Aalto-yliopiston tutkijoiden kehittämä valon massa-aaltoteoria ratkaisee valon liikemäärään liittyvän paradoksin.

Also english

Tutkijat osoittivat, miten valo etenee läpinäkyvässä väliaineessa

Aalto-yliopiston tutkijoiden kehittämä valon massa-aaltoteoria ratkaisee valon liikemäärään liittyvän paradoksin.

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/tutkijat-osoittivat-miten-valo-etenee-lapinakyvassa-valiaineessa

”Aalto-yliopiston tutkijat osoittavat tuoreessa julkaisussa, miten valo etenee läpinäkyvässä väliaineessa. Tutkijat selvittivät, että jokaista läpinäkyvässä väliaineessa kulkevaa fotonia seuraa atomitiheysaalto. Atomien liike aiheutuu fotonin optisesta voimasta, joka saa esimerkiksi piin atomit kuljettamaan 92 prosenttia valon kokonaisliikemäärästä.

Tutkijoiden kehittämä valon massa-aaltoteoria ratkaisee satavuotisen valon liikemäärän paradoksin. Valon liikemäärälle läpinäkyvässä väliaineessa on aiemmin johdettu teoreettisesti kaksi tulosta, joilla on piin tapauksessa kymmenkertainen ero. Tämä ero johtuu siitä, ettei atomitiheysaaltoon liittyvää massan siirtymää ole otettu huomioon.”

Hyvä hyvä 😃

Ja vielä suomalaisten tekemä tutkimus 😃

Erinomaista 😃

””Tämä kannustaa jatkosimulaatioihin, joissa käytetään realistisia parametreja tähtienvälisen kaasun ja plasman tiheydelle ja lämpötilalle. Tällä hetkellä Hubblen lakia selitetään Dopplerin ilmiöllä. Etäisten tähtien osalta punasiirtymä näyttää kasvavan, mikä puolestaan tukee laajenevan maailmankaikkeuden hypoteesia. Uuden valon etenemistä koskevan teoriamme pohjalta tämä hypoteesi ei ole enää tarpeellinen, koska teoria tuottaa automaattisesti punasiirtymän, joka on suoraan verrannollinen havainnoijan ja tähden väliseen etäisyyteen”, selittää professori Jukka Tulkki.”

No, sehän on selvää ettei itse avaruus mitään laajene, eikä se myöskään kaareudu, aaltoile, kierry tai mitään muutakaan 😃

Avaruus on ääretön 3 D tila joka on itsessään ei yhtään mitään. Pelkkä näyttämö joka ei vaikuta mihinkään mitenkään.

Mutta valot kylläkin laajenevat avaruudessa.

Laajenevien valojen pimeät laajenevat aallot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista ja näin laajenevien valojen vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

Ja tätä kautta selittyy mm. valon kosmologinen punasiirtymä 😃

🤔
.
.

😃

The researchers showed how light travels in a transparent medium

The mass-wave theory of light developed by researchers at Aalto University solves the paradox related to the momentum of light.

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/tutkijat-osoittivat-miten-valo-etenee-lapinakyvassa-valiaineessa

”Researchers at Aalto University show in a recent publication how light travels in a transparent medium. They found that every photon in a transparent medium is followed by an atomic density wave. The motion of atoms is caused by the photon’s optical force.

The mass-wave theory of light developed by scientists solves the paradox of a hundred-year momentum of light. In the past, two results have been theoretically derived for the momentum of light in a transparent medium, with a tenfold difference in the case of silicon. This difference is due to the fact that the mass shift associated with the atomic density wave has not been taken into account. ”

Good good 😃

And another study by Finns 😃

Excellent 😃

”” This encourages further simulations using realistic parameters for the density and temperature of interstellar gas and plasma. Hubble’s law is currently explained by the Doppler effect. For distant stars, the redshift appears to increase, no longer necessary because the theory automatically produces a redshift that is directly proportional to the distance between the observer and the star, ”explains Professor Jukka Tulkki.”

Well, it’s clear that space itself isn’t expanding, nor is it curving, waving, twisting or anything else 😃

Space is an infinite 3 D space that is in itself nothing at all. Just a stage that doesn’t affect anything in any way.

But the lights do expand in space.

The dark expanding waves of the expanding lights interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the speed of the expanding lights accelerates in the same proportion as the matter and the lights expand.

And through this, e.g. cosmological redshift of light

🤔
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu