Osakkeenomistajan pääomaveron lasku tuo kasvua, vaurautta ja työtä

 

Osakkeenomistajan kokonaisvero Suomessa on huippukorkea – sen lasku siirtää rahan omistamaan yrityksiä ja tuomaan Suomelle kasvua, vaurautta ja työtä. 

 

Lisää suomalaista yritysten omistusta ja kasvua

Yritysten omistaminen tuo Suomeen tuottoja. Omistamisen tuotoilla ja kasvulla rakennetaan hyvää yhteiskuntaa.

Suomalaista pääomaa on sijoitettava nykyistä enemmän yritysten omistamiseen. Yritykset ovat parhaiten tuottavaa omaisuutta. Tuottojen kautta entistä suuremmaksi kasvanut pääoma sijoitetaan uudelleen yrityksiin ja liiketoiminnan kasvattamiseen, mikä puolestaan kasvattaa valtion verotuloja.

Yritysten omistaminen ja kasvattaminen on tehtävä jokaista suomalaista kiinnostavaksi. Kokonaisvero, eli yhteisö- ja pääomaveron yhteisvaikutus, on oltava sama omaisuuslajista riippumatta (kuten osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt). Näin pääomaa ohjaa sijoituksen tuotto ja riskit, ei verotus.

Lisäksi yrityksiä omistamalla karttuu yritystoiminnan omistamisen osaamista. Tämä jo itsessään on arvokasta, sillä se vaikuttaa positiivisesti yritysten menestymiseen ja työpaikkojen syntymiseen Suomessa.

 

Pörssiosakkeiden tuoton kokonaisvero on Suomessa 45 %  (reaalituoton vero 60 %), Ruotsissa ISK-tilillä 26 % ja EU:n mediaani on selvästi matalampi

Suomalainen pörssiyhtiö maksaa voitosta keskimäärin 22-23 %:n yhteisöveroa. Yhtiön osakkeenomistaja maksaa pääomaveroa osingosta ja yrityksen arvonnoususta. Verot yhdessä nostavat nimellistuoton veron 45 %:n ja reaalituoton veron 60 %:n tasolle.

Reaalituoton vero on korkeampi, koska inflaation tuomasta hinnannoususta maksetaan pääomaveroa.

Ruotsin osakesäästötilillä (ISK) osinkoja ja osakkeista syntynyttä myyntivoittoa ei veroteta lainkaan, kuten ei myöskään tililtä nostettuja varoja. Veroa maksetaan vuodessa 0.375 % tilin pääomasta. Tämä vastaa osakkeiden osalta noin 4.7 %:n pääomaveroa. Ruotsissa ISK-tilillä oleville osakkeille yhteisö- ja pääomaveron yhteisvaikutus on noin 26 %.

EU:n mediaaniin verrattuna kokonaisvero Suomessa (4. vasemmalta) on lähes kaksinkertainen Ruotsin osakesäästäjien tutkimuksen mukaan (2011), kuten alla olevasta kuvasta näkyy. Tilanne Ruotsin osalta on kuvattu ennen sikäläisen osakesäästötilin käyttöön ottamista:

 

 

 

Osakkeenomistajan pääomaveroa on laskettava Suomessa

Osakkeenomistajan kokonaisvero on tuotava samalle 30 %:n tasolle kuin kiinteistö- ja korkosijoituksissa.

Osingoista ja osakkeiden myyntivoitosta tulisi olla veronalaista tuloa 25 %, ilman ylärajaa tai rajoituksia. Silloin yhteisöveron ja pääomatuloveron yhteisvaikutus on sama kuin muilla omaisuuslajeilla.

 

Osakkeiden pääomaveron laskemisen hyödyt:

 

  1. Osakkeisiin siirtyvä 100 miljardia tuottaa 50 vuodessa yrityksiin sijoitettuna reaalituottona 1630 miljardia enemmän kuin nykyisessä tilanteessa. Tämä on keskimäärin 33 miljardia vuodessa enemmän vaurautta kansantalouteen.

 

  1. Pääoman siirtymä yrityksiin synnyttää lisää yrityksiä, yritysten kasvua, osaamista ja työpaikkoja.

 

Ohessa kuvana sama asia:

 

 

Oletukset ja huomiot:

  • Oletetaan että 100 miljardia siirtyy osakkeisiin tileiltä, korkosijoituksista ja kulutuksesta
  • Oletuksina osakkeiden 6 %:n reaalituotto ja korkosijoitusten + tilien 1.5 %:n reaalituotto
  • Kasvava pääoman tuotto painottuu aikajakson loppupäähän
  • Pääomaveron vaikutusta tuottoon tässä esimerkissä ei ole huomioitu
  • Veronalennus voidaan rahoittaa täysimääräisesti veropohjaa laajentamalla

 

 

 

Jussi Koskinen

DI

Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen ja Uudenmaan ryhmän puheenjohtaja

Kokoomuksen Uudenmaan piirihallitus, varajäsen; Espoon Kokoomus, hallituksen jäsen

Espoon valtuusto, varajäsen

(21) Jussi Koskinen | LinkedIn

2022 aluevaaliehdokas, Länsi-Uusimaa – numero 158

 

+2
JussiKoskinen
Kokoomus Espoo
Ehdolla aluevaaleissa

Teollisuuskokemus 1989 - 2012
Liikkeenjohdon ja sähkötekniikan diplomi-insinööri. Johtanut globaalia tuotelinjaa tietoliikenneteollisuudessa, Keski-Euroopan myyntialuetta koneteollisuudessa, markkinointia ja liiketoimintaa kulutuselektroniikassa.

Yksityissijoittaja. Arvonmääritykseen perustuvaa sijoittamista. Toiminut instituutiosijoittajana.

Kokoomus: Puoluevaltuusto & Uudenmaan ryhmän puheenjohtaja, Uudenmaan piirin hallitus, Espoon Kokoomuksen hallitus ja Haukilahden-Westendin Kansallisseuran puheenjohtaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu