Polttaminen on lopetettava!

Ihminen saastuttaa luontoa valtavassa mittakaavassa omilla toimillaan – aiheuttaen sillä saastuttamisella suuren määrän turhia kuolemia ja sairauksia. Eräs pahimmista saatuttamistavoista on erilaisten aineiden polttaminen.

Nyt keskustellaan jonkin verran mm. kivihiilen polttamisesta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä ja väitetään näiden hiilidioksidipäästöjen aiheuttavan kasvihuoneilmiötä ja merenpinnan huomattavan nousun.

Ne hiilidioksidipäästöt voivat toki olla haitallisia ja niistä kannattanee pyrkiä eroon. Jotenkin jotkut tahot haluavat jättää huomioimatta polttamisesta aiheutuvat muut haitat ja saatuttamisen. Kun poltetaan vaikkapa kivihiiltä, öljyä, turvetta tai puuta eri muodoissaan, niin samalla tuotetaan mm. suuria määriä typen oksideja, rikkidioksidia, hiilimonoksidia ja pienhiukkasia.

Jotkut idiootit mainostavat kaukolämpöä ympäristöystävälliseksi lämmitystavaksi ja haluavat kaukolämmityksen lisäämistä. Todellisuudessa nämä kaukolämpöä polttamalla tuottavat laitokset ovat valtavia ympäristön saastuttajia.

Pelkästään pienhiukkaset aiheuttavat Euroopassa noin 100 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman ja vakavia sairauksia suurelle joukolle lapsia.

Jotkut kevytmieliset henkilöt haluavat, että rakennetaan lisää biovoimaloita – aiheuttamaan lisää ympäristön saastumista, sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia.

Itse polttamisesta aiheutuvan saastuttamisen lisäksi on huomioitava polttoaineen hankinnasta ja kuljetuksesta aiheutuva saastuttaminen, sekä tuhkankuljetuksesta aiheutuva saastuttaminen.

Sen sijaan, että rakennettaisiin lisää saastuttavia laitoksia on ehdottomasti rakennettava hyvin runsaasti lisää ydinvoimaa tuottamaan energiaa ympäristöystävällisesti ja edullisesti. Kun on puhtaasti tuotettua sähköä, niin sillä voidaan myös lämmittää puhtaasti.

Meidän on voitava ajaa alas nykyisiä kivihiiltä, öljyä, maakaasua, turvetta, haketta, pellettejä, jne. polttavia laitoksia – eikä suinkaan rakentaa niitä lisää.

Biopolttoaineet eivät suinkaan ole ympäristöystävällisiä – on idioottimaista tuottaa niitä. Sen sijaan on rakennettava lisää ydinvoimaa ja siirryttävä suuressa mittakaavassa käyttämään sähköautoja – ja silloin kun välttämätöntä hybridiautoja.

Toki myös tupakanpoltto on lopetettava – esimerkiksi kieltämällä tupakan valmistus, myynti, hallussapito ja käyttö, sekä asettamalla riittävät rangaistukset kiellon rikkojille.

jussina

Kokoomuslainen lähes puoli vuosisataa. Vapaaehtoista maanpuolustustyötä suunnilleen saman verran. Viron Suojeluskunnan (Eesti Kaitseliit) jäsen enemmän kuin neljännesvuosisadan. Kotisivu: jput.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu