Takki pysyy päällä – narikka meni kiinni

Tästä vaalikuvasta veti Liike Nyt –puolueen keskuskomitea herneen nenäänsä, ja erotti kuvassa esiintyneet ehdokkaat jäsenyydestään - jo ennen jäsenhakemusten käsittelyä.

Vaarin Billnäs

 

Tämä blogi alkaakin hieman toisin kuin alunperin ajattelin. Syynä on se, että ryhdyin kirjoituspuuhaan vaarini perua olevan koivuisen Billnäs –työpöydän äärellä, hänen vanhassa kotitalossaan. Vaari siirtyi tuonilmaisiin 1968, ja ehti elämässään kokea monet myrskyt. Suomen itsenäistyessä ja ajautuessa kansalaissotaan hän toimi Helsingissä nuorena palomiehenä ja mielisairaanhoitajana. Punakaartin tappion kynnyksellä kapinalliset pakko-ottivat kaartiinsa kaikki käsillä olevat miehet. Vaihtoehto kaartiin liittymiselle oli nappi otsaan. Eipä vaari siinä varmaan taistojen tielle suurella innolla käynyt.

 

Saksalaisten ja valkoisten palauttaessa Helsinkiin laillisen komennon joutui vaarini punikkien mukana Suomenlinnan vankileirille. Hän vapautui sieltä muiden pakko-otettujen kanssa kohtalaisessa kunnossa. Tämän jälkeen hän opiskeli kunnallistutkinnon, ja toimi kunnansihteerinä Ilomantsissa ja Rengossa aina 1950 –luvulle saakka.

 

Kun liityin Liberaaliseen Nuorisoliittoon 1968 tuonilmaisissa vaarille nykyisin seuraa pitävä isäni kertoi minulle näistä tapahtumista. Kimmokkeena kertomukselle saattoi olla se, että vaarini oli Liberaalisen Kansanpuoleen edeltäjän Edistyspuolueen kannattaja. Edistyspuolue oli Suomen ensimmäisen presidentin K.J. Ståhlbergin puolue. Presidentti ja Edistyspuolue olivat synnyttämässä ja kätilöimässä Suomen kansanvaltaista järjestelmää. Yksinvaltaiset hankkeet torpattiin 1918-20, sosialistinen diktatuuri kansalaissodassa ja oikeiston kuningaskuntahaaveet Edistyspuolueen ja Maalaisliiton voimalla eduskunnassa.

 

Vaarini siis puolusti kansanvaltaa. Suomalaisten oikeutta käydä vaalit vapaasti ja osallistua poliittiseen toimintaan demokraattisessa järjestelmässä ja järjestöissä ilman keskuskomiteasta tulevaa sanelua ja manipulointia.

 

Tämä vaarini vakaumuksen perintö pysäytti minut, kun aloin kirjoittaa tätä blogia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaarin työpöydän ääressä, saappaat jalassa otan vaarin kansanvallan perinteestä.

Blogini kertoo tapahtumista Espoon kunnallisvaaleissa 2021. Tapahtumista, jollaisia en olisi uskonut kokevani Suomessa – enkä varsinkaan Liike Nyt -puolueessa, joka julistaa olevansa kaikille avoin poliittinen liike ja liberaalin edistysmielisyyden keulakuva.

 

Valtuustotyö Timo Soinin kanssa on sujunut hyvin

 

Olen toiminut Espoon kaupunginvaltuustossa 2017 – 2021 valtuustoryhmän puheenjohtajana. Johdan samaa valtuustoryhmää edelleen, nyt päättyvän valtuustokauden loppuun eli elokuuhun 2021 jolloin uusi valtuusto aloittaa työnsä. Valtuustoryhmäni muut jäsenet ovat Timo Soini ja Jonna Löflund. Tällä tiimillä on ollut hyvä tehdä kunnallispolitiikkaa. Politiikkamme ydin on ollut ylimitoitetuista investoinneista luopuminen, Espoon kasvun hillitseminen, velkaantumisen pysäyttäminen ja kuntalaisten palvelujen turvaaminen. Kohtuuhintaista asumista ja yksityisautoilun mahdollistamista unohtamatta. Näistä asioista olemme olleet yksimielisiä, ja äänemme valtuustossa on kuultu.

 

Espoon valtuustossa ryhmämme on tarjonnut vaihtoehdon oikeiston ja vasemmiston yhteistuumin ajamalle Espoon ylimitoitetulle kasvulle ja investoinneille, jotka uhkaavat kuntalaisten viihtyisyyttä ja palveluja. Kuntavaalien 2021 lähestyessä teimme Jonna Löflundin kanssa ratkaisun: Haluamme jatkossakin tuoda valtuustossa esiin vaihtoehdon oikeiston ja vasemmiston yhteislinjalle, joka on tehnyt Espoosta Suomen velkaisimman kaupungin. Päädyimme siihen, että Liike Nyt voisi olla se puolue, jossa tämä vaihtoehtomme voisi menestyä. Siksi hakeuduimme Liike Nytin listalle, ja meidät hyväksyttiin puolueen ehdokkaiksi. Tämän päätöksen taustoista olen kirjoittanut enemmän blogissani 4.3.2021.

 

Asetuimme Jonnan kanssa ehdolle Liike Nytin listalle hyvässä yhteisymmärryksessä valtuustoryhmätoverimme Timo Soinin kanssa, joka oli omalta osaltaan tehnyt päätöksen olla enää pyrkimättä uudelleen valtuustoon. https://www.lansivayla.fi/paikalliset/3914824 Tässä yhteydessä totesimme valtuustoryhmässämme, että meillä ei ole Espoon kuntapolitiikassa erimielisyyksiä, ja että jatkamme yhteisessä ryhmässä päättymässä olevan valtuustokauden loppuun saakka. Tämä oli myös Liike Nytin tiedossa kun puolue hyväksyi meidät ehdokkaiksi listalleen.

 

Liike Nyt erottaa ehdokkaitaan

 

Olemme siis Jonna Löflundin kanssa samassa Espoon kaupunginvaltuuston valtuustoryhmässä, jossa on jäsenenä myös kaupunginvaltuutettu Timo Soini. Olemme työskennelleet valtuutettuina tässä ryhmässä vuodesta 2017, ja työskentelemme samassa ryhmässä nytkin. Valtuustoryhmämme poliittinen linja on ollut selkeä, johdonmukainen ja yksimielinen. Siksi on täysin luonnollista, että vaalien yhteydessä näymme samassa kuvassa Timo Soinin kanssa, joka ei ole ehdolla näissä vaaleissa.

Niinpä yllätykseni oli täydellinen, kun 25.5.2021 sain seuraavan sähköpostiviestin Liike Nyt r.p.:n puoluesihteeriltä:

”Selvityspyyntö Liike Nyt r.p.:n puoluehallitukselle. Määräpäivä 26.5.2021 kello 12.00.

 

Juhani Klemetti <juhani.klemetti@liikenyt.fi> 25. toukokuuta 2021 klo 19.59
Vast. ott.: Jukka Kilpi <jukka.kilpi@>
Hyvä Jukka Kilpi.

 

Liike Nyt r.p.:n puoluehallitus on 25.5.2021 päättänyt aloittaa puolueen jäsenyyttäsi koskevan erottamismenettelyn.

 

Liike Nyt r.p.:n puoluehallitus toteaa, että esiinnyt entisen puolueesi värimaailmaa vastaavassa vaalimainoksessa entisen puolueesi puheenjohtajan kanssa. Puoluehallitus katsoo, että edellä kuvattu vaalimainos vahingoittaa Liike Nyt r.p.:tta. Asian käsittelyssä otetaan huomioon myös se, että olet pyydettäessä kieltäytynyt poistamaan mainokset.

 

Yhdistyslain 15 pykälän mukaan sinulle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Kirjallisen selityksen toimittamisen määräaika on 26.5.2021 kello 12.00. Kirjallinen selitys tulee lähettää määräaikaan mennessä osoitteeseen info@liikenyt.fi.

 

Liike Nyt r.p.:n säännöissä todetaan henkilöjäsenen erottamisesta puolueesta seuraavasti:

 

“8 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Henkilöjäsen voi erota puolueesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti puoluehallitukselle.

 

Puoluehallitus erottaa henkilöjäsenen:

 

– jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

– jos jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella vahingoittanut puoluetta tai ei muutoin täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

– jos jäsen kuuluu toiseen puolueeseen

– jos jäsen on ehdolla toisen puolueen listoilla vaaleissa”

 

Liike Nyt r.p.:n puoluehallituksen puolesta,

 

Juhani Klemetti

Puoluesihteeri

Liike Nyt r.p.”

 

Liike Nyt erottaa jäsenensä ilman keskustelua

 

Tämä selvityspyyntö lähetettiin minulle 25.5.2021 ilman, että Liike Nytin puoluesihteeri tai joku puolueen puheenjohtajiston tai hallituksen jäsen olisi ollut minuun yhteydessä. Katson aiheelliseksi julkistaa tämän sähköpostivaihdon, koska se liittyy yleisiin valtiollisiin vaaleihin ja sisältää vaaleissa mukana olevan organisaation virallista viestintää minulle ehdokkaana. Jonna Löflund sai samanlaisen ilmoituksen erottamisprosessin aloittamisesta ilman mitään ennakkotietoa tai keskusteluja.

 

Olin tyrmistynyt siitä, että Liike Nyt käynnisti erottamiseni puolueesta sen vuoksi, että esiinnyn samassa kuvassa johtamani Espoon kaupunginvaltuuston valtuustoryhmän jäsenen Timo Soinin kanssa, jonka 20 vuotinen valtuustoura päättyy kuntavaalien jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

Avoimessa ja yhteistyöhakuisessa kansanvallassa ei ole tavatonta, että jopa eri puolueiden ehdokkaat esiintyvät yhteismainoksissa. Tässä esimerkki Nurmijärveltä näistä kuntavaaleista.

 

Vielä enemmän olin tyrmistynyt siitä, että Liike Nyt oli käynnistänyt erottamiseni puolueesta jopa ennen kuin minusta oli tullut puolueen jäsen!

 

Päädyin hakemaan Liike Nytin jäsenyyttä, kun Hjallis soitti minulle viime helmikuussa. Suorapuheiseen tapaansa hän aloitti puhelun suunnilleen näin: ”No tuuthan sä meidän ehdokkaaksi”. Kysymys oli oikeutettu, olin jo 2019 liittynyt Liike Nytin postituslistalle ja myöhemmin myös Nettiparlamenttiin. Olin myös lähettänyt puolueelle tietoa silloin eduskunnassa olleesta asumisoikeuslain muutoksesta, jossa asokiinteistöjen omistajille olisi säädetty irtisanomisoikeus asukkaiden ikuisiksi solmittuihin asumisoikeussopimuksiin. En kuitenkaan ollut Hjalliksen avustajilta saanut selkeää vastausta siihen mikä on Liikkeen kanta asolakiin ehdotettuihin häätöpykäliin.

 

Nyt kun tilaisuus oli, vastasin Hjalliksen avauskysymykseen vastakysymyksellä: ”Äänestätkö vastaan, jos häätöpykälät tulevat eduskunnassa äänestykseen?” Hjallis kysyi lisätietoja asiasta, ja minä annoin niitä. Kerroin, että asokiinteistöjen omistajat eivät ole sijoittaneet kiinteistöihin oikeastaan mitään, ja nyt haluaisivat mahdollisuuden lyödä jättipottinsa rahoiksi. Hjallis kuunteli, ja totesi lopuksi: ”Eihän toi ole reilua, mä äänestän häätöpykäliä vastaan.” Sen jälkeen asia oli minulle selvä, vastasin Hjalliksen alkuperäiseen kysymykseen: ”Ja mä lähden teidän ehdokkaaksi.”

 

Asia oli siten selvä, ja jatko sujui helposti. Tapasin Liike Nytin puoluesihteerin ja Espoon osaston puheenjohtajan, ja aloin valmistella vaalikampanjaani. 25.2.2021 sainkin sitten viestin, että minut on muodollisestikin hyväksytty Liike Nytin listalle ehdokkaaksi. Joitakin päiviä myöhemmin sain toisen viestin, jossa minua pyydettiin vielä täyttämään netissä erillinen hakemus, viestin mukaan tämä oli ”tekninen yksityiskohta”. Osana tätä nettilomakkeen täyttämisen kautta tapahtunutta muodollista ehdokkuusprosessia olen ymmärtääkseni hakenut myös Liike Nyt rp:n jäsenyyttä. Jäsenhakemuksen jättämisestä tai sen hyväksymisestä en kuitenkaan ole koskaan saanut minkäänlaista ilmoitusta.

 

Ei minulla toki mitään ollut Liike Nytin jäsenyyttä vastaan. Päinvastoin, kuuluisin mielelläni kaikille avoimeen poliittiseen liikkeeseen, joka uudistaa politiikkaa lisäämällä vuorovaikutusta ja rakentavaa keskustelua yli ideologisten rajojen.

 

 

 

 

 

 

 

Liike Nyt linjaa itsensä kaikille avoimeksi poliittiseksi liikkeeksi, joka lisää vuorovaikutusta ja rakentavaa keskustelua yli ideologisten rajojen.

Mutta sitten tulikin toukokuussa Liike Nytin puoluetoimistolta edellä lainattu viesti, jossa kerrotaan että puoluehallitus on käynnistänyt minun erottamiseni puolueesta.

Ensityrmistyksen hälvettyä ymmärsin, että eihän Liike Nyt näköjään ole sellainen puolue kuin se väittää olevansa. Se on yksi puolue muiden joukossa, joka puhuu yhtä ja tekee toista. Niinpä puolueesta erottamisen johdosta minulta pyydettyynä selityksenä lähetin puoluetoimistoon seuraavan sähköpostin:

”Selvityspyyntö Liike Nyt r.p.:n puoluehallitukselle. Määräpäivä 26.5.2021 kello 12.00.
Jukka Kilpi <jukka.kilpi@ > 25. toukokuuta 2021 klo 20.44
Vast. ott.: Juhani Klemetti <juhani.klemetti@liikenyt.fi>, info@liikenyt.fi
Hei,

 

Kiitos viestistäsi. Koska en ole vielä saanut ilmoitusta että minut olisi hyväksytty Liike Nyt rp:n jäseneksi en oikein ymmärrä että minulta pyydetään selvitystä erottamistani koskevassa asiassa. Selvyyden vuoksi kuitenkin viestinne johdosta ilmoitan peruuttavani jäsenhakemukseni tästä hetkestä alkaen.

 

Mitä itse selvityspyyntönne substanssiin eli esiintymiseeni samassaa kuvassa Espoon kaupunginvaltuutettu Timo Soinin kanssa tulee, totean että Timo Soini on ollut puheenjohdollani toimivan Espoon valtuuston valtuustoryhmän jäsen vuodesta 2017, ja on saman johtamani valtuustoryhmän jäsen edelleen. Sama koskee varavaltuutettu ja ehdokas Jonna Löflundia. Minusta on täysin luonnollista, että esiinnyn samassa valokuvassa johtamani valtuustoryhmän jäsenten kanssa, joista ryhmän jäsenistä näissä kuntavaaleissa ovat ehdokkaina ainoastaan allekirjoittanut ja Jonna Löflund.

 

Luulin, että Valko-Venäjä sijaitsee tuhatkunta kilometria etelään Espoosta, mutta ilmeisesti kulttuurinen yhdenmukaistuminen on ulottanut valkovenäläisen ajattelun ja toimintatavat jo tännekin.

 

Yt Jukka Kilpi

kaupunginvaltuutettu

Tämän jälkeen sain Liike Nytin puoluesihteeriltä sähköpostia 26.5.2021 vaalien ennakkoäänestyksen jo alettua:

”Selvityspyyntö Liike Nyt r.p.:n puoluehallitukselle. Määräpäivä 26.5.2021 kello 12.00.
Juhani Klemetti <juhani.klemetti@liikenyt.fi> 26. toukokuuta 2021 klo 8.32
Vast. ott.: Jukka Kilpi <jukka.kilpi@>

Kopio: Liike Nyt <info@liikenyt.fi>

Hei Jukka!

 

Kiitos pikaisesta vastauksestasi. Hyvä, että asia ratkesi näin. Toivotan sinulle hyvää jatkoa!

Ystävällisin terveisin,

Juhani Klemetti
Puoluesihteeri
Liike Nyt r.p.”

 

Tämän kirjeenvaihdon jälkeen ajattelin, että kaikenlaista sitä eteen tuodaan mutta käydään nyt nämä vaalit ja katsotaan sitten onko asiaa vielä jotenkin vatuloitava.

 

Liike Nyt erottaa jäsenen, joka ei ole jäsen ja on peruuttanut jäsenhakemuksensa

 

En siis ollut 28.5.2021 mennessä saanut Liike Nytiltä vahvistusta jäsenhakemuksen jättämisestä, saati tietoa siitä että hakemukseni olisi hyväksytty. Mielestäni en siis voinut olla Liike Nytin jäsen. Suuni loksahti kuitenkin entistä enemmän ammolleen, kun 28.5.2021 sain seuraavan viestin Liike Nytin keskuskomitealta ja politbyroolta:

 

”Ilmoitus erottamisesta Liike Nyt r.p.:n jäsenyydestä
Juhani Klemetti <juhani.klemetti@liikenyt.fi> 28. toukokuuta 2021 klo 8.40
Vast. ott.: Jukka Kilpi <jukka.kilpi@>
Hyvä Jukka Kilpi!

 

Liike Nyt r.p.:n puoluehallitus on 28.5.2021 päättänyt erottaa sinut puolueen jäsenyydestä, koska olet menettelylläsi aiheuttanut vahinkoa puolueelle. Lisäksi puolue vaatii, että et käytä puolueen logoa vaalimainonnassasi.

 

Liike Nyt r.p.:n puoluehallitus toteaa, että esiinnyt entisen puolueesi värimaailmaa vastaavassa vaalimainoksessa entisen puolueesi puheenjohtajan kanssa. Puoluehallitus katsoo, että edellä kuvattu vaalimainos vahingoittaa Liike Nyt r.p.:tta. Asian käsittelyssä on otettu huomioon myös se, että olet pyydettäessä kieltäytynyt poistamaan mainoksen.

 

Liike Nyt r.p.:n säännöissä todetaan henkilöjäsenen erottamisesta puolueesta seuraavasti:

 

“8 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Henkilöjäsen voi erota puolueesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti puoluehallitukselle.

 

Puoluehallitus erottaa henkilöjäsenen:

 

– jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

– jos jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella vahingoittanut puoluetta tai ei muutoin täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

– jos jäsen kuuluu toiseen puolueeseen

– jos jäsen on ehdolla toisen puolueen listoilla vaaleissa”

 

Liike Nyt r.p.:n puoluehallituksen puolesta,

 

Juhani Klemetti

Puoluesihteeri

Liike Nyt r.p.”

 

Liike Nyt halveksii kunnallista kansanvaltaa ja ehdokkaitaan

 

Jos Liike Nyt ei halua minua ehdokkaakseen, koska puolueen keskuskomitea ja politbyroo eivät pidä vaalimainoksissa käyttämistäni väreistä tai siitä, että esiinnyn samassa kuvassa valtuustoryhmätoverini kanssa, niin se on tietysti Liike Nytin asia.

 

Laajemmin kiinnostavaksi tämän asian tekee kuitenkin se, että minuun ja Jonna Löflundiin kohdistamallaan menettelyllä Liike Nyt rikkoo räikeästi omiksi väittämiään arvoja ja toimintatapoja vastaan sanelemalla keiden kanssa puolueen ehdokkaat saavat esiintyä kuvissa tai mitä värejä heidän vaalimainoksissaan sallitaan.

 

 

 

Liike Nyt kertoo nettisivuillaan, että puolue perustettiin ettei meitä koskevia päätöksiä enää tekisi pieni päättäjien sisäpiiri. Tämä tuntuu kuitenkin Liike Nytin puoluehallitukselta unohtuneen…

 

Erityisen vakavaksi ja huomionarvoiseksi Liike Nytin menettelyn tässä erottamisprosessissa tekee se, että Liike Nytin toiminta loukkaa kansanvaltaista vaaliprosessia ja järjestödemokratiaa. Samalla Liike Nytin politbyroo halventaa kaupunginvaltuustoa kansanvaltaisen päätöksenteon toimielimenä.

 

Valtuustoryhmät ovat elimellinen osa kaupunginvaltuuston toimintaa. Estämällä ja sanktioimalla ehdokkaansa esiintymisen yhdessä saman valtuustoryhmän muiden jäsenten kanssa Liike Nyt sanoutuu irti kansanvaltaisen hallinnon normaaleista toimintatavoista. Tätä en voi hyväksyä.

 

Siksi otan vaarin kansanvaltaisen perinteen ytimestä tätä blogia kirjoittaessani..

 

Jos äänestäjät niin päättävät, tulen Jonnan kanssa toimimaan sitoutumattomana valtuutettuna

 

Avoimuus ja yhteistyö ovat demokratian kansakuntaa koossa pitävä voima. Sen puolesta tulen toimimaan jatkossakin, vaikka se tarkoittaisi sitä että Liike Nytin narikka pysyy minulta kiinni. Takkini ei käänny, ja halutessani olen myös Timo Soinin kanssa samassa kuvassa vaikka keskuskomitea vetäisikin siitä herneet nenäänsä.

Jos minut ja Jonna Löflund valitaan kaupunginvaltuutetuksi, tulemme muodostamaan Espoon valtuustoon sitoutumattoman valtuustoryhmän jatkamaan tähänkin saakka harjoittamallamme linjalla. Asialinjalla!

Kannattaako minut valita numerolla 419  ja Jonna numerolla 424 Espoon valtuustoon jatkamaan Asialinjalla? Siinä luotan äänestäjien harkintakykyyn.

 

 

 

 

 

 

+4
JukkaKilpi
Sitoutumaton Espoo
Ehdolla kuntavaaleissa

Espoolainen filosofian tohtori ja yrittäjä. Kaupunginvaltuutettu. Uudenmaan maakuntavaltuutettu. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja 2011-2015. Liiketoiminnan etiikan ja käytännöllisen filosofian dosentti.
jukkakilpi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu