Työllistymistä on tuettava koronan jälkeen aiempaa tehokkaammin

Julkaistu Sipoon Sanomissa 18.2.2021

Työllisyyteen panostaminen on koronakriisin jäljiltä entistä tärkeämmässä roolissa myös kunnallisessa päätöksenteossa. Työllisyyden edistämiseen on panostettava tulevalla valtuustokaudella erityisen voimakkaasti. Koronakriisi aiheuttaa Sipoon talouteen ison loven. Uusimpien tietojen mukaan koronakriisi on lisännyt voimakkaasti työttömien määrää  Sipoossa. Nuorten ja osatyökykyisten kohdalla tilanne on erityisen murheellinen.

Esimerkiksi kotikuntani Sipoon työllisyysaste marraskuussa 2020 oli parempi, kuin monessa muussa Uudenmaan kunnassa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa koko Uudellamaalla 12,4 %, kun Sipoossa vastaava luku oli 9,9%. Vaikka tilanne on hieman parempi Sipoossa, kuin Uudellamaalla keskiarvollisesti on tilanne silti äärettömän huolestuttava. 

Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi marraskuussa kaikissa Uudenmaan kunnissa edellisvuoteen verrattuna. Vaikka Sipoon työllisyysluvut ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti muuta Uuttamaata paremmat, niin Sipoossa työttömien määrä kasvoi menneen vuoden aikana suhteellisesti toiseksi eniten koko Uudellamaalla. Työttömyys on kasvanut vuodentakaisesta yli 80 prosenttia. Lisäksi avoimia työpaikkoja koko työssäkäyntialueella on avattu julkiseen hakuun merkittävästi vähemmän, kuin vuotta aiemmin. Tilanne on täysin kestämätön. 

Työttömyyden kasvulle on saatava piste. Jos emme herää ajoissa tähän tikittävään aikapommiin, ovat vaikutukset ihmisten jaksamiseen ja toimeentuloon hyvin vakavat.  Myös kunnan talous kärsii merkittävästi työttömyyden seurauksista ja pahimmillaan tilanne pakottaa meidät palvelujen karsimisen ja heikentämisen polulle. Köyhyyden ja pahoinvoinnin kierre on taltutettava ennaltaehkäisevästi ja koronakriisin seurauksena on satsattava työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalveluiden kehittämisessä voidaan ottaa mallia muista pohjoismaista, kuten Tanskasta tai Ruotsista joiden työvoimapalvelut ovat merkittävästi tehokkaampia ja suuremmin resursoituja. 

Työllisyyspalveluissa on pystyttävä tarjoamaan riittävästi moniammatillista apua vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville sipoolaisille. Nuorten, ikääntyneiden, osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien siirtymää työelämään on helpotettava kaikin keinoin, jotta koronakriisin aiheuttama massatyöttömyys ei aiheuta pitkäaikaistyöttömyyden aaltoa. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun seuraukset sosiaalisesti ja taloudellisesti ovat erittäin vakavat. Sipoon tulee ottaa käyttöön voimakkaampia kannustimia työnantajille palkata sipoolaisia työttömiä. Mallia voidaan ottaa läheltäkin. Esimerkiksi Hyvinkäällä käytössäolevaa kunnan maksamaa työllistämislisää olisi tarkoituksenmukaista soveltuvin osin pilotoida myös Sipoossa. Kyse on kunnan suorasta rahallisesta kannustimesta palkata työtön sipoolainen töihin. Työllistämistuella työnantajan palkkaamiseen liittyvät taloudelliset riskit pienenevät.

Työllistymistä edistävien tukipalveluiden lisäksi nyt aika tehdä investointeja, jotka edistävät aluetalouden kehitystä. Tulevalla valtuustokaudella kunnanvaltuuston on tehtävä päätöksiä investoinneista jotka luovat alueellisesti työpaikkoja, edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Tämänkaltaisia toimia ovat esimerkiksi henkilöjunaliikenteen edistäminen ja uimahallin rakentaminen. Nämä investoinnit tuovat työpaikkoja Sipooseen useiksi vuosiksi. Julkisten investointien tuomien työpaikkojen kerrannaisvaikutus on merkittävä, koska investointien kautta työllistyvillä ihmisillä on mahdollisuus kuluttaa ja käyttää alueen palveluita. 


Meidän on nyt tuettava uusien työpaikkojen syntyä, kannustettava halukkaita kuntalaisia yrittäjyyteen ja jatkuvaan oppimiseen sekä osaamisen kehittämiseen koronakriisin jälkeisen ahdingon taltuttamiseksi. Kaikenlainen omaehtoisen aktiivisuuden ja kiinnostuksen tukeminen on hyödyksi ei vain ihmiselle itselleen vaan myös koko yhteiskunnalle. Työllisyyttä lisääviin toimiin on ryhdyttävä välittömästi. Näin voimme ehkäistä köyhyyttä, lisätä hyvinvointia ja hillitä ilmastonmuutosta.


Juuso Tuulinen 

Juuso Tuulinen
Vihreät Sipoo
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen vihreä vaikuttaja Sipoosta. Periksiantamaton paremman ja yhdenvertaisen maailman tekijä, analyyttinen optimisti sekä toimeen tarttuva kriittinen pohdiskelija. Erityisenä intohimona minulla on nuorten yhteiskunnallisen aseman edistäminen ja työvoimapolitiikka, työelämä sekä työllisyys.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu