Espoon ei tule osallistua ministeriön pakkokuntaliitosta ajavaan selvitykseen

Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina 24.2. Valtiovarainministeriön (VM) määräämää erityistä kuntajakoselvitystä. Tämä selvitys on yritys ajaa pääkaupunkiseudulle kuntaliitoksia ja uutta metropolihallintoa vastoin kuntien tahtoa.

Olen jättänyt Espoon valtuustolle ehdotuksen,
jonka mukaan Espoo ei osallistu tähän Valtiovarainministeriön määräämään
pakkoliitoksia ja  pakkohallintoa valmistelevaan selvitykseen.

Valtiovarainministeriöllä
ei ole lakiin perustuvaa oikeutta pakottaa kuntia osallistumaan
erityisselvitykseen. Siksi esitykseni on, että Espoo sanoutuu pakkoselvityksestä irti. Se on seuraavan sisältöinen:

 

Valtuusto päättää, ettei Espoo
osallistu erityiseen kuntajakoselvitykseen.

 

VMn päätös erityisestä
kuntajakoselvityksestä loukkaa perustuslain 121 pykälässä
säädettyä kunnallista itsehallintoa, ja Espoolla on
kuntarakennelain 4e pykälän 2. momentin tarkoittamat edellytykset
olla osallistumatta VMn määräämään selvitykseen.

 

Esitykseni perustelut:

 

Kuntarakennelain 4e§ 2. mom.

 

”Edellä 1 momentissa mainittuihin
kuntiin ei sovelleta, mitä 4 g §:ssä säädetään
selvitysalueesta poikkeamisesta. Niiden tulee osallistua
yhdistymisselvityksiin muiden kuntien kanssa, jos se on tarpeen
toiminnallisen kokonaisuuden muodostamiseksi. ”

 

Espoon osallistuminen VM:n määräämään
yhdistymisselvitykseen ei ole tarpeen toiminnallisen kokonaisuuden
muodostamiseksi. Espoo on riittävä toiminnallinen kokonaisuus jo
nykyisellään täyttääkseen kaikki kuntarakennelain tavoitteet ja
velvoitteet.

Lisäksi Espoo, Vihti, Kirkkonummi ja Kauniainen
ovat jo käynnistäneet vapaaehtoisen selvityksen kuntarakennelain
tarkoittamalla tavalla.

 

Espoolla ei ole juridista pakkoa
osallistua VM:n selvitykseen. Vaikka kuntarakennelain 55§ määrää
muutoksenhakukiellon lain nojalla annettuihin ministeriön
päätöksiin, voi Espoo hakea VMn päätökseen muutosta
hallintolainkäyttölain 63 §:ssä määritellyin perustein
ylimääräisen muutoksenhaun kautta, koska VM:n päätös perustuu
ilmeisen väärään lain soveltamiseen.

 

Jos VM katsoo, että Espoon päätös
olla osallistumatta erityiseen kuntajakoselvitykseen on
lainvastainen, voi VM valittaa Espoon päätöksestä säädetyssä
järjestyksessä.

 

Jos Espoon kieltäytyminen
osallistumisesta VM:n määräämään selvitykseen johtaa
ylimääräiseen muutoksenhakuun tai valitukseen, oikeudelliseen
harkintaan tulisi tärkeä ennakkotapaus koko kuntarakenneprosessia
ajatellen. Kuntarakennelain 4e§:n ja perustuslain 121§:n
oikeusvoiman ja merkityksen täsmentämiseksi Espoon kieltäytyminen
erityisestä kuntajakoselvityksestä palvelisi siten myös
suomalaisen oikeusvaltion toimintaa.

 

Jukka Kilpi

kaupunginvaltuutettu

0
JukkaKilpi
Sitoutumaton Espoo
Ehdolla kuntavaaleissa

Espoolainen filosofian tohtori ja yrittäjä. Kaupunginvaltuutettu. Uudenmaan maakuntavaltuutettu. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja 2011-2015. Liiketoiminnan etiikan ja käytännöllisen filosofian dosentti.
jukkakilpi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu