SUPPLIERS, please ask the so-called. from experts on what space expansion is based and what makes it possible at all. Myös…

Also english

TOIMITTAJAT, kysykää ns. asiantuntijoilta mihin avaruuden laajeneminen perustuu ja mikä sen ylipäätään mahdollistaa.

https://www.tiede.fi/keskustelu/79268/toimittajat-kysykaa-ns-asiantuntijoilta-mihin-avaruuden-laajeneminen-perustuu-ja

Väitän että väite laajenevasta avaruudesta on tieteellisesti ajateltuna tyhjä väite. Laajenevan avaruuden olemassa oloa ei voi todistaa tieteellisesti. Avaruus itsessään ei säteile infoa. Ei ole mitään keinoa tutkia laajenevaa avaruutta tieteellisesti. Et voi manipuloida itse avaruutta siten että saisit infon manipuloinnin onnistumisesta.

Kukaan ei pysty kuvailemaan sanoin tai visuaalisesti mitä tämä avaruuden laajeneminen on. Mikä sen laajenemisen ylipäätään mahdollistaa tai mikä sitä ylläpitää.

Avaruudessa lämpölaajenevan aineen laajeneminen voidaan kuvailla sanoin ja visuaalisesti.

Jotenkin jotenkin sisältä sisälle päin jotenkin jotenkin laajenevan avaruuden laajenemista ei voi kuvailla sanoin, eikä visuaalisesti.

Mitä kaukaisemmasta galaksijoukosta avaruudessa liikkuva valo on peräisin, sitä venyneempää eli kosmologisesti punasiirtyneempää valo on.

Olisiko mahdollista että valo ihan itse olisi venynyt kun on liikkunut avaruudessa? Ei avaruus!!! Eli eihän meillä ole infoa avaruuden laajenemisesta. On vain infoa siitä että valo ihan itse on venynyt eli kosmologisesti punasiirtynyt. Mitä tekemistä sillä on avaruuden kanssa? Siis muuta kuin se että valon venyminen on tapahtunut avaruudessa liikkumisen aikana.

Tarvitseeko galaksijoukkojen liikkua pois päin toisistansa avaruudessa?

(Tarvitsee jos aine koostuu laajenevaa työntävää voimaa kierrättävistä laajenevista atomien ytimistä siten että tuo kierrätettävä laajeneva työntävä voima on pimeinä laajenevina aaltoina joista syntyy mm. rekisteröitävissä olevia laajenevia fotoneita ja ekektroneja.)

Entäpä jos valon aallot ovat liikkuneet pois päin toisistansa samalla kun ovat työntyneet meitä kohti?

Jos vanhan valon aaltojen vauhtia on kiihdytetty matkan aikana, niin silloinhan edellä menevä on päässyt pikkuhiljaa karkuun takana tulevasta.

Valon aaltojen vauhdin kiihdyttämiseen ei tarvita niin paljon energiaa kuin kokonaisten galaksijoukkojen työntämiseen pois päin toisistansa.

Ps. Osaatko selittää minkä takia eri tavalla mitattuna, maailmankaikkeus laajenee eri nopeuksilla?

Taustasäteily on venynyt eri nopeudella kuin supernovista peräisin oleva valo.

How fast is the universe expanding? The mystery endures

https://phys.org/news/2019-09-fast-universe-mystery.html

”The various measurement methods mean that galaxies three million light-years away (one megaparsec) would recede by either 67, 73… or perhaps 82 kilometers per second.

The new calculation is based on how light bends around large galaxies.

Jee said the study’s large margin of error cannot help fine-tune the Hubble constant, but that its method adds to the debate over whether there are fundamental problems in cosmological theory.

Adam Riess, one of the 2011 Nobel Prize winners, told AFP by email that Thursday’s study did not have precise enough results to help solve the continuing controversy.

”I don’t think this adds much to the present state of affairs. Still it’s nice to see people look for alternative methods, so props (respect) for that,” he said”

Eri nopeuksilla venyneitä valoja ei voi selittää samalla nopeudella laajenevalla avaruudella.

Joten eiköhän tuo ole jo itsestään selvää että avaruudessa liikkuvat valot ihan itse laajenevat ja vuorovaikuttaessaan toistensa kanssa, kiihdyttävät toistensa laajenemista ja samalla niiden oma vauhti on kiihtynyt matkan aikana samassa suhteessa kuin aineet ja valot ovat laajentuneet.

Ja suurin osa avaruudessa laajenevan valon massasta on laajenevan valon aalloissa joita meidän laitteilla ei voida rekisteröidä. Laajenevan valon aaltoluonne työntyy esiin rekisteröitävissä olevien laajenevien fotoneiden avulla.

Ajatellaan supernovana laajenevaa tähteä. Siitä lähtee työntymään pois päin laajenevaa valoa aaltoina joita on tiheästi avaruudessa.

Eli tuollaisen avaruudessa laajenevan energiakentän sisäinen paine on suurempi kuin rauhallisesti avaruudessa laajenevasta tähdestä ulos työntyvän laajenevan valon muodostamalla energiakentällä.

Joten eipä ihme että tutkijat tulkitsevat laajenemisen olleen voimkkaampaa supernovista peräisin olevasta valosta kuin mitä taustasäteilystä on tulkittavissa.

Olisiko jo korkea aika kyseenalaista tämän hatusta tempaistun käsitteen olemassa olo eli laajenevan avaruuden olemassa olo?

😃
.
.

😃

SUPPLIERS, please ask the so-called. from experts on what space expansion is based and what makes it possible at all.

https://www.tiede.fi/keskustelu/79268/toimittajat-kysykaa-ns-asiantuntijoilta-mihin-avaruuden-laajeneminen-perustuu-ja

I argue that the claim of expanding space is, scientifically, an empty claim. The existence of an expanding space cannot be scientifically proven. Space itself does not radiate information. There is no way to study expanding space scientifically. You cannot manipulate space itself in such a way that you get information about the success of the manipulation.

No one can describe in words or visually what this expansion of space is. What enables or maintains its expansion at all.

The expansion of a thermally expandable substance in space can be described in words and visually.

Somehow the expansion of space somehow from the inside out somehow cannot be described in words, nor visually.

The farther from the galaxy cluster the light moving in space comes from, the more elongated, or cosmologically, redshifted the light.

Would it be possible that the light itself would have stretched when it has moved in space? No space !!! In other words, we have no information about the expansion of space. There is only information that the light itself is stretched, ie cosmologically redshifted. What does it have to do with space? So other than that the stretching of light has taken place during the movement in space.

Do galaxy clusters need to move away from each other in space?

(Required if the substance consists of expanding atomic nuclei that recycle the expanding push force so that that recyclable expanding push force is in the form of dark expanding waves that generate, among other things, registrable expanding photons and ecrons.)

What if the waves of light have moved away from each other while pushing towards us?

If the speed of the waves of old light has been accelerated during the journey, then then the one ahead can gradually escape from the one behind.

It doesn’t take as much energy to accelerate the speed of light waves as it does to push entire galaxy clusters away from each other.

Ps. Can you explain why, measured differently, the universe expands at different speeds?

The background radiation is stretched at a different rate than the light from the supernova.

How fast is the universe expanding? The Mystery endures

https://phys.org/news/2019-09-fast-universe-mystery.html

“The various measurement methods mean that Galaxies three million light-years away (one megaparsec) would recede by either 67, 73 … or perhaps 82 kilometers per second.

The new calculation is based on how light bends around large galaxies.

Jee said the study’s large margin of error cannot help fine-tune the Hubble constant, but that its method adds to the debate over whether there are fundamental problems in cosmological theory.

Adam Riess, one of the 2011 Nobel Prize winners, told AFP by email that Thursday’s study did not have precise enough results to help solve the continuing controversy.

”I don’t think this adds much to the present state of affairs. Still it’s nice to see people look for alternative methods, so props (respect) for that,” they said. ”

Lights stretched at different speeds cannot be explained by space expanding at the same speed.

So isn’t it self-evident that the lights moving in space themselves expand and interact with each other, accelerate each other’s expansion and at the same time their own pace has accelerated during the journey in the same proportion as matter and lights have expanded.

And most of the mass of light expanding in space is in waves of expanding light that cannot be registered by our devices. The wave nature of the expanding light is projected by registrable expanding photons.

Consider an expanding star as a supernova. It starts to push away the expanding light in waves that are densely in space.

That is, the internal pressure of such a space-expanding energy field is greater than that of an energy field formed by an expanding light protruding calmly from a space-expanding star.

So it is no wonder that scientists interpret the expansion to have been more intense from supernova-derived light than what can be interpreted from background radiation.

Would the existence of this hat-grabbed concept, that is, the existence of an expanding space, be questioned for a long time?

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu