Sote lähti, samoin pelastus – tilalle työllisyyden hoito

Vanha kansa muistaa työvoimatoimistot. Ne ovat olleet jo pidemmän aikaa työ- ja elinkeinotoimistoja eli TE-toimistoja. Niiden tarkoituksena on auttaa työpaikan saamisessa, neuvoa koulutusmahdollisuuksista ja hoitaa työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä sekä tarjota yritystoimintaa tukevia palveluja.

Kuntakentän mannerlaatat ovat taas liikkeessä, kun TE-toimistoja ollaan siirtämässä työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudesta kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Uudistusta koskeva hallituksen esitys on loppusuoralla eduskunnan käsittelyssä.

Lähtökohtaisesti siirto on ymmärrettävä, sillä kunnissa tunnetaan keskushallintoa paremmin paikalliset olosuhteet. Kuntien yhteistyökumppaneina toimivat koulutusorganisaatiot, yritykset ja yhdistykset. Kuntien vastuulle siirtyvillä TE-palveluilla on tarkoitus edistää tehokkaammin työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua.

Tulevaisuuden elinvoimaisessa kunnassa työllisyyden edistämisellä on kasvava rooli, kun vastuu sote-palveluista sekä pelastustoimesta on kuluvan vuoden alusta siirtynyt valtion rahoitettavaksi ja hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Kuntien osalta muutoksen voi tiivistää: sote lähti, samoin pelastus – tilalle työllisyyden hoito.

Kotikaupunkini Kannuksen osalta uutta roolia on ehditty jo harjoitella, sillä olemme olleet mukana Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilussa kahden vuoden ajan. Sen johdosta Kannukseen palkattiin työllisyyskoordinaattori, joka on ollut mukana kehittämässä uusia työllisyyden edistämisen malleja sekä valmistelemassa työllisyydenhoidon järjestämisvastuun siirtoa.

Kaupungin uusi rooli mahdollistaa aiempaa henkilökohtaisempien palvelujen toteuttamisen sekä työtä että työvoimaa etsiville. Tulosta on jo saatu aikaan. Pienentyneiden työmarkkinatuki- eli kansan kielellä sakkomaksujen johdosta työllisyyskoordinaattorin tueksi on parhaillaan haussa työhönvalmentaja.

Myös kotoutumislaki on uudistumassa ja sitä ennakoiden kaupungille on palkattu kotoutumisneuvoja, jonka työhön kuuluu matalan kynnyksen tuki, ohjaus ja neuvonta. Kotoutumislain uudistus on kytköksissä TE-palveluiden uudistukseen. Vastuu TE-palveluiden asiakkaina olevien kotoutumisen edistämisestä siirtyy siis kunnille.

Ukrainalaisia sotapakolaisia on Kannuksessa ns. kuntamallilla 21 henkilöä. Heidän lisäkseen kotoutumisneuvoja avustaa kaikkia apua tarvitsevia. Kaupunki on valmiudessa vastaanottamaan lisää ukrainalaisia ja useampi alueen yritys on kiinnostunut palkkaamaan heitä.

Jussi Niinistö
Kannus

Kannuksen kaupunginjohtaja. Filosofian tohtori, dosentti. Entinen puolustusministeri (2015-2019). Poliittisesti sitoutumaton.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu