Tapetaan kylä!

Kyläkoulu on monen kylän sydän. Sen arvo on muutakin, kuin lasten opinahjo. Kyläkoulut toimivat usein koko yhteisöä aktivoivana kokoontumispaikkana. Koulu toimii kuntosalina, liikuntapaikkana, kerhopaikkana, kokouspaikkana ja monessa muussa tarkoituksessa.

Monella paikkakunnalla kyläkoulujen lakkautus nähdään keinona saada säästöjä. Kyläkoulun lakkautus on kuitenkin aina myös arvovalinta, jonka seurauksena kyseinen kylä kuolee ajan kanssa. Tämä korostuu Lapissa, jossa seuraava koulu on todennäköisesti todella kaukana. Koulun puuttuminen on este lapsiperheiden saamiselle kylään ja jokainen ymmärtää, mitä lasten kautta tulevan jatkuvuuden puute aiheuttaa kylän kehitykselle.

Kyläkoulun lakkauttamista laskettaessa usein unohtuu laskea kokonaishinta. Koulukiinteistön kulut on helppo laskea säästöksi, vaikka tämä säästö usein valuukin syntyviin kuljetuskustannuksiin. Huomiotta jää mittava nousu henkilötyömäärässä. Jos oppilas istuu tunnin aamulla ja tunnin koulun jälkeen bussissa lakkautuksen vuoksi, se tarkoittaa koulutyössä 10 lisätuntia/oppilas viikossa. Koulun lakkautus aiheuttaa kiinteistöjen kysynnän ja siten arvon alenemista, joka harvoin näkyy laskelmissa. Yhden syrjäytyneen nuoren hinta yhteiskunnalle on 1,3 miljoonaa euroa. Jo yksikin suurkouluun siirtymisen vuoksi syrjäytyvä muuttaa ”säästöt” menojen lisäykseksi.

Suurin ongelma on kuitenkin tavoitteiden puuttuminen. Monella paikkakunnalla kylien kehittäminen on kustannusten leikkaamista aka palveluiden lakkauttamista. Minusta on täysin typerä ajatusmalli heikentää kylien houkuttelevuutta, jos houkuttelevuus ei ole riittävä uusien asukkaiden saamiseksi. Siinä on yhtä paljon järkeä, kuin Kunta-asuntojen hinnoittelussa, jossa nostetaan vuokria tyhjien asuntojen lisääntyessä.

Ja miten asiakkaita yleensä hankitaan? Markkinoimalla ja imagoa parantamalla. Tekemällä asioita aiempaa paremmin.

Strateginen suunnitelma kylien elinvoimaisuuden parantamiseksi on tekemättä. Tonttien kaavoittaminen tai joidenkin hankkeiden maksaminen ei ole kovin tehokas tapa saada uusia lapsiperheitä kyliin. Tämä on tullut todistettua. Kuntapoliitikot ja virkamiehet toimivat kylien suhteen yritysjohtajiin verrattavalla mandaatilla. Jos he toimisivat ”Kylä Oy:n” toimitusjohtajana, esittäisivätkö he kyläkoulun lakkauttamista keinoksi korjata kylän houkuttelevuutta? Tuskin. Yrittäisivätkö he miettiä, miten kyläkouluun saadaan asiakkaita lisää? Todennäköisesti. Ja miten asiakkaita yleensä hankitaan? Markkinoimalla ja imagoa parantamalla. Tekemällä asioita aiempaa paremmin.

Jokainen voi itse arvioida, miten  päättäjät ja virkamiehet ovat onnistuneet tavoitteessaan kasvattaa kylien markkina-arvoa. Arvioikaa niitä keinoja, joita päättäjämme ovat kylien eteen tehneet. Ovatko ne mielestänne olleet riittäviä? Arvioikaa kaupungin kylien kehittämisen strategiaa sillä silmällä, miten todennäköisenä strategiaan nähden pidätte houkuttelevuuden kasvavan. Arvioikaa näkemiänne markkinointikampanjoita ja niiden tehokkuutta asukashankinnassa. Tajusitte varmaan.. Osakkeenomistajana antaisin johdolle kenkää välittömästi!

Kehittämisstrategian puuttuminen ja surkea strategia on käytännössä sama asia. Onkin poliittinen arvovalinta, minkälaisen strategian päättäjät valitsevat kylien houkuttelevuuden kasvattamiseksi. Myös kyläkoulun lakkautus on aina arvovalinta, jossa päätetään kylän tulevaisuudesta. Se ei saisi perustua pelkästään koulutoimen säästöihin, vaan kylän kehittämisstrategiaan. Niskalaukaus varmuuden vuoksi on kohtuuttoman kova tapa kohdella kyliä ja kyläläisiä, joilla jokaisella on kasvot. Kuten jokaisella päätöksiä tekevälläkin.

JuriLaurila

Kirjoittaja on ASV Arctic Smart Village Oy:n toimitusjohtaja. Pelastaakseen maaseudun täydelliseltä väestönkadolta, hän kehitti Älykylä -konseptin. Tavoitteena on luoda uusi, elinvoimainen maaseutu tekemällä asumisesta kestävää kaikilla mittareilla. Arvostipa ihminen taloudellista, modernia, ilmasto- tai ympäristöystävällistä, yhteisöllistä tai turvallista asumista, rakentamalla Älykylään, hän saa ne kaikki. <a href="http://www.arctic2020.fi" title="www.arctic2020.fi">www.arctic2020.fi</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu