Asumiskustannusten, asumismukavuuden ja ympäristökuormituksen optimointi

Rakennusmääräykset ovat nostamassa asumiskustannuksia merkittävästi ilman että asumismukavuus nousisi tai ympäristökuormitus vähenisi – miettikääpä tarkasti kannattaako sellainen viherpiipertely. Kenelle siitä on oikeasti hyötyä?

Eristevahvuudet

Jo nyt uuden omakotitalon rakennusluvan saamisen edellytyksenä on hyvin huomattavat eristepaksuudet, ikkunoiden ja ovien
lämmöneristyskyky, jne. Uusia tiukennuksia on tulossa – minusta se on älytöntä.

Esimerkiksi rakennuksen yläpohjan ja seinien eristepaksuudelle löytyy optimi yksinkertaisesti siten, että tietyn eristevahvuuden
lisäämisen takaisinmaksuaika lämmityskustannusten alenemisen kautta muodostuu kohtuuttoman pitkäksi. Kyseiselle investoinnille pitää myös laskea korko ja korkoa korolle. Se raha olisi ollut käytettävissä taituottamassa korkoa jos eristevahvuutta ei olisi lisätty.

Eristevahvuuden kasvattaminen saattaa johtaa myös esimerkiksi homeongelmiin – sehän veisi asumismukavuuden nollaan tai oikeammin negatiiviseksi.

Lämmitystapa

Ympäristöministeriö ajaa kuin käärmettä pyssyyn, että kaikkien jotka
mitenkään voisivat liittyä kaukolämmitykseen pitäisi se ehdottomasti tehdä – sekin on älytöntä. Tietysti kaukolämpölaitos saastuttaa vähemmän kuin että jokainen tupruttaisi omasta savupiipustaan mitä milloinkin sattuu – mutta kaukolämpölaitos on
todellisuudessa erittäin saastuttava.

Kaukolämpö Suomessa tuotetaan yleensä kivihiiltä, haketta, turvetta
tai öljyä (tai em. sekoitusta) polttamalla. Kaikki polttaminen saastuttaa mm. tappavia pienhiukkasia tupruttamalla.

Esimerkiksi Kuopion kaupungissa on Haapaniemi I ja Haapaniemi II voimalaitokset, jotka tuottavat Kuopion kaukolämmön lähes 100
prosenttisesti ja lisäksi sähköä noin kolme neljäsosaa Kuopion tarpeesta. Voimalaitos tuottaa Kuopion kaupungille sähköä 430 GWh ja kaukolämpöä 910 GWh vuodessa. Haapaniemi 2 on peruskuormakattila, jonka polttoaineteho on 245 MW. Haapaniemi 1 on varakattila, jota käytetään kesällä peruskuormakattilana.i

Ne päästävät ilmaan 100 m ja 120 m korkeista
savupiipuistaan vuosittain keskimäärin:

– hiukkasia 100 tonnia;

– rikkidioksidia 1700 tonnia;

– typen oksideja 1000 tonnia;

– hiilidioksidia 640 000 tonnia; ii

– esimerkiksi arseenia on savukaasuissa noin 7555 kg.iii

Lisäksi laitokset tuottavat 45 000 kuutiometriä lentotuhkaa ja 2500
kuutiometriä arina ja pohjatuhkaa.iv

Laitoksen polttoaineina ovat jyrsinturve (560 000 t/a), raskas polttoöljy (11 000 t/a), sahanpuru (20 000 t/a) ja kevyt polttoöljy (12
t/a). Polttoaineiden ja tuhkan kuljetukset aiheuttavat enimmillään
noin 80 raskaan ajoneuvon liikenteen vuorokaudessa laitosalueelle.v

Kannattaa huomata, että myös polttoaineiden ja tuhkan kuljetus
aiheuttavat hyvin merkittäviä päästöjä.

Huomattakoon, että Kuopion laitokset ovat hyvin pieniä, mutta
saastuttavat silti merkittävästi.

JOS lämmitystapa olisi sähkölämmitys ja sähkö tuotettaisiin
ydinvoimaloissa ja vesivoimaloissa, niin saastuttaminen jäisi
pois.

Sähkölämmityksen investointikustannus on hyvin alhainen verrattuna muihin lämmitystapoihin – alhainen investointikustannus tietenkin näkyy alhaisina asumiskustannuksina. Ympäristöministeriö on ”luonnollisesti” sähkölämmitystä vastaan.

Aurinkolämmöstä ei Suomessa ole juuri iloa, mutta suuret kustannukset kyllä. Energiaa kuluu talvella kovilla pakkasilla – mutta silloin auringon säteilyteho Suomessa on olematon. Myös sitä
viherhörhöt ympäristöministeriön ohella ajavat asuinkustannuksia nostamaan – typerää.

Asumismukavuuteen

Asumismukavuuteen vaikuttaa hyvin merkittävästi sisäilman laatu. Siksi ilmanvaihdon täytyy olla riittävä. Ilmanvaihto toisaalta kuluttaa energiaa, joten sekin tarvitsee optimointia. Ilman riittävän määrän lisäksi tuloilma on puhdistettava esimerkiksi karkeasuotimella, hienosuotimella ja sähkösuotimella. Ilma on lämmitettävä
(kesähelteillä jäähdytettävä) ennen sisäänpuhallusta. Talvella tuloilma kannattaa myös kostuttaa, ettei se ole liian kuivaa. Poistoilmasta kannattaa ottaa talvella lämpö talteen ja kesällä vastaavasti siihen voidaan hukata jäähdytyksessä syntyvä
lämpöteho. Kyseessä on poistoilmalämpöpumppu.

Pelastakaa meidät

Pelastakaa meidät ympäristöministeriöltä ja viherpiipertäjiltä!

—–

i
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=35721&lan=fi,
sivu 1

ii
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=35721&lan=fi,
sivu 8

iii
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=35721&lan=fi,
sivu 9

iv
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=35721&lan=fi,
sivu 6

v
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=35721&lan=fi,
sivu 2

jussina

Kokoomuslainen lähes puoli vuosisataa. Vapaaehtoista maanpuolustustyötä suunnilleen saman verran. Viron Suojeluskunnan (Eesti Kaitseliit) jäsen enemmän kuin neljännesvuosisadan. Kotisivu: jput.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu