Miten tuottaa 10 TWh sähköä vuodessa?

Sähköä voidaan tuottaa hyvin monilla eri menetelmillä, niiden ympäristövaikutukset ja ”tappavuus” vaihtelevat hyvin suuresti.

Kaikissa tuotantomuodoissa on ehdottomasti otettava huomioon koko tuotantoketjun vaikutukset, eikä pelkästään varsinaisen välittömän sähköntuotannon vaikutuksia.

Tässä artikkelissa en pääse siihen esittämääni vaatimukseen, mutta tuon kuitenkin esiin joitakin vaikutuksia numeerisessa muodossa, jotta eri tuotantomuotoja voidaan vertailla keskenään. Ne numerot helpottavat hahmottamaan koko tuotantoketjun vaikutuksia.

Polttoainekuljetukset

1300 MW ydinvoimala: 2 rekkalastia (50 tonnia) polttoainetta vuodessa;

10 kpl 150 MW turvevoimalaa: 330 000 rekkalastia (33 miljoonaa mottia) turvetta;

10 kpl 150 MW biovoimalaa: 330 000 rekkalastia (13 miljoonaa kiintokuutiometriä puuta) haketta (tai biomassaa);

3 kpl 500 MW hiilivoimalaa: 100 laivalastillista (3 miljoonaa tonnia) kivihiiltä.

Vaikka numerotiedoissa olisi pieniä virheitäkin, niin polttoainekuljetuksien aiheuttama saastuttaminen on biovoimaloissa suuruusluokkaa 165 000 kertaiset ydinvoimaloihin nähden – kun tuotetaan sama sähkömäärä.

Pienhiukkaset (nokea)

Tuotantovaiheessa syntyy:

Ydinvoimala: 0 tonnia;

Turvevoimalat: 860 tonnia;

Hakevoimalat (biomassa): 860 tonnia;

Hiilivoimalat: 800 tonnia.

Lisäksi tietysti polttoainekuljetuksien aiheuttamat päästöt.

Pienhiukkaset (sulfaatti ja nitraatti)

Nämä aiheuttavat mm. happosateita, ovat oikeastaan typpi ja rikkipäästöjä.

Tuotantovaiheessa syntyy:

Ydinvoimala: 0 tonnia;

Turvevoimalat: 12 400 tonnia;

Hakevoimalat (biomassa): 4 200 tonnia;

Hiilivoimalat: 9 300 tonnia.

Lisäksi tietysti polttoainekuljetuksien aiheuttamat päästöt.

Yhteenveto

Kuten kylmät numerot yllä näyttävät, niin hakevoimalat (biomassa) ja turvevoimalat ovat erittäin saastuttavia – mutta ydinvoima on erittäin ympäristöystävällistä.

Turvevoimalat ja hiilivoimalat aiheuttavat myös suuria radioaktiivisia säteilypäästöjä. Maakaasuvoimalatkin tuottavat säteilypäästöjä (radon), sekä sulfaatti ja nitraattipäästöjä.

Pienhiukkaset aiheuttavat valtavan määrän ennenaikaisia kuolemia.

Lähde:

Professori Martti Tiuri

http://users.tkk.fi/~mtiuri/energia.htm

jussina

Kokoomuslainen lähes puoli vuosisataa. Vapaaehtoista maanpuolustustyötä suunnilleen saman verran. Viron Suojeluskunnan (Eesti Kaitseliit) jäsen enemmän kuin neljännesvuosisadan. Kotisivu: jput.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu