Terveiset teille Jari Sarasvuo, Valtaoja, Enqvist ja Räsänen

Also english

Ei kaareutuvan avaruuden olemassa oloa ole todistettu aukottomasti olemassa olevaksi.

Laajeneva avaruus on keisari alasti.

Katso video ajatuksella 😃

Kuuntele, ajattele, hahmota,katso vaikka uudestaan ja ymmärrä 😃

Avaruudessa laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista ja näin laajenevien valojen vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

Ja tämähän on jo todistettu tieteellisesti.

Ja sinäkin hyväksyisit asian jos Einstein ei olisi tempaissut hatustaan uutta jumalaa jolle antoi nimeksi kaareutuva avaruus.

Nyt kuitenkin uskot tuon jumalan, kaareutuvan avaruuden olemassa oloon. Ja syyllinen tähän on Einstein. Ja sinä itse.

Ajatellaan että Einstein olisi esittänyt saman kuin minä eli että atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät pimeää laajenevaa työntävää voimaa jolla on mm. laajenevan valon luonne.

Hän olisi kertonut että esim. Auringon ohi työntyvän laajenevan valon liikerata taipuu kohti Aurinkoa, koska miljardeja vuosia avaruudessa laajentunut valo, jota Aurinkoakin kohti työntyy, sisältää työntävää voimaa joka työntää Auringon ohi työntyviä fotoneita kohti Aurinkoa.

Einstein olisi ennustanut että Auringonpimennyksen aikana tämä voitaisiin todistaa havainnoimalla Auringon taustalla olevia tähtiä joiden paikka tiedetään.

Ja sitten asia olisi todistettu tieteellisesti.

Eikä kellekään ikinä missään enää tuon jälkeen olisi tullut mieleen esittää idioottimaista väitettä hokkus pokkus avaruudesta joka muka kaareutuu, laajenee, aaltoilee, kiertyy, venyy ja paukkuu aina sen mukaan mitä jonkun havainnon selittämiseen tarvitaan.

Vain luuserit selittävät havaintoja hokkus pokkus avaruudella, koska eivät kykene selittämään havaintoja avaruudessa liikkuvien ja avaruudessa muuttuvien systeemien avulla.

Hokkus pokkus avaruudelle on helppo antaa ominaisuuksia joiden avulla hokkus pokkus avaruus tekee sitä ja tätä aina sen mukaan mitä milloinkin pitää selittää ilman että oikeasti selittää yhtään mitään.

Laajeneva avaruus on keisari alasti

😃

Laajeneva avaruus on huuhaata

Kaareutuva avaruus on huuhaata

Aaltoileva avaruus on huuhaata

Kiertyvä avaruus on huuhaata

Mitään näistä hokkus pokkus avaruuksista ei tarvita.

Riittää että valot koostuvat suurimmaksi osaksi meille pimeistä laajenevista aalloista jotka vuorovaikuttaessaan toistensa kanssa, kiihdyttävät toistensa laajenemista ja saavat näin toistensa vauhdin kiihtymään samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

Kun tämän ymmärtää ja hahmottaa, ymmärtää ettei tuollaisia hokkus pokkus avaruuksia tarvita.

Samalla selittyvät monet tähän asti mysteereinä pysyneet asiat ilman selittämättömiä pimeitä aineita, pimeitä energioita, vetäviä voimia jne.

Kuten myös

1. Valon kosmologinen punasiirtymä

2. Ns. gravitaatiolinssi-ilmiö

3. Ns. gravitaatiopunasiirtymä

4. Kaksoisrakokoe

5. Miten valot ”osaavat” aina liikkua valolle ominaisella vauhdilla.

😃

Avaruudessa laajenevien ja toistensa kanssa vuorovaikuttavien valojen muodostamilla laajenevilla energiakentillä eri suuruiset sisäiset paineet eri alueilla = selitys valon yleiselle punasiirtymälle.

1. Laajenevalla valolla on paljon massaa, mutta meidän laitteilla ei voida rekisteröidä laajenevien valojen meille pimeitä laajenevia aaltoja jotka ovat sitä laajenevaa työntävää voimaa jota kaikki laajenevat atomien ytimet toistensa kanssa kierrättävät.

2. Voimme tutkia laajenevaa valoa rekisteröitävissä olevien fotoneiden avulla.

3. Laajenevat fotonit ovat erittäin pieni osa laajenevasta valosta. Ne ovat ikäänkuin laajenevan valon aaltojen vaahtopäitä.

4. Laajenevan valon aaltoluonne työntyy esiin rekisteröitävissä olevien fotoneiden avulla.

5. Lähetä kaksoisrakokokeessa liikkeelle yksittäisiä fotoneita ja katso minne laajenevan valon meille pimeät aallot niitä kuljettavat.

6. Laajenevien valojen meille pimeät aallot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

7. Mitä tiheämmin laajenevan valon aaltojen erillisiä laajenevia tihentymiä on, sitä suurempi on laajenevien valojen muodostaman laajenevan energiakentän sisäinen paine ja sitä voimakkaammin laajeneva energiakenttä hajaantuu / laajenee avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

8. Galaksijoukkojen välisillä suurilla ”tyhjillä” avaruuden alueilla laajenevien valojen muodostaman laajenevan energiakentän tiheys ei ole niin suuri kuin galaksijoukkojen sisäisesti.

9. Pienemmän sisäisen paineen takia laajenevan valon vauhti ei kiihdy pois päin omasta galaksijoukosta niin nopeasti kuin laajenevien valojen vauhti kiihtyy edessä päin olevien galaksijoukkojen sisällä.

10. Kun vanha laajeneva valo lopulta työntyy jonkun toisen laajenevan galaksijoukon sisälle tai sen ohi, uusi energisempi ja vähän nopeampi laajeneva valo kiihdyttää vanhan laajenevan valon vauhdin samaksi kuin omansa ja näin vanha laajeneva valo venyy eli yleisesti punasiirtyy.

11. Mitä useamman galaksijiukon läpi / ohi vanha laajeneva valo on työntynyt, sitä venyneempää eli yleisesti punasiirtyneempää laajeneva valo on.

Laajeneva valo vs. laajeneva avaruus.

1. Avaruus ei säteile infoa. Avaruutta ei voi yrittää manipuloida siten että siitä saisi infon. Eli laajeneva avaruus on täysin uskonvarainen käsite. Laajeneva avaruus on keisari alasti.

2. Valoa voidaan tutkia tieteellisesti. Jos ja kun valot laajenevat ja vuorovaikuttavat toistensa kanssa, voimme muuttaa laajenevan valon liikerataa miljardeja vuosia vanhan laajenevan valon avulla järjestämällä tieteellisen kokeen.

Minkä takia kosmologit uskovat hatusta tempaistun laajenevan avaruuden olemassaoloon vaikka eivät voi todistaa sellaisen olemassaoloa tieteellisesti?!?

Laajeneva avaruus on vastaava käsite kuin antiikinajan jumalat olivat.

🤔

Ps. Supernovista vapautuu nopeasti paljon laajenevaa valoa ja nämä laajenevat valot muodostavat tiheän laajenevan energiakentän jonka sisäinen paine on suurempi kuin laajenevista tähdistä peräisin olevilla laajenevien valojen muodostamilla laajenevilla energiakentillä.

Joten eipä tämä havainto ole mitenkään omituinen. Päinvastoin.

Maailmankaikkeuden laajenemisnopeuden uusi mittaus aiheutti ongelman

😃
.
.

😃

The existence of no curved space has been proven to exist seamlessly.

The expanding space is the emperor naked.

Watch the video with the thought 😃

Listen, think, figure, even look again and understand 😃

In space, expanding lights interact with each other, accelerating each other’s expansion, and thus the pace of expanding lights accelerates in proportion to the expansion of matter and light.

And this has already been scientifically proven.

And you, too, would accept it if Einstein had not snatched from his hat a new god named Curved Space.

Now, however, you believe in the existence of that god, a curved space. And the culprit for this is Einstein. And you yourself.

It is thought that Einstein would have presented the same as me, that is, that the nuclei of atoms expand and recycle a dark expanding pushing force that has e.g. the nature of the expanding light.

He would have said that, for example, the trajectory of expanding light protruding past the Sun bends towards the Sun, because billions of years of space-expanded light that protrudes toward the Sun contains a pushing force that pushes photons protruding past the Sun toward the Sun.

Einstein would have predicted that during the Eclipse, this could be proved by observing the stars behind the Sun whose location is known.

And then the matter would have been scientifically proven.

And no one, ever after that, would have thought of making an idiotic argument about the hokkus puck of space that supposedly curves, expands, waves, twists, stretches and bangs always according to what is needed to explain someone’s observation.

Only losers explain observations by hokkus pokkus in space because they are unable to explain observations using space-moving and space-changing systems.

Hokkus pokkus space makes it easy to give features that allow hokkus pokkus space to do it and this always according to what ever needs to be explained without really explaining anything at all.

The expanding space is the emperor naked

😃

The expanding space is a buzz

The curving space is a hoax

The undulating space is a buzz

The orbiting space is a buzz

None of these hokkus kick spaces are needed.

It is enough that the lights consist for the most part of us dark expanding waves which, when interacting with each other, accelerate each other’s expansion and thus cause each other’s momentum to accelerate in the same proportion as matter and light expand.

Once this is understood and outlined, one understands that such hokkus pokkus spaces are not needed.

At the same time, many things that have remained mysteries so far are explained without unexplained dark matter, dark energies, driving forces, and so on.

As well as

1. The cosmological redshift of light

2. The so-called gravitational lens phenomenon

3. The so-called gravitational redshift

4. Double slit test

5. How lights always ”know” to move at the pace characteristic of light.

😃

With expanding energy fields formed by lights expanding in space and interacting with each other, internal pressures of different magnitudes in different regions = an explanation for the general redshift of light.

1. Expanding light has a lot of mass, but our devices cannot register the dark expanding waves of expanding light that are the expanding pushing force that all expanding atomic nuclei circulate with each other.

2. We can study expanding light using registrable photons.

3. Expanding photons are a very small part of the expanding light. They are, as it were, the foam heads of waves of expanding light.

4. The wave nature of the expanding light is projected by means of registrable photons.

5. In the double-slit experiment, send individual photons in motion and see where the dark waves of expanding light carry them.

6. For us, the dark waves of expanding lights interact with each other, accelerating each other’s expansion in space outward into existing space.

7. The more densely expanding densities of the expanding light waves, the greater the internal pressure of the expanding energy field formed by the expanding lights, and the more strongly the expanding energy field dissipates / expands in space outward into the existing space.

8. In large ”empty” areas of space between galaxy clusters, the density of the expanding energy field formed by expanding lights is not as high as within galaxy clusters.

9. Due to the lower internal pressure, the rate of expanding light does not accelerate away from its own set of galaxies as fast as the rate of expanding light accelerates within the forward galaxy clusters.

10. When the old expanding light finally protrudes inside or past another expanding cluster of galaxies, the new more energetic and slightly faster expanding light accelerates the old expanding light at the same rate as its own and thus the old expanding light stretches, i.e. generally redshifts.

11. The more galaxy clusters through / past the old expanding light, the more elongated, or generally more redshifted, the expanding light.

Expanding light vs. expanding space.

1. Space does not radiate information. One cannot try to manipulate space in such a way as to obtain information about it. That is, expanding space is a completely religious concept. The expanding space is the emperor naked.

2. Light can be studied scientifically. If and when lights expand and interact with each other, we can change the trajectory of expanding light with billions of years old expanding light by organizing a scientific experiment.

Why do cosmologists believe in the existence of an expanding space captured by a hat even though they cannot prove the existence of such scientifically?!?

Expanding space is a concept similar to that of the gods of antiquity.

🤔

A large amount of expanding light is rapidly released from the Supernova, and these expanding lights form a dense expanding energy field with an internal pressure greater than that of the expanding energy fields formed by the expanding lights from the expanding stars.

So this finding is by no means strange. Vice versa.

A new measurement of the rate of expansion of the universe caused the problem

https://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-ja-teoreettinen-fysiikka/maailmankaikkeuden-laajenemisnopeuden-uusi-mittaus-aiheutti-ongelman.html

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu