Oikeuskansleri ryhdistäytyi. Esitys EU-tukipaketista kaatuu eduskunnassa samoista syistä kuin liikkumisrajoituslaki.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on avoimesti selventänyt toimintatapaa asiassa, joka johti ns. liikkumisrajoituslain kaatumiseen vasta perustuslakivaliokunnassa. Kirjoitus on syytä lukea tarkasti ja vähän rivienkin välistä, sillä se paljastaa kokemattomuuden ja osaamattomuuden lainsäädännössä, jolla Marinin hallitus ohjaa prosessia. Se paljastaa myös oikeuskanslerin virheet, jotka Pöysti miehekkäästi myöntää. Nostan hattua Pöystin kyvylle itsekritiikkiin. Vastaavaa näkee turhan harvoin korkeissa päättäjissä.

https://www.okv.fi/fi/tiedotteet-ja-puheenvuorot/561/oikeuskanslerin-rooli-lakiesitysten-laillisuusvalvonnassa-covid-19-epidemiassa/

Oikeuskansleri laitettiin kiireen varjolla kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa vain poikkeuksellisen vahvatahtoinen henkilö olisi selvinnyt. Oikeuskansleri Pöystin lukuisten kommenttien jälkeen Pöysti luovutti ja ajatteli eduskunnan korjaavan loput virheet. Asiaan vaikutti merkittävästi THL:n kanta, joka mitätöi Pöysti huolen onko laki aivan välttämätön. Pöysti kirjoittaa:

”Esityksen välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus nojautuvat kuitenkin olennaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön tuottamaan sekä esityksen vaikutusarvioinnissa tutkimusviittauksin perusteltuun käsitykseen siitä, että sääntelyn kohdentaminen oikeuskanslerin erityiseen tarkasteluun pyytämien tartunnanlähteiden tai tartuntatilanteiden hallintaan ei riittäisi välttämättä tarvittavalla tavalla toteuttamaan lakiehdotuksen 1 §:n mukaista tarkoitusta ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi vaaralliselta tartuntataudilta. Punninnassa annoin paljon painoa hyvin painavalle velvoitteelle turvata oikeutta elämään ja terveyteen.”

Samalla Pöystiltä unohtui kuitenkin kadunmiehellekin ilmeiset esityksen naurettavuudet: vuokramokille ei voi mennä, omalle voi kyllä, Stockmannille voi mennä ostoksille mutta ei kerroksiin missä koriste-esineitä myydään yms.

Pöysti tunnustaakin : ”….Oikeuskanslerin ennakkotarkastuksen palautteessani olisin jälkikäteen arvioiden voinut kiinnittää enemmän huomiota rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sekä sääntelyn tarkkarajaisuuteen ja täsmällisyyteen. Esitys joutui perustellustikin jopa humoristisen kritiikin kohteeksi….”

Perjantain A-studiossa Pöysti lupasi jatkossa laskea kynnystä kirjata hallituksen huonoihin esityksiin eriävä mielipide, joka käytännössä pysäyttää valmistelun viimeistään valiokunnassa.

Liikkumisrajoituslain kaatumisesta saatujen kokemusten perusteella voikin olla melko varma, että pian käsittelyyn tuleva EU-tukipaketti kaatuu samoihin ongelmiin. Lakipaketin läpimeno edellyttää EU-tukipaketin vaikutusten tarkkarajaista arviota ja välttämättömyyttä, kun kyse on perustuslaillisuuden mukaisesta eduskunnan budjettisuvereniteetin takaamisesta.

Pöysti edellyttää jatkossa toimittavan toisin kuin liikkumisrajoitusten kohdalla:  valtioneuvoston päätöksenteossa olennaista olisi jatkossa systemaattisesti tuoda esitykset hallituksen neuvotteluihin linjattavaksi selkeän ja vaihtoehtoiset tarkastelut sisältävän muistion tai perustelut sisältävän esitysehdotuksen muodossa. …Yhtenä keskeisenä puutteena ovat vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arvioinnin puutteet…. valmistelutoimeksianto (ei) sisältänyt vaihtoehtoisten keinojen laajaa selvittämistä…”

Hallitus on esittänyt EU-tukipaketin olevan välttämätön EU:ssa yhdessä tehtävän talouden elvytyksen vuoksi. Koska paketilla ei ole juurikaan elvyttävää vaikutusta, jonka valtionvarainministeriökin huomasi, joutuu valtionvarainministeriö nyt perustelemaan pakettia muilla asioilla.

https://vm.fi/elpymisvaline

VM sivulla, kohdassa, jossa kerrotaan Miksi Suomi osallistuu?, ei esitetä mitään varsinaisia konkreettisia perusteluja. VM jossittelee yleisellä tasolla.

On selvä, että hallituksella ei myöskään ole esittää mitään vaihtoehtoisia näkemyksiä ja arviota näihin VM:n tavoitteisiin (miksi Suomi osallistuu?) pääsemisestä kuten oikeuskansleri edellyttää. 

Kun VM:n tekstistä poistetaan itsestäänselvyydet perusteluiksi jää:

-Elpymisväline edistää rakenteellisia uudistuksia

-Vihreä siirtymä ja digitalisaatio avaavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

– Todennäköisesti taloudelliset seuraukset olisivat jäsenvaltioille vakavammat, jos elpymisväline jätettäisiin toteuttamatta.

-Mahdollisen velkakriisiin ehkäisy yhdessä jäsenvaltiossa voi olla myös toisen jäsenvaltion etu.

-Elpymisväline nähdään myös jäsenvaltioiden välisenä solidaarisuuden ilmaisuna, jonka toteuttamatta jättäminen haastaisi unionin yhtenäisyyden ja jopa koko olemassaolon.

Liikkumisrajoitusten kohdalla THL perusteli näkemystään tutkimuksilla mutta VM ei esitä mitään tutkimuksia jossittelujensa perusteluksi. Näin ei voi edetä lainsäädännössä.

Tavallinen kadunmieskin tajuaa, että VM:n jossitteluun voisi vastata monilla muillakin keinoilla kuin elpymispaketilla. Yksi vaihtoehto olisi, että Suomi itse ottaisi lainaa ja osallistuisi EU:n kanssa koordinoituun elvytykseen mutta pitäisi päätösvallan rahoista itsellään. Tämä vaihtoehto olisi vähintään useita miljardeja halvempi ratkaisu EU:n tulevaisuuden turvaamiseksi. Lukuisia muitakin keinoja pitäisi tarkastella.

Ellei oikeuskanslerin edellyttämiä asioita toteuteta, joutuu hallitus ja lainsäädäntöprosessi jälleen oikeuskanslerin sanoin ”…humoristisen kritiikin kohteeksi…” ja kaatuu perustuslakivaliokunnassa.

Eduskunnan uskottavuus kansalaisten silmissä ei kestä enää lisää Marinin hallituksen koomisia näytelmiä. Tulee itku pitkästä ilosta.

 

+22
jukkakleppalahti
Sitoutumaton Kerava

TkT, Innovaatioasiantuntija ja tutkija. Opi perusasiat.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu