeaa 😃

😃
.
.

😃

With googletranslation

”Full moon monitor – results parallel regardless of living environment
As the full moon approaches, people go to bed later and sleep for a shorter time. The new study compared the sleep rhythms of hundreds of people around the world.”

https://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/taysikuu-valvottu-tulokset-samansuuntaisia-riippumatta-asuinymparistosta.html

“” Our hypothesis is that the patterns of behavior we observe are the result of adaptation. It allowed our ancestors to take advantage of the variation in the amount of natural light that followed the lunar cycle in the evenings, ”explains Leandro Casiraghi of the University of Washington.”

According to my hypothesis, that is not explained by the current atomic model 😃

I was very perky last night and only went to bed at 6.01 in the morning and just woke up relatively refreshed.

Full moon, yes.

But behind the Sun are Jupiter and Saturn.

That is, during this New Moon, small-scale counter-collisions “collisions” within the brain that release energy into the brain that keeps people refreshed?

According to current physics, these collisions of small-scale particles would apparently not occur at all.

I, on the other hand, assume that these small-scale densities also expand and circulate the expanding pushing force, and thus, for example, expansive lights in space interact with each other, accelerating each other’s expansion and at the same time accelerating the expanding light in the same proportion as substances and lights expand.

Here’s my old video where the trajectories of small-scale expanding densities meet, they push through each other, accelerating each other’s expansion and thus releasing “much” more energy into the environment, and so on.

Look with thought. Listen, ponder, look again, inner, perceive and understand 🙂

Not even difficult

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu