Erilaisia näkemyksiä opettajien vuosityöajasta

Opetusalan kuumasta perunasta, perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta, julkaistiin uusimmassa Opettaja-lehdessä kyselytuloksiin perustuva laaja artikkeli, johon on linkki alla:

https://www.opettaja.fi/tyossa/vuosityoajasta-ristiriitaiset-kokemukset/

Artikkelissa asiaa on mielestäni käsitelty sen verran ruusunpunaisin lasein, että ay-aktiivina minulla on vastuu ja velvollisuus tuoda asiasta esiin oma näkemykseni.

Vuosityöaikaa on mainostettu mm. sillä, että se auttaa rajaamaan työtä, jaksamaan paremmin ja kaikki työ saadaan palkanmaksun piiriin. Artikkelissa mainitaan, että puolet kyselyyn vastanneista koki työn kuormittavuuden lisääntyneen kokeilun aikana. Tämä on täysin ristiriidassa tavoitteiden kanssa, ja virke ”Puolella työn kuormittavuus ei ollut lisääntynyt tai se oli jopa laskenut” on hyvin optimistinen, kun todellisuudessa vain 13 prosenttia opettajista koki kuormittavuuden laskeneen. Tätä kyselytulosta ei artikkelissa mainittu, ja mielestäni tulos on suorastaan järkyttävä. Kaikkea työtä ei myöskään saada palkanmaksun piiriin, kuten artikkelissa kerrotaankin. Vain hieman yli puolet kertoi, että näin tapahtuu.

Hämmentävä oli myös kommentti: ”Vuosityöaikakokeilussa opettaja voi työskennellä 25–40 prosenttia työajastaan valitsemanaan aikana ja valitsemassaan paikassa. Opv-työajassa tätä aikaan ja paikkaan sitomatonta työaikaa ei ole mitenkään rajattu.” Opetusvelvollisuustyöajassa sidottua työaikaa ovat oppitunnit ja ys-aika, jota on keskimäärin kolme tuntia viikossa, joten sitomattoman työajan putoaminen 25 prosenttiin on opetusvelvollisuustyöajassa erittäin harvinaista, monella opettajaryhmällä miltei mahdotonta. Muutenkin on älytöntä edes puhua muusta kuin minimiprosentista, joka sopimukseen on kirjattu, ellei jostain syystä usko sokeasti työnantajapuolen hyvään tahtoon. Minä en ole tähän uskoon vielä syitä löytänyt.

Artikkelissa kerrotaan myös, että eniten tyytymättömyyttä vta-kokeiluun kokevat aineenopettajat. Tästäkin on jätetty pois tarkka kyselytulos, joka kertoisi, että peräti 73 prosenttia kyselyyn vastanneista aineenopettajista pitää opv-mallia parempana. Kun tähän lisää vielä sen faktan, että aineenopettajat miltei kategorisesti kieltäytyivät kokeilusta, voin hyvin mielin todeta olleeni oikeassa, kun olen useaan otteeseen kirjoittanut, että vuosityöaikajärjestelmä olisi aineenopettajille täysi katastrofi.

Ihmetystä herättää myös se, että eräs haastatelluista opettajista toteaa vierailujen ja hankkeiden järjestämisen olevan nykyään työaikaa. Opetusvelvollisuustyöajassa on opettajan työaika rajattu hyvin selkeästi, ja jos tätä ei työnantajapuoli noudata, on syytä ottaa yhteys luottamusmieheen. Sitä vartenhan ammattijärjestö on olemassa. Työtehtäviin on osoitettava työaikaa, ja sitä ei onneksi opv-järjestelmässä kaikkeen mahdolliseen ole. Sen sijaan, että kaikki työ saadaan palkanmaksun piiriin, on vuosityöajan tarkoitus saada kaikki mahdollinen maan ja taivaan väliltä opettajan tehtäväksi.

Toinen haastatelluista opettajista kiittää vta-kokeilua siitä, että yhteistyöhön kodin ja koulun välillä sekä kollegojen kanssa on nyt työaikaa. Sitä varten on opv-järjestelmässä yhteissuunnitteluaika, jota on onneksemme kohtuullinen määrä, eikä niin tolkuttomasti kuin työantaja haluaisi määrätä. Senkin vuosityöaika mahdollistaa, mikä näkyy myös kokeilun kuormittavuudessa.

Tunnelin päässä näkyy myös valoa. Uutta työaikakokeilua suunnitellaan, ja onneksi se ei perustu vuosityöaika-ajatukseen, vaan opetusvelvollisuusjärjestelmän kehittämiseen. Tämän lisäksi valtuustossa on hyväksytty ponsi, jonka mukaan näiden kokeilujen perusteella ei missään nimessä siirrytä vuosityöaikaan. Toivottavasti vuosityöaika-ajatus perusopetuksessa saadaan tämän kokeilun päätyttyä haudattua sinne minne se kuuluu – syvälle suohon.

+3
juvehvilainen
Helsinki

FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, luottamusmies sekä HOAY:n ja OAJ:n hallituksen jäsen. Kirjoitukseni edustavat vain ja ainoastaan omaa mielipidettäni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu