Rajat auki – nyt hybridivaikutetaan!

Valko-Venäjän hybridivaikuttamisoperaatio EU:ta vastaan on herättänyt runsaasti keskustelua ja paljastanut yhteiskunnasta paljon mielenkiintoista.

Puolan rajalla käyneiden median edustajien, mm. YLEn toimittajan, mukaan raja-alueella on parhaillaan suuri joukko nuorehkoja miehiä mutta myös perheitä. Media on selvittänyt paikalla olijoiden taustaa: on paljastunut, että suuri osa heistä on Kurdistanista, joko Irakin tai Syyrian alueelta. Jotkut paikalla olijoista ovat lähtöisin Jemenistä ja ilmeisesti myös Afrikasta. Media on paljastanut, että Valko-Venäjä tai siihen kosketuksissa olleet toimijat ovat myyneet mm. Lähi-itään matkoja, joiden tarkoituksena on ollut mahdollistaa matkaanlähtijöiden kulku EU:n alueelle. Matkaanlähtijöitä on pyydetty julkaisemaan matkastaan video omassa sosiaalisessa mediassaan. Videon julkaisua vastaan he ovat saaneet matkastaan alennuksen. Myös Valko-Venäjän muu toiminta, esimerkiksi maan lausunnot ja sen viranomaisten harjoittama painostus raja-alueelle tulleita siirtolaisia kohtaan, on paljastanut, että meneillään on hybridivaikuttamisoperaatio EU:ta vastaan.

Jotkut suomalaiset Rajat auki! -ihmiset ovat nähneet tilanteen ensisijaisesti ihmisoikeuskysymyksenä; turvapaikanhaun estäminen loukkaa ihmisoikeuksia. He näkevät syypäänä ihmisten tukalaan tilanteeseen raja-alueella EU:n. Puolan ja muiden EU-maiden pitäisi heidän mielestään avata heti rajansa unionin alueelle pääsyä odottavalle 3 000 – 4 000 ihmisen joukolle. Näiden Rajat auki! -ihmisten mielestä tilanne rajalla aiheutuu siitä, että EU:hun ei ole mahdollista päästä turvallisia reittejä pitkin ja että EU:n maahanmuuttopolitiikka on epäonnistunut.

Näiden Rajat auki! -ihmisten ajattelu vaikuttaa pysähtyneen ja rajoittuneen Puolan rajalla juuri nyt meneillään olevaan tilanteeseen, ja merkillisen yksiulotteisesti. He eivät vaikuta tuntevan huolta esimerkiksi siitä, että jos rajalla nyt jumissa olevat ihmiset päästettäisiin EU:n alueelle, asiasta todennäköisesti seuraisi se, että kyseisellä rajalla vallitsisi hamaan tulevaisuuteen asti sama tai huomattavasti tämänhetkistä suurempi EU:hun pyrkimistilanne. Saatuaan tässä ensimmäisessä tilanteessa voiton itselleen Valko-Venäjä näet todennäköisesti jatkaisi hybridivaikuttamisoperaatiotaan eli EU:n painostamista siirtolaisia välineenään käyttäen tulevaisuudessakin. Voi olla, että Valko-Venäjän voitto saisi myös muut EU:n rajanaapurit – niin etelässä kuin pohjoisessa – harjoittamaan samanlaista politiikkaa EU:ta kohtaan. Nämä Rajat auki! -ihmiset eivät tunnu ymmärtävän sitäkään, että jos tilanne pitäisi joskus myöhemmin puhaltaa EU:n puolelta poikki, se olisi vielä nykyistäkin tuskallisempaa, sillä se luultavasti koskettaisi huomattavasti suurempaa joukkoa ihmisiä.

Rajat auki! -ihmisten näkemykset tässä tilanteessa panevat ajattelemaan, että saattaa olla niin, että Rajat auki! -ihmisten mielestä ei pidä yleensäkään asettaa mitään rajaa sille, kuinka paljon ihmisiä eri puolilta maailmaa EU:hun pitää ottaa. Heidän mielestään EU:n rajojen pitäisi nähtävästi olla koko ajan kaikille auki. Vaikuttaa siltä, että he näkevät lännen ja tässä tapauksessa EU:n aina syypäänä kaikkeen, mitä maailman pakolaisille ja siirtolaisille tapahtuu ja mitä heidän lähtömaissaan on nyt ja joskus menneisyydessä tapahtunut. Ja heidän mielestään rajojen pitäminen auki on vastuunkantoa meidän omista virheistämme kehittyvissä maissa. Tällainen syys-seuraussuhde on kuitenkin liian yksinkertainen, kun tarkastellaan moniulotteista todellisuutta.

Tämäntyyppinen ajattelu pelottaa minua. Luulen, että se pelottaa myös monia muita maahanmuuttoasioita pohdiskelevia. Samalla tämä ajattelu paljastaa, että monet Rajat auki! -ihmiset eivät ymmärrä ja tunne maailmanpolitiikkaa eivätkä maahanmuuttajia, puhumattakaan siitä, että he tietäisivät, miten vaativa prosessi kotoutuminen uuteen maahan voi olla niin muuttajille itselleen kuin uudelle maallekin. Luulen, että suomalaista maahanmuuttokeskustelua rauhoittaisi se, jos Rajat auki! -ihmiset kertoisivat ja perustelisivat, miten suuren määrän maahanmuuttajia he Suomeen haluaisivat ottaa. Minkään maan kantokyky, kulttuurinen, poliittinen, sosiaalinen, taloudellinen jne., kun ei ole ainakaan lyhyen ajan sisällä tapahtuvan maahanmuuton suhteen ääretön.

Selvää on, että EU voisi vallan hyvin avata rajansa Puolan rajalla nyt oleville ihmisille, jos vain heidän määräänsä ajatellaan, ja vaikka ajateltaisiin EU:n turvallisuuttakin. Kaikki EU-maat voisivat, jopa yksinkin. Suomikin voisi vaivatta ottaa nämä Puolan rajalla olevat 3 000 – 4 000 ihmistä tänne pohjoiseen, ja jopa ne noin 10 000 muuta EU:hun halajavaa siirtolaista, jotka ovat muualla Valko-Venäjällä. Suomen kantokyky kyllä riittäisi.

Yhtä selvää on, että se mitä Puolan ja Valko-Venäjän rajalla parhaillaan tapahtuu, on puhdas hybridivaikuttamisoperaatio, ei aitoa turvapaikanhakua. Ja yhtä selvää on myös se, että syypää tähän tilanteeseen on vain ja ainoastaan Valko-Venäjä, jolle EU:n ei pidä antaa periksi. Erittäin ikävää, valitettavaa ja surullista on, että Valko-Venäjä käyttää tässä hybridioperaatiossaan siihen mukaan huijattuja ihmisiä instrumentteina EU:ta vastaan.

Selvää toki on myös, että Puolan rajalla rikotaan ihmisten oikeutta hakea turvapaikkaa. Valko-Venäjä on synnyttänyt rajalle tilanteen, jossa Puola ei voi tehdä muuta, jotta EU ei joudu jatkuvan siirtolaisten kautta tapahtuvan hybridivaikuttamisen kohteeksi. Puola toki käyttää tilannetta hyväkseen vetääkseen pisteet kotiin muun EU:n silmissä, mutta se on toinen asia. On kuitenkin syytä muistaa, että tämänhetkisen tiedon mukaan suurin osa Puolan rajalla olevista ihmisistä on lähinnä siirtolaisia, henkilöitä, jotka ovat lähteneet hakemaan itselleen ja perheilleen parempia elinolosuhteita. Se on inhimillistä ja hyväksyttävää, mutta se ei ole peruste saada turvapaikka, vaikka nämä henkilöt rajaviranomaiselle lausuisivatkin sitä hakevansa. Näistä ihmisistä ehkä perheet ovat ne, jotka tässäkin tilanteessa voitaisiin EU-alueelle ottaa.

Valko-Venäjä on turvallinen eurooppalainen maa. Se kykenee halutessaan lääkitsemään, majoittamaan ja ruokkimaan kaikki Puolan ja sen välisellä raja-alueella nyt olevat ihmiset – ihmiset, jotka se itse on houkutellut paikanpäälle katteettomilla lupauksillaan. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö raja-alueelle pitäisi päästää kansainvälisiä humanitaarisia järjestöjä avustamaan siellä olevia ihmisiä.

Nähdäkseni Suomen olisi syytä muuttaa lainsäädäntöään niin, että turvapaikkahakemusten vastaanottaminen vastaavissa hybridivaikuttamistilanteissa voitaisiin tilapäisesti keskeyttää. Turvapaikkahakemusten vastaanottamisen tilapäisen keskeyttämisen pitäisi mieluummin perustua lakiin kuin poliitikkojen tuntumaan, että tässä tilanteessa niin pitää tehdä. Lienee myös syytä harkita niiden kansainvälisten sopimusten uudistamista, joihin turvapaikanhaku perustuu. Maailma kun on muuttunut radikaalisti sitten vuoden 1951 Geneven.

+3
jyrkisipila
Helsinki

Olen valtiotieteilijä ja toiminut maahanmuuttotyössä koulutusalalla 1990-luvun alusta lähtien. Työssäni olen kohdannut noin 3 500 eri puolilta maailmaa eri syistä Suomeen muuttanutta ja ohjannut heitä heidän opiskeluperiodinsa ajan. Näistä ihmisistä ehkä puolet on ollut muslimeja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu